Vue router

0

Cześć, mam problem z routerem:

Moja templatka:

<template>
  <v-container fluid>
    <v-layout row wrap>
      <v-flex sm3 v-for="friend in friendslist" :key="friend.id">
        <v-card
            color="transarent"
            @click="goToProfile(friend.id)"
        >
          <v-avatar
            size="150">
            <v-img :src="friend.photoURL"></v-img>
          </v-avatar>

          <v-card-text style="color: #FFA255" >
            <h3>{{ friend.nick }}</h3>
            <h5>{{ friend.email }}</h5>
            <h6>{{ friend.id }}</h6>
          </v-card-text>
        </v-card>
      </v-flex>
    </v-layout>
  </v-container>
</template>

Skrypty:

<script>
  import axios from 'axios'
  import router from '../../router'
  import { mapGetters } from 'vuex'

  export default {

    data() {
      return {
        friendslist: '',
      }
    },

    computed: {
     ...mapGetters([
       'getToken'
     ])
    },

    methods: {
      goToProfile(id) {
        router.push('user/'+id+'/');
      }
    },

    created() {
      axios.get(`/api/users/my-friends`, {
        headers: {
          Authorization: this.getToken
        }
      }).then(resp => {
        console.log(resp);
        this.friendslist = resp.data;
      }).catch(e => console.log(e));
    }
  }
</script>

router.js

{
      path: '/user/:id',
      name: 'user',
      component: User,
      children: [
        {
          path: '/',
          component: UserInfo,
          name: 'userInfo'
        },
        {
          path: 'friends',
          component: Friendslist,
          name: 'friends'
        }, 
      ]
}

I tutaj rodzi się problem, bo powyższy widok znajduje się w paramsach np: /user/1/friends i jeśli kliknę w v-card i wywoła się funkcja, np. z parametrem 2, goToProfile(2), to zamiast /user/2/ zostanę przeniesiony na /user/1/user/2/, co oczywiście jest niepożądane. Ktoś wie jak to naprawić?

0

Zgodnie z tym, co podają w dokumentacji:

router.push('/user/'+id);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0