Apache Tomcat nie działa

0

Cześć, próbuję sobie odpalić aplikacje 1:1 z książki i wywala mi następujące błędy. Może ktoś na to zerknąć co jest nie tak?
Na dole wrzuciłem kod - jeżeli zrobiłem to w zły sposób to przepraszam.
screenshot-20200721004948.png

Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server version name:  Apache Tomcat/7.0.105
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server built:     Jul 2 2020 12:25:26 UTC
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server version number: 7.0.105.0
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: OS Name:        Windows 10
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: OS Version:      10.0
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Architecture:     amd64
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Java Home:       C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: JVM Version:      1.8.0_261-b12
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: JVM Vendor:      Oracle Corporation
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: CATALINA_BASE:     C:\Users\user1\Desktop\Projekt\app\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: CATALINA_HOME:     C:\Users\user1\Desktop\Projekt\Apache Tomcat
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dcatalina.base=C:\Users\user1\Desktop\Projekt\app\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dcatalina.home=C:\Users\user1\Desktop\Projekt\Apache Tomcat
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dwtp.deploy=C:\Users\user1\Desktop\Projekt\app\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Djava.endorsed.dirs=C:\Users\user1\Desktop\Projekt\Apache Tomcat\endorsed
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dfile.encoding=Cp1250
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
INFO: The Apache Tomcat Native library which allows using OpenSSL was not found on the java.library.path: [C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261\bin;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;c:\MININT\Chocolatey\bin;C:\Program Files (x86)\Symfonia\PDF\pdfSaver;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\150\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\PuTTY\;C:\Users\user1\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2018.3.4\bin;;C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2019.3.1\bin;;C:\Users\user1\Desktop\Projekt\apache-maven-3.6.3\BIN;;.]
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 681 ms
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFO: Starting service [Catalina]
Jul 21, 2020 12:49:36 AM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.105
Jul 21, 2020 12:49:37 AM org.apache.catalina.util.SessionIdGeneratorBase createSecureRandom
WARNING: Creation of SecureRandom instance for session ID generation using [SHA1PRNG] took [192] milliseconds.
Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.catalina.core.ContainerBase startInternal
SEVERE: A child container failed during start
java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1227)
	at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:804)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1689)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1679)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.handleSubClassException(LifecycleBase.java:440)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:198)
	... 6 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Servlet mapping specifies an unknown servlet name [DefaultServlet]
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3475)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3454)
	at org.apache.catalina.deploy.WebXml.configureContext(WebXml.java:1452)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.webConfig(ContextConfig.java:1311)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.configureStart(ContextConfig.java:888)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.lifecycleEvent(ContextConfig.java:388)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5536)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	... 6 more

Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.catalina.core.ContainerBase startInternal
SEVERE: A child container failed during start
java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1227)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:300)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:444)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:744)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:712)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:284)
	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:415)
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1238)
	at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:804)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1689)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1679)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1227)
	... 8 more
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.handleSubClassException(LifecycleBase.java:440)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:198)
	... 6 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Servlet mapping specifies an unknown servlet name [DefaultServlet]
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3475)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3454)
	at org.apache.catalina.deploy.WebXml.configureContext(WebXml.java:1452)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.webConfig(ContextConfig.java:1311)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.configureStart(ContextConfig.java:888)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.lifecycleEvent(ContextConfig.java:388)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5536)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	... 6 more

Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.catalina.startup.Catalina start
SEVERE: The required Server component failed to start so Tomcat is unable to start.
org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1238)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal(StandardEngine.java:300)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal(StandardService.java:444)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.StandardServer.startInternal(StandardServer.java:744)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:712)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:284)
	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:415)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1227)
	... 13 more
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: A child container failed during start
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1238)
	at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:804)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1689)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1679)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1227)
	... 8 more
Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/webstore]]
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.handleSubClassException(LifecycleBase.java:440)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:198)
	... 6 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Servlet mapping specifies an unknown servlet name [DefaultServlet]
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3475)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.addServletMapping(StandardContext.java:3454)
	at org.apache.catalina.deploy.WebXml.configureContext(WebXml.java:1452)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.webConfig(ContextConfig.java:1311)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.configureStart(ContextConfig.java:888)
	at org.apache.catalina.startup.ContextConfig.lifecycleEvent(ContextConfig.java:388)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5536)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183)
	... 6 more

Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol pause
INFO: Pausing ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.catalina.core.StandardService stopInternal
INFO: Stopping service [Catalina]
Jul 21, 2020 12:49:38 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol destroy
INFO: Destroying ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
package com.packt.webstore.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;


@Controller
public class HomeController {
	@RequestMapping("/")
	public String welcome(Model model) {
		model.addAttribute("greeting", "Witaj w sklepie internetowym!");
		model.addAttribute("tagline", "Wyjątkowym i jedynym sklepie internetowym!");
		
		return "welcome";
		
	}

}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd">
<mvc:annotation-driven/>
<context:component-scan base-package="com.packt.webstore" />
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
<property name="suffix" value=".jsp"/>
</bean>
</beans>

<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xlmSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
<servlet>
<servlet-name>DefualtServlet</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>DefaultServlet</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.packt</groupId>
 <artifactId>webstore</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>
 <dependencies>
 	<dependency>
 		<groupId>org.springframework</groupId>
 		<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
 		<version>4.0.3.RELEASE</version>
 	</dependency>
 	<dependency>
 		<groupId>javax.servlet</groupId>
 		<artifactId>jstl</artifactId>
 		<version>1.2</version>
 	</dependency>
 	<dependency>
 		<groupId>javax.servlet</groupId>
 		<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
 		<version>3.1.0</version>
 		<scope>provided</scope>
 	</dependency>
 </dependencies>
 <properties>
 	<maven>1.8</maven>
 	<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
 </properties>
</project>
1

Ty ta książkę wziąłeś z muzeum techniki? Do nowoczesnego Springa wystarczy dokumentacja, teraz nie konfiguruje się przez XMLe a zamiast JSTL wystawiasz API...

1

DefualtServlet to nie to samo co DefaultServlet. Nie umiesz przepisać.
Jednocześnie dość jasnym jest że zupełnie nie rozumiesz co robisz, bo komunikat błędu był dość czytelny.

2

Fajnie że się uczysz, ale tak jak pisał @scibi92 teraz tak się już projektów nie robi. Wiec z taką wiedzą dostaniesz pracę w firmie gdzie są stare projekty, albo stara mentalność budowania projektów.
Znajdź nowszą książkę, ale naucz się angielskiego na tyle żeby uczyć się bezpośrednio z dokumentacji
Powodzenia w nauce

0

Panowie, po skompilowaniu w przeglądarce w logach dostaję:
Z tego co rozumiem to brakuje deklaracji beans w pliku DefaultServlet-servlet.xml, mimo że jest identycznie jak w książce. ;/

Type Exception Report

Message Servlet.init() for servlet [DefaultServlet] threw exception

Description The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.

Exception

javax.servlet.ServletException: Servlet.init() for servlet [DefaultServlet] threw exception
	org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:492)
	org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
	org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:1025)
	org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:452)
	org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1201)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:654)
	org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:319)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Root Cause

org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 11 in XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/DefaultServlet-servlet.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 11; columnNumber: 64; cvc-elt.1.a: Cannot find the declaration of element 'beans'.
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:398)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:335)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:303)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:180)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:216)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:187)
	org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:125)
	org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:94)
	org.springframework.context.support.AbstractRefreshableApplicationContext.refreshBeanFactory(AbstractRefreshableApplicationContext.java:129)
	org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.obtainFreshBeanFactory(AbstractApplicationContext.java:540)
	org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:454)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:658)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:624)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:672)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:543)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:484)
	org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:136)
	javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:158)
	org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:492)
	org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
	org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:1025)
	org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:452)
	org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1201)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:654)
	org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:319)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Root Cause

org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 11; columnNumber: 64; cvc-elt.1.a: Cannot find the declaration of element 'beans'.
	com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAXParseException(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.error(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.handleStartElement(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.startElement(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.scanStartElement(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl$NSContentDriver.scanRootElementHook(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.next(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source)
	com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(Unknown Source)
	org.springframework.beans.factory.xml.DefaultDocumentLoader.loadDocument(DefaultDocumentLoader.java:76)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadDocument(XmlBeanDefinitionReader.java:428)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:390)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:335)
	org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:303)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:180)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:216)
	org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:187)
	org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:125)
	org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:94)
	org.springframework.context.support.AbstractRefreshableApplicationContext.refreshBeanFactory(AbstractRefreshableApplicationContext.java:129)
	org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.obtainFreshBeanFactory(AbstractApplicationContext.java:540)
	org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:454)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.configureAndRefreshWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:658)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:624)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.createWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:672)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:543)
	org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:484)
	org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:136)
	javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:158)
	org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:492)
	org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
	org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:1025)
	org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:452)
	org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1201)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:654)
	org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:319)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	java.lang.Thread.run(Unknown Source)
1
 1. Lepszy byłby github bo teraz to mozemy jedynie zgadywać co tam zrobiłeś...
 2. Stawiałbym że brakuje ci zależności w tym projekcie, bo ten pom.xml jest strasznie łysy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1