Jak wyświetlić na wyjściu francuskie znaki diakretyczne: ?âáç??é??, itp?
tzn. zamiast "?" wyświetla "?"