java,security.accesscontrolexception: access denied (java.io

0

napisalem prosta gre arkanoid, gdy uruchamiam ja przez eclipse naturalnie wszystko dziala natomiast kiedy probuje uruchomic ja przez przegladarke po doslkownie kilku probach dostaje :
java.security.accesscontrolexception: access denied (java.io.filepermission read)

pradwopodobnie chodzi o dostep do plikow, ktoruch uzywam

public BufferedImage loadImage(String sciezka)
{
URL url = null;
try
{
url = getClass().getClassLoader().getResource(sciezka);
return ImageIO.read(url);
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("w pizdeczke");
System.exit(0);
return null;
}
}
to jest metoda ladujaca obrazki

jak mozna sobie z tym poradzic ?

0

Zamiast w/w metody użyj getImage(getCodeBase(), nazwa_obrazka);z kasy Applet. Ewentualnie możesz pokombinować ze ścieżką. Powinna zawierać adres bazowy kodu - getCodeBase().

0
Luuki napisał(a)

Zamiast w/w metody użyj getImage(getCodeBase(), nazwa_obrazka);z kasy Applet. Ewentualnie możesz pokombinować ze ścieżką. Powinna zawierać adres bazowy kodu - getCodeBase().

nie da sie uzyc tej metody

0

Tą metodę musisz wywołać w ciele klasy dzidziczącej po Applet

0
Luuki napisał(a)

Tą metodę musisz wywołać w ciele klasy dzidziczącej po Applet

tak wlasnie robie, cannot make a static reference..

0

Nie odwołuj się do pól statycznych. Wszystko robisz na obiektach/metodach nie będących statycznymi.

0
Luuki napisał(a)

Nie odwołuj się do pól statycznych. Wszystko robisz na obiektach/metodach nie będących statycznymi.

moze inaczej, aby zaladowc obrazek wywoluje

Image obrazek = getImage(getCodeBase(), "statek");

jako blad dostaje ostrzezenie o odwolywaniu sie do statycznego pola poprzez niestatyczna metode, dlaczego ?

0

Wrzuć kod ew ślij na maila

0

bardzo prosze

Applet

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

public class Applet extends JApplet
{
  Arkanoid canvas;
  BufferedImage statek;

  public void init()
  {
    canvas = new Arkanoid();
    setLayout(new BorderLayout());
    add(canvas);
  }

  public void start()
  {
    canvas.start();
  }

  public void stop()
  {
    canvas.stop();
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    Applet applet = new Applet();
    Frame frame = new Frame();
    frame.addWindowListener(closer);
    frame.add(applet);
    frame.setSize(1000,700);
    applet.init();
    frame.setVisible(true);
    applet.start();
    Cursor invisibleCursor = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(""), new Point(0, 0), "invisible");
    applet.setCursor(invisibleCursor); 

  }

  private static WindowListener closer = new WindowAdapter()
  {
    public void windowClosing(WindowEvent e)
    {
      System.exit(0);
    }
  };
}

Canvas

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

class Arkanoid extends Canvas implements Runnable
{
  public BufferStrategy buforowanie;
  public BufferedImage statek, kulka, tlo, klocek;
  Thread thread;
  public int
    x = 100,
    y,
    x_kulki = 500,
    y_kulki = 580;
  public int
    lewo_prawo = (int)(10 * Math.random()),
    gora_dol = -3,
    x_klocka = 0,
    y_klocka = 0;
  public boolean[][] jest_czy_nie;
  public Rectangle[][] klocki;
  public Rectangle[][] klocki_gora;
  public Rectangle[][] klocki_dol;
  public Rectangle[][] klocki_lewo;
  public Rectangle[][] klocki_prawo;
  public boolean czy_zbite = false;
  public int szybkosc = 5;

  public Arkanoid()
  {
    statek = loadImage("statek.gif");
    kulka = loadImage("kulka.gif");  
    tlo = loadImage("8.jpg");
    klocek = loadImage("klocek.gif");
    setFocusable(true);
    addMouseListener(new Mysz(this));
    addMouseMotionListener(new Mysz(this));
    addKeyListener(new Klawisze(this));
    jest_czy_nie = new boolean[10][10];
    klocki = new Rectangle[10][10];
    klocki_gora = new Rectangle[10][10];
    klocki_dol = new Rectangle[10][10];
    klocki_lewo = new Rectangle[10][10];
    klocki_prawo = new Rectangle[10][10];

    requestFocus();
    setFocusable(true);

    Cursor invisibleCursor = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(""), new Point(0, 0), "invisible");
    setCursor(invisibleCursor); 

    for (int i = 0; i < 10; i++)
      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        jest_czy_nie[i][j] = true;
        klocki_gora[i][j] = zwroc_wsp_gory(klocek, 80 * i, 20 * j);
        klocki_dol[i][j] = zwroc_wsp_dolu(klocek, 80 * i, 20 * j);
        klocki_lewo[i][j] = zwroc_wsp_lewa(klocek, 80 * i, 20 * j);
        klocki_prawo[i][j] = zwroc_wsp_prawa(klocek, 80 * i, 20 * j);
      }
  }

  public BufferedImage loadImage(String sciezka) 
  {
    URL url = null;
    try 
    {
      url = getClass().getClassLoader().getResource(sciezka);
      return ImageIO.read(url);
    }
    catch (Exception e) 
    {
      System.out.println("w pizdeczke " + sciezka);
      System.exit(0);
      return null;
    }

  }

  public Rectangle zwroc_wsp(BufferedImage obrazek, int x, int y)
  {
    int a, b;
    BufferedImage image;
    a = x;
    b = y;
    image = obrazek;
    return new Rectangle(a, b, image.getWidth(), image.getHeight()); 
  }

  public Rectangle zwroc_wsp_gory(BufferedImage obrazek, int x, int y)
  {
    int a, b;
    BufferedImage image;
    a = x;
    b = y;
    image = obrazek;
    return new Rectangle(a, b, 80, 3); 
  }

  public Rectangle zwroc_wsp_dolu(BufferedImage obrazek, int x, int y)
  {
    int a, b;
    BufferedImage image;
    a = x;
    b = y;
    image = obrazek;
    return new Rectangle(a, b + 17, 80, 3); 
  }

  public Rectangle zwroc_wsp_lewa(BufferedImage obrazek, int x, int y)
  {
    int a, b;
    BufferedImage image;
    a = x;
    b = y;
    image = obrazek;
    return new Rectangle(a, b + 3 , 3, 14); 
  }

  public Rectangle zwroc_wsp_prawa(BufferedImage obrazek, int x, int y)
  {
    int a, b;
    BufferedImage image;
    a = x;
    b = y;
    image = obrazek;
    return new Rectangle(a + 77, b + 3 , 3, 14); 
  }

  public void run()
  {
    Graphics g = buforowanie.getDrawGraphics();
    g.drawImage(tlo , 0, 0, 800, 600, 0, 0, 800, 600, this);
    int i = -1;
    int j = -1;
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
      for (j = 0; j < 10; j++) 
      {
        if (jest_czy_nie[i][j] == true)
          g.drawImage(klocek, 80*i, 20 * j, 80, 20, null); 
      }
      j = 0;
    }

    while (true)
    {
      if (x > 700) x = 700;
      g.drawImage(tlo , 0, 550, 800, 570, 0, 550, 800, 570, this);
      g.drawImage(tlo , x_kulki, y_kulki, x_kulki + 20, y_kulki + 20,
            x_kulki, y_kulki , x_kulki + 20, y_kulki + 20, this);
      x_kulki = x_kulki + lewo_prawo;
      y_kulki = y_kulki + gora_dol;

      if (x_kulki < 0) lewo_prawo = -lewo_prawo;
      if (x_kulki > 800) lewo_prawo = -lewo_prawo;
      if (y_kulki < 0) gora_dol = - gora_dol;
      if (y_kulki > 600) System.exit(0);

      g.drawImage(statek , x, 550, this);
      g.drawImage(kulka , x_kulki, y_kulki, this);
      Rectangle statek_wsp = zwroc_wsp(statek, x, 550);
      Rectangle kulka_wsp = zwroc_wsp(kulka, x_kulki, y_kulki);

      if (statek_wsp.intersects(kulka_wsp)) 
      {
        gora_dol= - gora_dol;
        lewo_prawo = (int)(((x_kulki - x) - 50)/10);
      }

      for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        for (j = 0; j < 10; j++) 
        {
          if (kulka_wsp.intersects(klocki_lewo[i][j]) &&
              jest_czy_nie[i][j] && !czy_zbite) 
          {
            g.drawImage(tlo , 80 * i, 20 * j, 80 * i + 800, 20 * j + 20,
                  80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20, this);
            lewo_prawo = - lewo_prawo;
            jest_czy_nie[i][j] = false;
            System.out.println("lewo"); 
            czy_zbite = true;
          }
          else if (kulka_wsp.intersects(klocki_prawo[i][j]) &&
              jest_czy_nie[i][j] && !czy_zbite) 
          {
            g.drawImage(tlo , 80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20,
                  80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20, this);
            lewo_prawo = - lewo_prawo;
            jest_czy_nie[i][j] = false;
            System.out.println("prawo");   
            czy_zbite = true;
          }
          else if (kulka_wsp.intersects(klocki_dol[i][j]) &&
              jest_czy_nie[i][j] && !czy_zbite) 
          {
            g.drawImage(tlo , 80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20,
                  80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20, this);
            gora_dol = - gora_dol;
            jest_czy_nie[i][j] = false;
            System.out.println("dol");
            czy_zbite = true;
          }
          else if (kulka_wsp.intersects(klocki_gora[i][j]) &&
              jest_czy_nie[i][j] && !czy_zbite) 
          {
            g.drawImage(tlo , 80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20,
                  80 * i, 20 * j, 80 * i + 80, 20 * j + 20, this);
            gora_dol = - gora_dol;
            jest_czy_nie[i][j] = false;
            System.out.println("gora"); 
            czy_zbite = true;
          }
        }
        j = 0;
      }
      czy_zbite = false;
      buforowanie.show();
      try
      {
        Thread.sleep(szybkosc);
      }
      catch (InterruptedException e)
      {
        System.out.println("interrupt");
        break; // We need to exit this loop now.
      }
    }
  }

  public void start()
  {
    if(buforowanie == null)
    {
      createBufferStrategy(2);
      buforowanie = getBufferStrategy();
    }
    thread = new Thread(this);
    thread.start(); 
  }

  public void stop()
  {
    thread.interrupt(); 
    thread = null;
  }
}

oraz 2 sluchacze

import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Klawisze implements KeyListener
{

 public Klawisze(Arkanoid panel)
 {
  p = panel;
 }

 public void keyPressed(KeyEvent zdarzenie)
 {
  kod_klawisza = zdarzenie.getKeyCode();
  if (kod_klawisza == KeyEvent.VK_ESCAPE) System.exit(0);

  if (kod_klawisza == KeyEvent.VK_S) 
  {
    p.start();
    System.out.println("sdfgfdsgfs");
  }
  if (kod_klawisza == KeyEvent.VK_D) p.stop();
 }

 public void keyReleased(KeyEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void keyTyped(KeyEvent zdarzenie)
 {

 }

 int kod_klawisza; 
 Arkanoid p;

}
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Mysz implements MouseListener, MouseMotionListener
{
 public Mysz (Arkanoid arkanoid)
 {
  a = arkanoid;

 }

 public void mousePressed(MouseEvent zdarzenie)
 {
   x = zdarzenie.getX();
   System.out.println(x);
 }

 public void mouseExited(MouseEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void mouseClicked(MouseEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void mouseReleased(MouseEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void mouseEntered(MouseEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void mouseDragged(MouseEvent zdarzenie)
 {

 }

 public void mouseMoved(MouseEvent zdarzenie)
 {
  a.x = zdarzenie.getX();
  a.y = zdarzenie.getY();
  //System.out.println(x);

 }

 int x, y;
 Graphics g;
 Arkanoid a;

}
0

Wchodzi na to, że problem nie tkwił w ładowaniu obrazków, ale w ustawianiu przezroczystego kursora. Zamiat

Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(""), new Point(0, 0), "invisible");
applet.setCursor(invisibleCursor); 

proponuję metodę kombinowaną:

byte [] imgData = {0}; 
Cursor invisibleCursor = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(imgData), new Point(0, 0), "invisible");
setCursor(invisibleCursor);

PS. Proponuję wyrzucić kod z posta. Jest trochę duży.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0