Informatyk przedsiębiorca zapłaci tylko 5 proc. podatku

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-18 08:20
0

Taki artykuł się dzisiaj pojawił --> https://www.rp.pl/Podatek-doc[...]3W3-ZFcb9AF79533btfVL5WxpIbpA
Czy ktoś z Was rozlicza się w ten sposób?

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:38
0

Jeżeli sam planujesz się tak rozliczać, to:

Ministerstwo zachęca także, aby przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć w preferencyjny sposób dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego, składali wnioski o indywidualne interpretacje.


Wiedza to potęga
edytowany 1x, ostatnio: Haskell, 2019-07-18 11:39

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:42
2

Znając życie - za chwile będzie to samo, co obecnie mamy z B2B. Coraz więcej informatyków/programistów będzie się w ten sposób rozliczać, skarbówka zauważy dziurę i zaczną coś kombinować, żeby to ukrócić. Tak, jak miał być "test na przedsiębiorcę", analogicznie zostanie wprowadzony "test na innowacyjność" albo coś w ten deseń.
Korzystajcie, póki możecie ;)


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:57
3

Poszukałem jeszcze informacji o tym i myk polega na tym, że musisz prowadzić działalność badawczo-rozwojową żeby z tego skorzystać.
Na czym ona polega wyjaśniają tutaj --> https://msztax.pl/czy-programista-moze-skorzystac-z-ip-box/
Jest tam m.in coś takiego:

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:
  - two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,
  - doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści dla użyt­kow­nika w ist­nie­ją­cych pro­gra­mach użyt­ko­wych (w tym pod­sta­wowe funk­cje zwią­zane z wpro­wa­dza­niem danych),
  - two­rze­nie stron inter­ne­to­wych lub opro­gramowania przy uży­ciu ist­nie­ją­cych narzę­dzi,
  - sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych metod szy­fro­wa­nia, wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i testo­wa­nia inte­gral­no­ści danych,
  - dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­wowy,
  - ruty­nowe usu­wa­nie błę­dów w ist­nie­ją­cych sys­te­mach i pro­gra­mach (debug­ging), chyba że ma to miej­sce przed zakoń­cze­niem pro­cesu prac roz­wo­jo­wych.

Interpretować to można na różne sposoby.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 18:30
0

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:
two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,

Czyli to wszystko wycina w sumie. Bo np jak wykorzystasz jakis jezyk programowania to dupa. W sumie asembler tez nie wykorzystasz no bo istniejace i znane narzedzie.

Jeśli mam stara wersje aplikacji i przepisuje jaki proces w sposób innowacyjny np który znacząco podnosi wydajność rozwiązania to czy lapie sie to w to?

dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­>wowy,

edytowany 7x, ostatnio: Ziemiak, 2019-07-18 18:34

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:00
0
Ziemiak napisał(a):

Czyli to wszystko wycina w sumie. Bo np jak wykorzystasz jakis jezyk programowania to dupa. W sumie asembler tez nie wykorzystasz no bo istniejace i znane narzedzie.

Nie o to chodzi, że wszystko co robisz ma mieć charakter innowacyjny, tylko cokolwiek. Więc możesz sobie pisać w dowolnym języku, opierać się na standardowych rozwiązaniach, itp. pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:08
0

pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji

A znając nasze realia, gdy za pewien czas dużo ludzi zacznie z tego korzystać, urzędy zaczną podważać innowacyjność zastosowanych rozwiązań i ich "wartość dodaną" i naliczać zaległe podatki. Programiści będą się bronić w sądach, w międzyczasie komornik zajmie chatę na poczet zaległości podatkowych, a jeśli za kilka lat uda się sprawę wygrać, to zamiast pełnego innowacyjnych myśli programisty, będziemy mieli wrak człowieka. Żebym się mylił :(


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-07-18 22:09

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:11
0

Jeżeli to nie coś super innowacyjne/startup którego raczej nie ma w kraju.. nie łapałbym się za to. Z drugiej strony wydanie interpretacji to 40 pln, niech ktoś Ci to napisz.. powiedzmy ~1000pln, można 'zainwestować' - zwróci się po miesiącu z nadwyżką

edytowany 1x, ostatnio: boska_cebula, 2019-07-18 22:12

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:17
0
cerrato napisał(a):

pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji

A znając nasze realia, gdy za pewien czas dużo ludzi zacznie z tego korzystać, urzędy zaczną podważać innowacyjność zastosowanych rozwiązań i ich "wartość dodaną" i naliczać zaległe podatki. Programiści będą się bronić w sądach, w międzyczasie komornik zajmie chatę na poczet zaległości podatkowych, a jeśli za kilka lat uda się sprawę wygrać, to zamiast pełnego innowacyjnych myśli programisty, będziemy mieli wrak człowieka. Żebym się mylił :(

No ale słusznie, bo praca większości programistów nie jest innowacyjna. A co do tego komornika to chyba przesadzasz, jak programista nie ma odłożonych oszczędności, z których mógłby spłacić swoje zaległości podatkowe, to jest na to cudowne rozwiązanie! Niech płaci pełny podatek, wtedy mu nikt chaty nie zajmie. Albo jeszcze lepiej - niech wpłaca zaoszczędzony podatek na specjalne konto.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:19
1

wydanie interpretacji to 40 pln

Ty chyba nie wiesz, jak w Polsce wyglądają interpretacje podatkowe. Są napisane bardzo ogólnie, z grubsza nic z nich nie wynika, rzadko odnoszą się do konkretnie opisanej sprawy, raczej są utrzymane w stylu zbliżonym do "aby uzyskać zwolnienie należy spełnić warunki określone w par. 44a i 54b i c oraz nie podlegać wykluczeniu zgodnie z par. 39 lit. b-g", czyli po prostu podają przepisy, które regulują aspekt, o który pytasz, ale praktycznie nigdy (albo bardzo rzadko) nie udzielają wprost odpowiedzi w kontekście sytuacji danego podatnika/pytającego. Czyli w sumie to po uzyskaniu interpretacji danej sytuacji, powinieneś się zgłosić jeszcze po interpretację interpretacji ;)


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-07-18 22:19

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:24
3

@cerrato:


01010100 01110101 01110100 01100001 01101010 00100000 01101110 01101001 01100101 00100000 01101101 01100001 00100000 01101110 01101001 01100011 00100000 01100011 01101001 01100101 01101011 01100001 01110111 01100101 01100111 01101111 00101110 00100000 01001001 01100011 00100000 01110011 01110100 01101111 01101110 01110100 00101110
edytowany 1x, ostatnio: stivens, 2019-07-18 22:25

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0