Jak zrobić, aby pętla odświeżała się co sekundę?

0

Tak jak w temacie, jak mogę zrobić, aby pętla 'zapętlała' się co 1s?

1

setInterval()
Opis + przykład: https://www.w3schools.com/js/js_timing.asp

0

A dlaczego po takim kodzie:

setInterval(function ilosc()
{  
  const numer = 0;
  while(numer < 15)
  {
    const ilosc = document.getElementById('ilosc'+numer).value;
    const cenastara = document.getElementById('cenatab'+numer).innerHTML;
    const cenanowa = cenastara * ilosc;
    document.getElementById('cenatab'+numer).innerHTML = cenanowa;
    numer++;
  }
}, 2000);

Pokazuje:

TypeError: invalid assignment to const `numer'

1

const służy do deklarowania stałych ("zmiennych", których wartości nie można modyfikować) - zamień to na let.

0

Ok, tutaj jak to wszystko powstaje:

foreach ($odkodowana as $odkodowanyProdukt)
  {
    if (mb_strlen($odkodowanyProdukt) === 0) 
    {
      continue;
    }

    $zapytanie = "SELECT cena FROM produkty WHERE nazwa = '".$odkodowanyProdukt."'";
    $wynik = mysqli_query($connect, $zapytanie);

    while ($row = $wynik->fetch_assoc())
    {
      $numer = 0;
      echo "
      <tr class='wiersz'>
        <td class='rekord'>".$odkodowanyProdukt."</td> 
        <td><input type='text' name='ilosc' id='ilosc".$numer."' placeholder='...'/><input type='submit' name='dodajilosc' value='+' onClick='ilosc()'/></td>
        <td class='rekord'><div id='cenatab".$numer."'>".$row['cena'];"</div></td>
      </tr>";
      $numer++;
    }
  }

A tu js:

setInterval(function ilosc()
{  
  let numer = 0;
  while(numer < 15)
  {
    const ilosc = document.getElementById('ilosc'+numer).value;
    const cenastara = document.getElementById('cenatab'+numer).innerHTML;
    const cenanowa = cenastara * ilosc;
    document.getElementById('cenatab'+numer).innerHTML = cenanowa;
    numer++;
  }
}, 2000);
0

Z tego co widzę, to odpalasz tą funkcję co 2 sekundy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0