Prosty Edytor Tekstowy Java

0

Cześć mam problem z napisaniem prostego edytora tekstu w Javie, a konkretnie problem z dwiema operacjami "Nowy" który ma czyścić panel roboczy z podanych oraz "Zapisz" która ma zapisywać obecny postęp w pisaniu.

Poniżej wstawiam mój kod:

package Zadanie8;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JFileChooser;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.KeyStroke;


public class Main extends JFrame implements ActionListener{

  JMenuBar menuBar;
  JMenu menuPlik,menuAutor;
  JMenuItem mOtwórz,mZapisz,mWyjście, mNowy, mZapiszjako;
  JTextArea notatnik;
  public static void main(String[] args) {
    Main appMenu = new Main();
    appMenu.setVisible(true);
  } 
  public Main (){
    setTitle("Notatnik");
    setSize (800,800);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout (null);
    
    menuBar = new JMenuBar();
    menuPlik = new JMenu ("Plik");
    
    mOtwórz = new JMenuItem ("Otwórz..." );
    mOtwórz.addActionListener(this);
    mZapisz = new JMenuItem ("Zapisz");
    mZapisz.addActionListener(this);
    mWyjście = new JMenuItem ("Wyjście");
    mZapiszjako = new JMenuItem ("Zapisz jako...");
     mZapiszjako.addActionListener(this);
    mNowy = new JMenuItem ("Nowy");
    
    notatnik = new JTextArea();
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(notatnik);
    scrollPane.setBounds(50,50,600,600);
    add(scrollPane);
        
    menuPlik.add (mNowy);
    menuPlik.add(mOtwórz);
    menuPlik.addSeparator();
    menuPlik.add (mZapisz);
    menuPlik.add (mZapiszjako);
    menuPlik.addSeparator();
    menuPlik.add (mWyjście);
    
    mWyjście.addActionListener(this);
    mWyjście.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl X"));
    
    menuAutor = new JMenu("O Autorze");
    menuAutor.addActionListener(null);
    
    
    setJMenuBar (menuBar);
    menuBar.add(menuPlik);
    menuBar.add(menuAutor);
    
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object z = e.getSource();
    if (z==mOtwórz) {
      JFileChooser fc =new JFileChooser();
      if (fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
        
        File plik = fc.getSelectedFile();
          
        try {
            Scanner skaner = new Scanner(plik);
            while (skaner.hasNext())
              notatnik.append(skaner.nextLine()+"\n");
            skaner.close();
            
        } 
        catch (FileNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      
    }
    
    
    else if (z==mZapiszjako) {
      JFileChooser fc = new JFileChooser ();
      if (fc.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION){
        File plik = fc.getSelectedFile();
        try 
        {
          PrintWriter zapis = new PrintWriter(plik);
          Scanner skaner = new Scanner (notatnik.getText());
          while (skaner.hasNext())
            zapis.println(skaner.nextLine()+ "\n");
          zapis.close();
        } 
        
        catch (FileNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    if (z==mWyjście)
    {
      dispose();
    } 
    else if (z==menuAutor){
      
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Autorem progarmu jest ...");
      
    }
  }
  
}

Link do Pastebina :https://pastebin.pl/view/4ca2c826

Czy ktoś z was mógłby mi podpowiedzieć w jaki sposób zrealizować te dwie czynności ?

Z góry dziękuje za pomoc :)

1

Czyszczenie pola tekstowego możesz zrobić w taki sposób:

notatnik .selectAll();
notatnik .replaceSelection("");

Dodatkowo sprawdź ten temat: Powie mi ktoś co poprawić? z góry thx NOTATNIK W JAVIE
Są ta wskazówki od @Shalom jak powinieneś ogarniać actionlistenery, zamiast bawić się w drabinkę ifów.

EDIT:

Co do zapisu, musisz rozpatrzeć kilka możliwości:

 1. Jeśli wcześniej użytkownik dokonał akcji "zapisz jako" tzn, że plik jest już utworzony, ty chcesz po prostu zupdatować w nim zmiany. W takiej sytuacji musisz gdzieś dodatkowo przechowywać informacje o ścieżce do pliku, żeby go zaktualizować. I właśnie na podstawie tej wartości możesz sprawdzać czy user już zapisywał czy nie.
 2. Jeśli nie było używane "zapisz jako" tzn, że w akcji "zapisz" musisz dokonać tego samego co w akcji "zapisz jako". Czyli otwierasz JFileChooser i zapisujesz nowy plik. Po prostu reużywasz gotową funkcje. - Tu kolejny TIP dla Ciebie, kod który się powtarza, który będziesz mógł użyć w kilku miejscach, wyrzuć do oddzielnej funkcji, aby go nie duplikowac.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1