#include <iostream>
#include <time.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
//wylosj 20liczb z zakresu od 0 do 9 i wpisz je do tablicy.
//Każdą wartość z tablicy która jest parzysta wyzeruj.
//Wypisz ponownie tablice
int main()
{
int tab[20];
srand(time(NULL));
for(int i=0;i<20;i++)
{
tab[i]=rand()%10;
cout<<tab[i]<<",";
}
cout<<endl;
for(int i=0;i<20;i++)
{
if(!(tab[i]%2))
{
tab[i]=0;
}

cout<<tab[i]<<",";
}
return 0;

}