Wyświetlanie danych tabeli po kliknięciu [jquery] [php]

0

Witam,
Próbuję zrobić żeby każdy wynik z bazy danych był rozwijany oddzielnie i próbuję zrobić to w jquery, ale niestety działa to tylko dla jednego rekordu.

  var i = 0;  
  while(i < 10){  
    $(document).ready(function(){
      $(".tresc"+i).hide();
      $(".ps"+i).click(function(){
        $(".tresc"+i).toggle();
      });
    });
    i++;
  }
          <table>
            <form action="" method="post">    
              <thead>
              
                <tr bgcolor="#356b98">
                  <th>Firma</th>
                  <input type="hidden" name="datew" value="<?php echo $_SESSION['idk']; ?>" />
                </tr>

              </thead>         
            </form>        
              
        
        <?php
  
        $sql = "SELECT * FROM zlc, apt2 WHERE apt2.ID=zlc.idap ORDER BY apt2.Firma";

        $result = $pdo -> query($sql);

        ?>
 
              <tbody> 
          <?php $i = 1; while($row = $result->fetch()) { ?>
              <tr class="<?php echo("x".$i%2); ?>">
                <td class="<?php echo("ps".$i); ?>"><?php echo $row['Firma']; ?></td>
              </tr>
              <tr class="<?php echo("tresc".$i); ?>">
                <td><?php echo"Adres: ".$row['Adres']; ?></td>
              </tr>
              <tr class="<?php echo("tresc".$i); ?>">  
                <td><?php echo"Rejon: ".$row['Rejon']; ?></td>
              </tr>
              <tr class="<?php echo("tresc".$i); ?>">    
                <td><?php echo"Zlecenie: ".$row['tresc']; ?></td>
              </tr>
              <tr class="<?php echo("tresc".$i); ?>">    
                <td><?php 
                  if($row['cz']==0)
                    echo("Wykonano: Nie");
                  else if($row['cz']==1)
                    echo("Wykonano: Tak");
                ?></td>
              </tr>
                
              </tbody>   

          <?php  $i++;  } 
              
            $result->closeCursor();
            }
            catch(PDOException $e){
             echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone: ' . $e->getMessage();
            }    
              
          ?>
              
            <input type="Submit" value="Edytuj" name="Submit" class="but3">  
              
          </table>
2

Trafiłeś na "quirk" związany z tym jak działają domknięcia w JSie - porównaj sobie podobny asynchroniczny kod:

var i = 0;
   
while (i < 10) { 
  setTimeout(function() {
    console.log(i);
  }, 100);

  i += 1;
}

Wyświetli on same 10-tki, ponieważ anonimowa funkcja przekazywana do setTimeout przechwytuje zmienną i, a nie jej wartość - a w momencie odpalania tamtych wszystkich funkcji (za 100ms), zmienna i będzie miała wartość 10 (ponieważ na tamten moment pętla będzie zakończona).

Istnieje kilka podejść do tego problemu - np.:

for (let i = 0; i < 10; ++i) {
   setTimeout(function() {
    console.log(i);
  }, 100);
}

Poczytaj sobie jak działają domknięcia w JSie, a zrozumiesz na czym polega trick :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1