Zanim podpiszesz cyrograf... Obserwacje umów B2B

0

Witajcie, dostałem aneks do umowy dotyczący aplikacji, która już jest wykonana (niska kwota za projekt) i jest kilka zapisów, które mnie zastanawiają.
Czy ktoś mógłby rzucić okiem na kilka punktów?

Z chwilą przekazania Utworu Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu kody źródłowe wraz z dokumentacją projektową, skrypty
konfiguracyjne oraz wszelkie inne skrypty (np. budujące aplikację, instalacyjne, zasilające inicjalnie).

Projekt nie posiada i nie miał posiadać dokumentacji projektowej. Czy to mnie obliguje to utworzenia jej?

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Utworu powstałego w ramach wykonywania niniejszej Umowy, w
szczególności w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im
autorskich praw majątkowych do utworów lub ich części.

Czyli jeśli podczas działania aplikacji, jakaś biblioteka zmieni zasady działania z free license na płatną to wtedy jestem zmuszony do zmiany aplikacji?

W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczenia opisanego w ust. 13 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się ponieść
konsekwencje orzeczenia sądowego lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób pozasądowy pod warunkiem uprzedniej akceptacji
warunków przedmiotowego rozstrzygnięcia przez Wykonawcę i umożliwienia Wykonawcy udziału w postępowaniu. W szczególności Wykonawca na
własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do
roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwór jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.

Wykonawca oświadcza, że posiada w ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej,nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo
do korzystania z Utworu i jego modyfikacji niezależnie od liczby użytkowników wewnętrznych tj. pracowników Zamawiającego i
zewnętrznych tj. nie będących pracownikami Zamawiającego i niezależnie od tego czy wykorzystane przez Wykonawcę komponenty są odpłatne, czy
też dostarczone narzędzia są typu open source”.

2

A zapłacili już? Chcą zmieniać reguły po zakończeniu projektu? Teraz to może być co najwyżej umowa serwisowa, a nie zmieniająca zasady prowadzenia projektu.
Przecież gdybyś znał takie warunki od razu, mógłbyś nie chcieć w ogóle zacząć tego projektu.

2

Mam perełki: (nie w jednym kontrakcie szczęśliwie)

"Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli płatność za fakturę nie zostanie uiszczona w ciągu 90 dni." (W innym przypadku chcieli 3 miesiace wypowiedzenia liczone od kolejnego miesiaca po wpłynięciu wypowiedzenia)

"Zleceniodawca może odstąpić od wypłaty należności jeśli w jego opinii usługa nie została wykonana należycie i z wystarczającą starannością. Ponadto może zażądać od usługodawcy kary w wysokości 1% kwoty brutto na fakturze za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu pełnowartościowej usługi."

"[...] przewidziana wysokość kar to dwunastokrotność rocznej sumy faktur [...]"

To takie najlepsze elementy. Po przeczytaniu waszych wypowiedzi w tym temacie nawet nie próbowałem się z nikim kopać tylko grzecznie dziękowałem i rozmawiałem dalej tylko z poważnymi firmami.

0

Hej, ten zapis odnośnie konkurencji wygląda legitnie? Czy on dotyczy całej branży IT czy tylko konkurencji w odpowiednim sektorze rynku np. logistyka czy finanse? Jak będę robił coś dodatkowego dla innej firmy z innego sektora to złamię ten zakaz? Umowa z firmą z USA.

Concurrent/Conflicting Engagement or Employment. I agree that, during the term of my contract with the Company, I will not, without the prior written consent of the Company, directly or indirectly own, manage, finance, operate, join, control or participate in the ownership, management or operation of, or be employed or connected in any manner with, any business that competes or intends to compete with the Company, or any subsidiary, affiliate or division thereof. The foregoing limitation shall not be construed as prohibiting me from making passive investments in any other entity/enterprise as long as such passive investments will not require my services in the operation or affairs of the entities/enterprises in which such passive investments are made.

Dodatkowo zapis o szkodach:

I agree that it would be impossible or inadequate to measure and calculate the Company’s damages from any breach of the covenants set forth in Sections 1 through 7, herein. Accordingly, I agree that if I breach any such section, the Company will have available, in addition to any other right or remedy available, the right to obtain an injunction from a court of competent jurisdiction in the state of New York, restraining such breach or threatened breach and to specific performance of any such provision of this Agreement. I further agree that I will be liable for all damages sustained by the Company as a result of such breach, including all costs related thereto. I further agree that no bond or other security shall be required in obtaining such equitable relief and I hereby consent to the issuance of such injunction and to the ordering of specific performance.

0

Cześć, dostałem swoją pierwszą ofertę pracy na b2b i wzór umowy. Mam kilka zapisów, na które mógłby ktoś zerknąć.

4. W wykonaniu niniejszej Umowy Zobowiązany zobowiązuje się w szczególności:
1) dbać o dobre imię i interesy Zleceniodawcy;
2) podnosić prestiż Zleceniodawcy zarówno w miejscu jak i poza miejscem wykonywania Umowy;

Czy taki zapis jest czymś normalnym?

Mam zapis dotyczący wysyłania razem z fakturą screenów z Jiry oraz podpunkt dotyczący ewentualnych zastrzeżeń od Zleceniodawcy. Czy takie zapisy są normą?

Do każdej faktury VAT
zobowiązany przedkładał będzie sprawozdania z czynności wykonanych w okresie, za który została
wystawiona Faktura VAT. Przez sprawozdanie rozumie się w szczególności wykaz/screen z systemu
Jira, który potwierdzał będzie, w jakiej ilości godzin Zobowiązany był zalogowany w danym miesiącu
świadczenia usług.
3. W przypadku Zastrzeżeń Zleceniodawcy, co do sprawozdania z czynności wykonanych w
okresie, za który została wystawiona Faktura VAT, Zleceniodawcy przysługuje prawo do wstrzymania
się z zapłatą wynagrodzenia do czasu potwierdzenia przez Zobowiązanego wykonanych czynności i
rzeczywiście przepracowanych godzin. Przez potwierdzenie rozumie się w szczególności przedłożenie
odpowiednich dokumentów, które stanowić będą poświadczenie powyższych okoliczności.

Czy zapis, że "Dniem zapłaty będzie dzień złożenia dyspozycji przelewu przez
Zleceniodawcę." jest ok, czy lepiej mieć zapis, że data kiedy pieniądze będą na moim koncie?

Mam zapis dotyczący przeniesienia praw autorskich w momencie ich utworzenia. Gdzieś tu w temacie chyba przewinął się wątek, że takie przeniesienie powinno być w momencie zapłacenia za fakturę. Czy powinienem też postarać się o zmianę tego zapisu?

Mam jeszcze jeden zapis dotyczący ilości godzin "Czas świadczonych usług: 8h / dzień,przeciętnie 150 h miesięcznie". Czy jest to coś normalnego czy raczej ma znamiona umowy o pracę?

1

Pierwsze dwa zapisy, a w szczególności drugi (ten o podnoszeniu prestiżu) są głupie i właściwie nic nie wnoszą, a do tego są bardzo nieprecyzyjne. Z jednej strony łatwo będzie się wybronić, jakby chcieli cię z tytułu tych zapisów pociągnąć do odpowiedzialności. Ale z drugiej strony - brudne podłogi i okna obniżają prestiż biura. Także, w ramach dbania o ten prestiż, bierzesz szmatę i czyścisz ;) ogólnie powinno się unikać takich zapisów, bo mało precyzyjne wskazanie co masz robić/czego nie wolno może się skończyć bolesnym i długotrwałym pałowaniem.

A co do dołączania screenów z Jira - czyja ona jest? Pewnie firma ją ogarnia. Nie moga sobie sami tego ogarnąć?

1
programista_php napisał(a):

Cześć, dostałem swoją pierwszą ofertę pracy na b2b i wzór umowy. Mam kilka zapisów, na które mógłby ktoś zerknąć.

4. W wykonaniu niniejszej Umowy Zobowiązany zobowiązuje się w szczególności:
1) dbać o dobre imię i interesy Zleceniodawcy;
2) podnosić prestiż Zleceniodawcy zarówno w miejscu jak i poza miejscem wykonywania Umowy;

Czy taki zapis jest czymś normalnym?

Takiej bzdury jeszcze nigdy w żadnej umowie nie widziałem. Komuś się chyba umowa B2B pomyliła ze statusem szkoły.
Ale na wszelki wypadek bym dopytał, co zleceniodawca nazywa swoim prestiżem, żeby się nie okazało, że to zupełnie inny charakter pracy. :D

Mam zapis dotyczący wysyłania razem z fakturą screenów z Jiry oraz podpunkt dotyczący ewentualnych zastrzeżeń od Zleceniodawcy. Czy takie zapisy są normą?

No niby rozumiem cel, ale nie sądzę, aby było to normą. Zazwyczaj po prostu jest jakiś soft do rejestrowania pracy, i zleceniodawca ma do niego normalny wgląd.

2

@programista_php: IMO ktoś głupio nazwał po prostu raport godzinowy z jiry.
Albo będziesz musiał prowadzić excela. typu zadnie X - 100h, zadanie Y - 1h itd albo to będzie gotowy raport z programu typu tempo.

Przy czym jak słyszę o raportowaniu godzinowym na zadania to mi się zapala czerwona lampka. Raz miałem do czynienia i nigdy więcej.
Tzn to jest dobre aby krótko trzymać menadzerów w kontraktoraniach i ich zapędy na best efort. Bo jak do mnie dzwonili to odpalałem timer i na internal raport.
Ale potem dochodzi do absurdów typu "zaczynanie rozmowy od pytania na które zadanie bilujemy rozmowe" albo kłótnie w stylu "czy kłotnia powinna być raportowana na internatl task czy zadanie billowane" i o ile nie ma się odporności psychicznej na takie absurdy to nie polecam.

2

No na wszelki wypadek warto się upewnić. Żeby potem nie kombinować i nie zastanawiać się jak rozliczać spotkania, pisanie i czytanie maili itp.
Czasami zdarza się właśnie, że oprócz jiry to trzeba sobie właśnie jakiś własny arkusz prowadzić, czy choćby jakieś notatki, które później załączasz do tego jeszcze dodatkowo.

0

Hej, takie mam zapisy w umowie:

Zamówienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w pkt. 4. oraz dodatkowo w przypadku:

  • rozwiązania lub nie zawarcia umowy z Klientem, na rzecz którego miały być świadczone usługi Zleceniobiorcy;
  • negatywnej opinii Klienta na temat jakości usług świadczonych przez Zleceniobiorcę w ramach zamówienia lub w przypadku gdy Klient wybierze do realizacji danych usług inną osobę.

Czyli dobrze rozumiem, że pewnego dnia mówią "nie bardzo jesteśmy zadowoleni z Twoich usług ostatnio więc nara" i następnego dnia jesteś bez pracy?

Oraz:

Zleceniobiorca zobowiązuje się nie podejmować bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich żadnych działań, które mogłyby negatywnie wpływać na wizerunek lub dobre imię Zleceniodawcy, w tym w szczególności nie publikować w Internecie (w tym w portalach społecznościowych, branżowych, na forach itp.) informacji mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub dobre imię Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od wezwania. Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

0 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0