Renderowanie warunkowe wiele if else refactor kodu w React

0

Czy ktoś ma pomysł jak zrefactorować poniższą metode z wieloma if else? Komponent służy do wyrenderowania Selecta z różnymi opcjami w zależności jaki obiekt został przekazany do komponentu przez props.

render() {
    const selectValue = this.state.selectValue;
    const element = this.props.element;
    const id = element.id;
    let options;

    if (id === 'location') {
      options = element.items.map(option => {
        const content = option.city + ', ' + option.country + ', ' + option.postCode;
        return <Option option={option} content={content} />;
      });
    } else if (id === 'range') {
      options = element.items.map(option => {
        if (option.isRange) {
          const content = option.currencySymbol + option.min + ' - ' + option.max + ' ' + option.type.name;
          return <Option option={option} content={content} />;
        } else {
          const content = option.currencySymbol + option.value + ' ' + option.type.name;
          return <Option option={option} content={content} />;
        }
      });
    } else if (id === 'value') {
      options = element.items.map(option => {
        if (option.isRange) {
          const content = option.min + ' - ' + option.max;
          return <Option option={option} content={content} />;
        } else {
          const content = option.value;
          return <Option option={option} content={content} />;
        }
      });
    } else {
      options = element.items.map(option =>
        <Option option={option} content={option.name} />
      );
    }

    return (
      <div className={'form-group'}>
        <label>{id}</label>
        <select
           value={selectValue}
           onChange={this.handleTemplateChange}
           className={'form-control'}
         >
           <option value={'default'} disabled>Select Template</option>
           {options}
        </select>
       </div>
    );
  }
1

Ostateczne odchudzenie tego kawałka kodu o 39% - z 1992 znaków do 1222


renderOptions = (element) => {
  const { id } = element;

  return element.items.map((option) => {
   let content = option.name;

   if (id === 'location') {
    content = `${option.city}, ${option.country}, ${option.postCode}`;
   }

   if (id === 'range') {
    if (option.isRange) {
     content = `${option.currencySymbol + option.min} - ${option.max} ${option.type.name}`;
    } else {
     content = `${option.currencySymbol + option.value} ${option.type.name}`;
    }
   }

   if (id === 'value') {
    if (option.isRange) {
     content = `${option.min} - ${option.max}`;
    } else {
     content = option.value;
    }
   }

   return <Option option={option} content={content} />;
  });
 };

 render() {
  const { selectValue } = this.state;
  const { element } = this.props;
  const options = this.renderOptions(element);

  return (
   <div className="form-group">
    <label>{element.id}</label>
    <select
     value={selectValue}
     onChange={this.handleTemplateChange}
     className="form-control"
    >
     <option value="default" disabled>Select Template</option>
     {options}
    </select>
   </div>
  );
 }

Nie daję gwarancji, że to zadziała od strzału.
Zmiany:

 • template literals - ${option.city}, ${option.country}, ${option.postCode} zamiast option.city + ', ' + option.country + ', ' + option.postCode itp. - to nawet eslint przy domyślnych ustawieniach sam zmienia przy auto formatowaniu
 • destrukturyzacja objektów - const { selectValue } = this.state; zamiast const selectValue = this.state.selectValue;
 • osobiście wydaje mi się że dobrą praktyką jest nietrzymanie sporej logiki w renderze, lepiej ją wynosić do metod jak w przykładzie this.renderOptions(). Po pierwsze wygląda to schludniej (zwłaszcza gdyby było tam nawalone jeszcze więcej logiki na kilkadziesiąt/kilkaset linijek, a znam takie przypadki). Po drugie przy każdym rerenderze funkcje z rendera tworzone by były w pamięci, a tak są stworzone tylko raz jako metody.
 • pozbycie się potwarzania dla każdego ifa element.items.map() i <option option="{option}" content="{content}" />
 • pozbycie się ostatniego else poprzez domyślne nadanie wartości let content = option.name; - jeśli żaden if nie zmieni contentu, to on pozostanie i będzie przekazany do <option content="{content}" />
4

W React refactor skomplikowanej logiki if else przeprowadzasz tak samo jak w każdym innym języku programowania czyli przy użyciu wzorca projektowego Command. W praktyce wygląda to tak, że tworzysz hashmapę która mapuje klucz na wartość. W przedstawionym przypadku kluczem będzie id, a wartością funkcja anonimowa, która robi co trzeba. W JS hasmapa to Map.prototype.

renderOptions = (element) => {
 const { id } = element;
 const options = new Map();

 options.set('location', (option) => `${option.currencySymbol + option.min} - ${option.max} ${option.type.name}`);
 options.set('range', (option) => option.isRange ? 
  `${option.currencySymbol + option.min} - ${option.max} ${option.type.name}` :
  `${option.currencySymbol + option.value} ${option.type.name}`);
 options.set('value', (option) => option.isRange ? `${option.min} - ${option.max}` : option.value);

 return element.items.map((option) => <Option option={option} content={options.get(id)} />);
};

render() {
 const { selectValue } = this.state;
 const { element } = this.props;
 const options = this.renderOptions(element);

 return (
  <div className="form-group">
  <label>{element.id}</label>
  <select
   value={selectValue}
   onChange={this.handleTemplateChange}
   className="form-control"
  >
   <option value="default" disabled>Select Template</option>
   {options}
  </select>
 </div>
 );
}

Dla range wyszedł długi ternary, który jest brzydki, więc można się jeszcze pokusić na osobny Command w zależności od option.isRange

2

Ładne rozwiązanie. Tego nie znałem i czekam aż wykorzystam w praktyce.

Jedno małe ale. Wygląda na to, że Twoje rozwiązanie nie bierze pod uwagę tego:

    else {
      options = element.items.map(option =>
        <Option option={option} content={option.name} />
      );
    }

być może wystarczyłoby

  <Option option={option} content={options.get(id) || option.name} />

czy jest może inna alternatywa?

0

@castorFiber: a jak to ma się do wydajności? W moim rozwiązaniu są maksymalnie 3 sprawdzenia warunku, a w twoim dla każdego elementu w liście są wykonywanie sprawdzenia

2

@discostar to nie będzie miało znaczącego wpływu na wydajność. Problemy z wydajnością pojawiają się w React gdy komponent jest renderowany wielokrotnie bez potrzeby.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0