W vue.js mozna wyroznic dwa html5 mode: history oraz hash mode. Zostało to tutaj opisane: https://router.vuejs.org/guide/essentials/history-mode.html#example-server-configurations

Czy dobrze rozumiem, że przy hash mode po zmianie url nie zaaktualizuje się strona, a przy history mode już tak?

Po co w ogóle te dwa tryby wprowadzono?