Cześć. Pobieram obraz z kamerki (getUserMedia), zapisuję go jako WebM (MediaRecorder) i otrzymuję bloba. Tego otrzymanego bloba wysyłam prosto do serwera za pomocą Websocket (po stronie serwera używam nodejs i biblioteki "ws"). Tam moje dane otrzymuję jako Buffer, jednak gdy próbuję je zapisać do pliku jest on później uszkodzony. Proszę o nakierowanie jak na serwerze przekonwertować otrzymane dane, lub zrobić to jeszcze w momencie wysyłania u klienta (chyba tak by było lepiej :)).