Odczyt z pliku i zapis do List<>

0

Cześć, mam problem z odczytem danych i zapisaniu ich do Listy<>.
Poniżej moj kod, będę wdzięczny za podpowiedz co zmienić lub co usunąć.

W konsoli dostaje tylko informacje o kwadracie zamiast o wszystkich figurach

  public static List<Figury> figuryList = new ArrayList<>();

  public static void zapiszFiguryDoPliku(List<Figury> figury, String nazwaPliku) throws IOException {
    try (FileWriter writer = new FileWriter(nazwaPliku)) {
      for (Figury figura : figury) {
        writer.write(figura.toString() + "\n");
      }
    }
  }
  public static List<String> wczytajListe(String nazwaPliku) {
    List<String> listaFigurZPliku =new ArrayList<>();
    try {
      BufferedReader brSplit = new BufferedReader(new FileReader(nazwaPliku));
      String line;

      while ((line = brSplit.readLine()) != null) {
        String[] parts = line.split("o", 2);
        String figura = parts[0].trim(); // Nazwa figury

        if (figura.equalsIgnoreCase("Kwadrat")) {
          String[] kwadratParts = parts[1].trim().split("boku");
          double bok = Double.parseDouble(kwadratParts[1].trim());
          listaFigurZPliku.add("Kwadrat o boku: " + bok);
        }
        if (figura.equalsIgnoreCase("Kolo")) {
          String[] koloParts = parts[1].trim().split("promieniu");
          double promien = Double.parseDouble(koloParts[1].trim());
          listaFigurZPliku.add("Koło o promieniu: " + promien);
        }
        if (figura.equalsIgnoreCase("Prostokat")) {
          String[] prostokatParts = parts[1].trim().split("bokach");
          String[] boki = prostokatParts[1].trim().split("x");
          double bokA = Double.parseDouble(boki[0].trim());
          double bokB = Double.parseDouble(boki[1].trim());
          listaFigurZPliku.add("Prostokąt o bokach: " + bokA + "x" + bokB);
        }
      }
      brSplit.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return listaFigurZPliku;
  }

a w Main moj kod wyglada następująco

  public static void main(String[] args) {
    List<Figury> figury = Arrays.asList(Figury.stworzKwadrat(10), Figury.stworzKolo(20), Figury.stworzProstokat(10, 20));
    for (Figury f : figury) {
      System.out.println(f);
    }
    Figury figuraZNajwiekszymObwodem = Figury.znajdzFigureZNajwiekszymObwodem();
    if (figuraZNajwiekszymObwodem != null) {
      System.out.println("Figura z największym obwodem: " + figuraZNajwiekszymObwodem);
    } else {
      System.out.println("Brak figur w liście.");
    }
    Figury figuraZNajwiekszymPolem = Figury.znajdzFigureZNajwiekszymPolem();
    if (figuraZNajwiekszymPolem != null) {
      System.out.println("Figura z największym polem: " + figuraZNajwiekszymPolem);
    } else {
      System.out.println("Brak figur w liście.");
    }
    System.out.println(figury.contains(new Kwadrat(10)));
    try {
      Figury.zapiszFiguryDoPliku(figury, "listaFigur.txt");
    } catch (IOException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
    String nazwaPliku = "listaFigur.txt";

    // Wywołanie metody do wczytywania danych z pliku
    List<String> listaFigur = Figury.wczytajListe(nazwaPliku);

    // Wyświetlenie danych figur z listy
    for (String figura : listaFigur) {
      System.out.println(figura);
    }  }

}

3

nie wiadomo jak wygląda struktura pliku 🤷🏻‍♂️

1

będę wdzięczny za podpowiedz co zmienić lub co usunąć.

Przede wszystkim stosować angielskie nazewnictwo.

0

Przeanalizuj jeszcze raz
Na szybko wydaje mi sie ze blad w tym ze dzielisz linie po "o" a w Kolo masz juz dwa o wiec zwraca ci co innego niz Kolo :)

0 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0