Dlaczego ten minStack działa?

0

Zastanawiam się dlaczego ten kod działa
Przecież jest bez sensu:


package data.structures;

import java.util.EmptyStackException;

class MinStack {
  private class Node {
    long value;
    Node next;

    Node(long value, Node next) {
      this.value = value;
      this.next = next;
    }
  }

  private Node top;
  private long minValue = Long.MAX_VALUE;

  public void push(int x) {
    if (top == null) {
      top = new Node(x, null);
      minValue = x;
      return;
    }

    if (x < minValue) {
      top = new Node(2L*x - minValue, top);
      minValue = x;
    } else {
      top = new Node(x, top);
    }
  }

  public int pop() {
    if (top != null) {
      long prevTopVal = top.value;
      top = top.next;

      if (prevTopVal < minValue) {
        long temp = minValue;
        minValue = 2*minValue - prevTopVal;

        return (int)temp;
      } else {
        return (int)prevTopVal;
      }
    }

    throw new EmptyStackException();
  }

  public int getTop() {
    if (top != null)
      return (int)Math.max(top.value, minValue);

    throw new EmptyStackException();
  }

  public int getMin() {
    if (top != null)
      return (int)minValue;

    throw new EmptyStackException();
  }

  public boolean isEmpty() {
    return top == null;
  }
}

Main:

    MinStack minStack = new MinStack();
    minStack.push(-5);
    minStack.push(13);
    minStack.push(-71);
    minStack.push(0);
    minStack.push(33);

    System.out.println("MinStack tests:");
    System.out.println("Pop: " + minStack.pop());  //33
    System.out.println("GetTop: " + minStack.getTop());  //0
    System.out.println("GetMin: " + minStack.getMin());  //-71
    System.out.println("Pop: " + minStack.pop());   //0
    System.out.println("GetTop: " + minStack.getTop());  //-71
    System.out.println("GetMin: " + minStack.getMin());  //-71
    System.out.println("Pop: " + minStack.pop());     //-71
    System.out.println("GetTop: " + minStack.getTop());  //13
    System.out.println("GetMin: " + minStack.getMin());  //-5
    System.out.println();

CZEMU TEN GÓWNIANY EDYTOR DODAJE SAM WCIĘCIA????

1

Ciekawa konstrukcja :)

Gdy zapisujesz w node:

minStack.push(-5);
minStack.push(13);
minStack.push(-71);
minStack.push(0);
minStack.push(33);

to tak naprawdę zapisujesz:

33
0
-137 // a nie -71
13
-5

Reguła jest taka że jeżeli pojawi się większa ujemna wartość to do node zapisujesz 2 * obecna wartość - (poprzednie minimum). Dzięki czemu zapamiętujesz jakie poprzednie minimum było.

2 * -71 - (-5) = -137

Gdy przychodzi do operacji pop to możesz ponownie obliczyć jakie było poprzednie minimum bo w zmiennej minValue masz zapamiętaną ostatnią minimalną wartość. Więc odwracasz równanie:

2*(-71) - (-137) = -5 

-5 czyli poprzednie minimum.

0

A jak ma dzialać, MinStack?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1