Cześć! Mam problem ponieważ mam regex który znajduje mi wszystkie daty w tekście. lecz nie wiem jak wyłuskać same daty bez przyklejonego tekstu jak np 2007-01-12Jakis oraz txt2008-01-31. Jak usunąć słowo "Jakis" oraz "txt" ?
Gdy sklejam to do jednego Stringa i używam metody Split zostaje wszystko poza datami

while(reader.hasNext()){
       Pattern pat=Pattern.compile(".*(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}).*" );
       String check=reader.next();
       Matcher matcher=pat.matcher(check);
       if(matcher.matches()){
        correct.add(check);
       }
    }

tekst do testu:

2007-01-12Jakis txt2008-01-31 xxx 2008-02-29 2008-15-10 2008-19-45 2009-05-01
20999-11-11 pppp 2001-00-01 09-01-01 2001-01-00 2009-01-111 2009-02-29 1998-11-11

EDIT: Rozwiązane, jesli potomni by szukali to ten mały kod naprawił wszystko:

while(reader.hasNext()){
      Pattern pat=Pattern.compile("\\d{4}\\-(0[1-9]|1[012])\\-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])" );
      String check=reader.next();
      Matcher m=pat.matcher(check);
      while(m.find()) {
        correct.add(m.group(0));
      }
    }