Problem początkującego z zadaniem

0

Panowie ktoś mógłby spojrzeć na ten kod i wskazać gdzie jest błąd?? Chodzi o to by wskazać najstarsze zwierze.
Kompletnie pogubiłem się w temacie wyjątków w tym zadaniu, pomimo pomocy @pavarotti nic mi nie wychodzi.
Jak ogarnąć ten temat??

    Lis lis = new Lis("lis", 4, "Czarny");
    Kaczka kaczka = new Kaczka("kaczka", 3, 33);
    Kot kot = new Kot("kot", 9, "Ciemne");
    Pies pies = new Pies("pies", 33,RasyPsa.JAMNIK);


   

   Zwierze[] zwierzes = new Zwierze[4];
    zwierzes[0] = lis;
    zwierzes[1] = kaczka;
    zwierzes[2] = kot;
    zwierzes[3] = pies;

    int najstarszeZwierze = zwierzes[0].getWiek();


    for (Zwierze v : zwierzes) {
      v.dajGlos();
      if (v.getWiek() > najstarszeZwierze) {
        najstarszeZwierze = v.getWiek();
      }

    }
1

@ElKolos99: W momencie kiedy znajdujesz wiek najstarszego zwierzęcia to musisz je także przechować, aby móc później wypisać:

int najstarszeZwierze = zwierzes[0].getWiek();
Zwierze najstarszeZwierzeObiekt = zwierzes[0];
    for (Zwierze v : zwierzes) {
      v.dajGlos();
      if (v.getWiek() > najstarszeZwierze) {
        najstarszeZwierze = v.getWiek();
        najstarszeZwierzeObiekt = v;
      }
    }
//Twoim najstaszym zwierzęciem jest teraz najstarszeZwierzeObiekt 
//w wieku najstarszeZwierze (popracuj na nazwami zmiennych oraz spróbuj to wypisać korzystając z funkcji System.out.println(...))
//aby znalezc imie zwierzęcia prawdopodobnie musisz skorzystać z funkcji zwracającej imie, getImie() (analogicznie jak dla getWiek()) 
1
public interface GiveAVoice {
  void giveAVoice();
}
public abstract class Animal implements GiveAVoice {
  private final String name;
  private final Integer age;

  public Animal(final String name, final Integer age) {
    validateAnimalAge(age);
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  private void validateAnimalAge(final int age) {
    if (age < 0) {
      throw new InvalidAnimalAgeException();
    }
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }
}

public class Cat extends Animal {
  private final Umaszczenie umaszczenie;

  public Cat(final String name, final Integer age, final Umaszczenie umaszczenie) {
    super(name, age);
    this.umaszczenie = umaszczenie;
  }

  @Override
  public void giveAVoice() {
    System.out.println("Meow");
  }

  public Umaszczenie getUmaszczenie() {
    return umaszczenie;
  }
}

public class Dog extends Animal {
  private final Breed breed;

  public Dog(final String name, final Integer age, final Breed breed) {
    super(name, age);
    this.breed = breed;
  }

  @Override
  public void giveAVoice() {
    System.out.println("Bark Bark!");
  }
}

public class Fox extends Animal {
  private final Color color;

  public Fox(final String name, final Integer age, final Color color) {
    super(name, age);
    this.color = color;
  }

  @Override
  public void giveAVoice() {
    System.out.println("What does the fox say?");
  }

  public Color getColor() {
    return color;
  }
}

public static void main(String[] args) {
    Dog dog = new Dog("Burek", 1, Breed.MONGREL);
    Fox fox = new Fox("Lisek Chytrusek", 2, Color.GINGER);
    Cat cat = new Cat("Filemon", 3, Umaszczenie.W_KROPKI);

    List<Animal> animalList = List.of(dog, fox, cat);
    Animal staryDziad = animalList.stream()
        .max(Comparator.comparing(Animal::getAge))
        .orElseThrow(NoSuchElementException::new);

    System.out.printf("Stary dziad to %s i ma %d lat", staryDziad.getName(), staryDziad.getAge());
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1