Wątek przeniesiony 2022-01-14 23:04 z Off-Topic przez cerrato.

Wypowiedzenie umowy b2b

0

Witajcie,
Czy ktoś z was posiada jakiś wzór do wypowiedzenia umowy/kontraktu b2b i chciałby się podzielić.
W Internecie jest tego sporo tylko nie mam pewności które z nich na pewno spełniają wszystkie wymogi prawne.

8

Tak naprawdę to takie wypowiedzenie (o ile umowa nie zawiera jakichś szczególnych wymogów) to jest dosłownie jedno zdanie. Coś w stylu Informuję, iż dnia 12-13-23 firma AAA wypowiada z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowę o świadczenie usług zawartą dnia 34-28-08 z firmą BBB. Oczywiście - to przy założeniu jednostronnego wypowiedzenia. Równie dobrze, każdą umowę można rozwiązać w dowolnym momencie za porozumieniem stron. Nie podałeś szczegółów dot. Twojej sytuacji, nie widziałem także samej umowy, więc ciężko napisać coś konkretniej.

Kilka uwag:

  • zwróć uwagę, żeby zachować odpowiednią formę: prawdopodobnie musi to być wykonane w formie pisemnej, a na pewno nie powinna to być forma "niższa" niż ta, w jakiej umowa została zawarta,
  • zwróć uwagę na okres wypowiedzenia - jego długość oraz jak jest liczony: czy po prostu ilość dni, czy ze skutkiem na koniec miesiąca
  • jeśli w grę wchodzi postać elektroniczna to upewnij się, czy w umowie masz wskazany adres, na jaki ma być kierowana korespondencja. Bo wysłanie mailowe na inny adres może zostać uznane za niepoprawnie doręczone/niedoręczone
  • jeśli wyślesz wypowiedzenie pocztą - koniecznie poleconym, najlepiej z potwierdzeniem otrzymania
  • w przypadku składania osobistego - koniecznie wydrukuj dokument w 2 egzemplarzach i niech druga strona Ci potwierdzi na Twojej kopii, że wypowiedzenie zostało złożone i przez nich przyjęte
  • kwestia kar umownych - czasem za zerwanie w określonych warunkach (np. przed upływem X miesięcy od jej zawarcia) jest przewidziana jakaś kara
  • poszerzając poprzedni myślnik: upewnij się, czy się nie wkopiesz w jakieś kary/odszkodowania z racji niedokończenia rozpoczętych prac. Ciężko coś więcej napisać nie wiedząc co robiłeś ani nie znając umowy. Jeśli po prostu byłeś na etacie, ale formalnie zawartym jako B2B, to raczej nie ma powodu do strachu. Ale równie dobrze to B2B mogło dotyczyć kompletnego wykonania danego zlecenia - np. stworzenie sklepu internetowego. Jeśli się wycofasz to druga strona może mieć parę możliwości pomęczenia Ciebie - np. wspomniane kary umowne, albo domaganie się zwrotu jakiejś części wpłaconych faktur, ponieważ płatności były wykonywane w miarę postępu prac, ale teraz Ty się wycofujesz, przez co oni zostają z przysłowiową ręką w nocniku.
  • o ile nie jest to jakoś wymagane w umowie (aczkolwiek - jak widać poniżej, jest to utrudnione) nie musisz w żaden sposób uzasadniać, dlaczego chcesz wypowiedzieć umowę. To jest jednostronne oświadczenie woli.

Tak poza tym to umowa B2B nie jest osobnym bytem w świetle prawa, więc rozważając ją należy zastosować przepisy Kodeksu Cywilnego właściwe dla umów zleceń, w szczególności art. 734-751. Kwestię zerwania/wypowiedzenia takiej umowy reguluje art. 746:

Art. 746. [Wypowiedzenie umowy zlecenia]
§ 1.
Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2.
Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3.
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0