Chciałbym napisać jedną funkcje która pozwoli mi na wyświetlanie trzech różnych alertów zależnie od sytuacji. Chciałbym później tą funkcje wyeksportować i zaimportować do odpowiedniego pliku js. Ogólnie mam dwa pliki js jeden to validator.js a drugi to ui.js. W ui.js chce napisać funkcje która mi będzie wyświetlać te alerty a następnie ją wyeksportować i zaimportować do pliku validator.js i w pliku validator.js zaimportować tą funkcje z pliku ui.js i użyć jej w dwóch odrębnych funkcjach. Napisałem sobie taki kod. To jest plik validator.js

import { isValidMsg } from './ui.js';
export function isValid(value) {
	const validators = [ isNotEmpty, isValidNumber ];
	validators.every(function(validator) {
		return validator(value);
	});
}

function isNotEmpty(value) {
	if (value === '') {
		isValidMsg('Pole nie może być puste');
		return false;
	}
	return true;
}

function isValidNumber(number) {
	let numberValue = parseInt(number);
	if (Number.isNaN(numberValue)) {
		isValidMsg('Wprowadziłeś nieprawidłową wartość');
		return false;
	}
	isValidMsg('Wprowadziłeś prawidłową wartość');
	return true;
}

a to plik ui.js

export function isValidMsg(value) {
	let arrMsg = [ displayMsg, displayMsgOne, displayMsgTwo ];
	arrMsg.every(function(el) {
		return el(value);
	});
}

function displayMsg(message) {
	alert(message);
}

function displayMsgOne(messageOne) {
	alert(messageOne);
}

function displayMsgTwo(messageTwo) {
	alert(messageTwo);
}

co prawda napisałem sobie już taką funkcje która mi to realizuje lecz chciałbym się dowiedzieć jak inaczej mógłbym napisać taką funkcje