Wczytywanie danych od użytkonika. Scanner.

0

Hej, tworzę program, który między innymi ma wczytywać dane od użytkownika.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Scanner;

public class NewTask {

  public void createTask() {
    System.out.println("Wprowadź treść zadania (zakończ wprowadzanie używając 'Ctrl+D' na Unix/Linux/Mac lub 'Ctrl+Z' na Windows):");

    StringBuilder contentBuilder = new StringBuilder();

    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))) {
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        contentBuilder.append(line).append(System.lineSeparator());
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd przy odczycie danych: " + e.getMessage());
    }


    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String content = contentBuilder.toString();

    Task task = new Task(content);

    String fileName = addNameOfFile(scanner);

    saveTaskToFile(task, fileName + ".txt");
  }

  private String addNameOfFile(Scanner scanner) {
    System.out.print("Podaj nazwę pliku do zapisania (bez rozszerzenia .txt): ");
    String nameOfFile = scanner.next();
    return nameOfFile;
  }

  private void saveTaskToFile(Task task, String filename) {
    try (FileWriter writer = new FileWriter(filename)) {
      writer.write(task.getContent());
      System.out.println("Zadanie zapisane do pliku: " + filename);
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd przy zapisywaniu zadania: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Po wprowadzaniu treści zadania i wciśnięciu ctrl+d nie mogę podać nazwy pliku, od razu rzucany jest wyjątek.
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:945)
at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1486)
at NewTask.addNameOfFile(NewTask.java:37)
at NewTask.createTask(NewTask.java:30)
at TaskEditorManager.run(TaskEditorManager.java:26)
at MainManager.run(MainManager.java:26)
at Main.main(Main.java:6)

Ktoś wie co robię nie tak?

0

Nie chcę mi się szukać błędu, ale masz to wszytsko strasznie skomplikowane. Odczyt linii tekstu z wejścia w Javie można zrobić dużo prościej - zobacz poniższy przykład.

import java.io.InputStreamReader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;

public class PrzykladWejscia {
    /* Obiekt niezbędny do odczytu linii */
    private static BufferedReader czytnik;

    public static void main (String[] args)
    /* Pamiętaj o zadeklarowaniu możliwości
      wystąpienia wyjątku IOException */
    throws IOException {
        String imie;

        /* Inicjalizacja */
        czytnik = new BufferedReader (
         new InputStreamReader (System.in));

        System.out.print ("Jak masz na imie? ");
        imie = czytnik.readLine (); /* Odczyt linii z wejścia
                        do String-a */
        System.out.println ("Czesc, " + imie + "!");

        /* Zamknięcie czytnika */
        czytnik.close ();
    }
}
0

 public Task createTask() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Podaj nazwę pliku do zapisania (bez rozszerzenia .txt): ");
    String nameOfFile = scanner.nextLine();

    System.out.println("Wprowadź treść zadania (zakończ wprowadzanie używając 'Ctrl+D' na Unix/Linux/Mac lub 'Ctrl+Z' na Windows):");

    StringBuilder contentBuilder = new StringBuilder();

    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))) {
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        contentBuilder.append(line).append(System.lineSeparator());
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd przy odczycie danych: " + e.getMessage());
    }

    Task task = new Task(nameOfFile, contentBuilder.toString());

    return task;
  }

Poprawiłem, działa. Wcześniej chyba błąd polegał na tym, że blok try catch zamykał strumień wejścia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1