Siema
W celach dydaktycznych tworzę sobie małą apkę w stylu chat. Serwer mam normalnie na socketach (działa dobrze), klient jest w JavaFX.

Mam problem z klientem, mam kontroler ChatController do pliku "chat.fxml", który obsługuje GUI czatu.
Mam także klasę ClientApplication, która obsługuje połączenie z serwerem. Kontroler zawiera m.in. obiekt ClientApplication

W ClientApplication mam metodę listen(), która nasłuchuje i obsługuje przysyłane do nas wiadomości

private void listen() {
    Thread listenThread = new Thread(() -> {
      try {
        DataInputStream dataInputStream = new DataInputStream(socket.getInputStream());
        while (!exitStatus) {
          if (dataInputStream.available() > 0) {
            int senderId = dataInputStream.readInt();
            String text = dataInputStream.readUTF();

            String username = Database.getLogin(senderId);
            System.out.println(username + ": " + text);
          }
        }
        sendCommand(-1);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    });
    listenThread.start();
  }
}

Zamiast wypisywać do konsoli, chciałbym wywoływać metodę z kontrolera drawReceivedMessageLabel(String message), która rysuje podrasowany Label z tekstem
Próbowałem tak (pobrać instancję kontrolera i wywołać jego metodę):

FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("chat.fxml"));
ChatController chatController = loader.getController();
chatController.drawReceivedMessageLabel(text);

Czy wie ktoś jak tu zaradzić?