React i setState w funkcji asynchronicznej

0

Mam poniższy kod

import { useState } from "react";

class Parent {
  constructor() {
    this.child = new Child();
  }
}

class Child {
  constructor() {
    this.message = '1st message';
  }
}

function Component() {
  const wait = (time) => new Promise(r => setTimeout(r, time));
  const [ parent, setParent] = useState(null);
  const [ update, setUpdate ] = useState(0);
  if(parent === null) setParent(new Parent());
  const click = () => {
    async function run () {
      parent.child.message = '2nd message';
      setUpdate(update + 1);
      await wait(1000);
      parent.child.message = '3rd message';
      setUpdate(update + 2);
    };
    run();
  };

  return <div>
    <button onClick={click}>Run</button>&nbsp;
    <span>{parent && parent.child.message}</span>
  </div>;
}

export default Component;

W praktyce wszystko działa, czyli za pierwszym razem mam '1st message', naciskając przycisk '2nd message' i po kolejnej sekundzie '3rd message'.

Pytanie czy taki kod jest poprawny?
Po pierwsze wykonuje setParent tylko raz, a modyfikuje jego właściwości bezpośrednio.
Po drugie await wait(1000) czeka, a setUpdate(update + 1) się wykonuje i Component jest renderowany ponowie z '2nd message'.

1
 1. Zakładając że faktycznie masz potrzebę przechowywać w stanie obiekt (bo w tym przypadku jest to raczej nie potrzebne), to nie powinieneś go mutować.
  const [ update, setUpdate ] = useState(0) oraz setUpdate(update + 1); powinno zniknąć, a zamiast parent.child.message = '2nd message'; powinno być coś w stylu:

  setParent({
  ...parent,
  child: {
  ...child,
  message: '2nd message',
  }});
 2. if(parent === null) setParent(new Parent()); jest też raczej problematyczne. Taki kod spowoduje kolejny cykl renderowania - wartość domyślna powinna być od razu ustawiona w useState().

2

1) useState może też przyjmować funkcję jako argument, więc jeśli mamy jakiś bardziej skomplikowany stan, nie ma potrzeby używania takich zapisów if(parent === null) setParent(new Parent());, bo jest to zawsze niepotrzebny rerender.

const [parent, setParent] = useState(() => {
  const randomValue = Math.random() > 0.5;

 if (randomValue) { // tutaj pewnie byłby jakiś bardziej logiczny warunek niż Math.random(), ale chciałem jedynie pokazać jak to działa
  return new Parent();
 }

 return null;
});

2) Wszystkie funkcję, które nie wykorzystują stanu można wynosić poza komponenty, bo teraz wait niepotrzebnie się zmienia z każdym renderem.

const wait = (time) => new Promise(r => setTimeout(r, time));

function Component() {
  // tutaj użycie funkcji bez zmian
}

plus to co napisał @Bartek P, bo React bardziej promuje programowanie funkcyjne, a taki zapis bardziej przypomina podejście z Angulara

0

Dzięki za rozjaśnienie tematu. Chciałbym jeszcze dopytać czy jeśli wyciągnąć obiekt poza komponent, są jakieś przeciwwskazania do używaniu go podczas renderowania?

Czyli pomijając już kwestie setState, coś takiego można używać bez jakiś niespodzianek?

let parent = new Parent();
function Component() {
  return { parent.child.message };
}
1
abe napisał(a):

Czyli pomijając już kwestie setState, coś takiego można używać bez jakiś niespodzianek?

let parent = new Parent();
function Component() {
  return { parent.child.message };
}

Można korzystać z tego cały czas do momentu, gdy nie potrzebujemy zmienić tej wartości, bo React tego nie wykryje i nie odświeży DOM.

let parent = new Parent(); // przykładowo klasa Parent ustawia nam wartość parent.child.message na "hello world"

function Component() {
  useEffect(() => {
   setTimeout(() => { // Po 5 sekundach ustawiamy nową wartość
     parent.child.message = 'witaj świecie'
   }, 5000)  
  }, []);

  return { parent.child.message }; // Tutaj cały czas będzie stara wartość, czyli nasze hello world
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0