Hibernate i SQLite, nie mozna usunac obiektow

Odpowiedz Nowy wątek
2020-02-21 18:36

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 3 miesiące temu

0

Mam problem z aplikacja kiedy uzywam SQLlite na innych bazach (Derby, H2, HSQL) wszystko działa poprawnie.

Kiedy chce usunac obiekty mam taki bląd:

Exception in thread "Thread-8" org.springframework.orm.jpa.JpaSystemException: could not execute query; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not execute query
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:351)
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.translateExceptionIfPossible(HibernateJpaDialect.java:253)
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.translateExceptionIfPossible(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:527)
  at org.springframework.dao.support.ChainedPersistenceExceptionTranslator.translateExceptionIfPossible(ChainedPersistenceExceptionTranslator.java:61)
  at org.springframework.dao.support.DataAccessUtils.translateIfNecessary(DataAccessUtils.java:242)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:153)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.CrudMethodMetadataPostProcessor$CrudMethodMetadataPopulatingMethodInterceptor.invoke(CrudMethodMetadataPostProcessor.java:138)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.repository.core.support.SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.invoke(SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.java:61)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212)
  at com.sun.proxy.$Proxy101.deleteAllByProjectId(Unknown Source)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:343)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:198)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.AbstractTraceInterceptor.invoke(AbstractTraceInterceptor.java:134)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212)
  at com.sun.proxy.$Proxy101.deleteAllByProjectId(Unknown Source)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.SimServiceJpaImpl.clearSimByProject(SimServiceJpaImpl.java:63)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.SimServiceJpaImpl.clearSimByProject(SimServiceJpaImpl.java:21)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.SimServiceJpaImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$439f69f6.invoke(<generated>)
  at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218)
  at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:749)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:295)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:688)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.SimServiceJpaImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$dfc2db35.clearSimByProject(<generated>)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.lambda$runWarmup$0(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:55)
  at java.util.stream.Streams$RangeIntSpliterator.forEachRemaining(Streams.java:110)
  at java.util.stream.IntPipeline$Head.forEach(IntPipeline.java:559)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.runWarmup(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:51)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1ServiceOutside.performScenario(Scenario1ServiceOutside.java:39)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.runScenario(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:44)
  at mszbenchmark.client.service.BenchmarkRunnerImpl.lambda$runScenario1B$1(BenchmarkRunnerImpl.java:84)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not execute query
  at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:47)
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:113)
  at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2692)
  at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2672)
  at org.hibernate.loader.Loader.listIgnoreQueryCache(Loader.java:2506)
  at org.hibernate.loader.Loader.list(Loader.java:2501)
  at org.hibernate.loader.hql.QueryLoader.list(QueryLoader.java:504)
  at org.hibernate.hql.internal.ast.QueryTranslatorImpl.list(QueryTranslatorImpl.java:395)
  at org.hibernate.engine.query.spi.HQLQueryPlan.performList(HQLQueryPlan.java:220)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1508)
  at org.hibernate.query.internal.AbstractProducedQuery.doList(AbstractProducedQuery.java:1537)
  at org.hibernate.query.internal.AbstractProducedQuery.list(AbstractProducedQuery.java:1505)
  at org.hibernate.query.Query.getResultList(Query.java:132)
  at org.hibernate.query.criteria.internal.compile.CriteriaQueryTypeQueryAdapter.getResultList(CriteriaQueryTypeQueryAdapter.java:74)
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.JpaQueryExecution$DeleteExecution.doExecute(JpaQueryExecution.java:296)
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.JpaQueryExecution.execute(JpaQueryExecution.java:91)
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.AbstractJpaQuery.doExecute(AbstractJpaQuery.java:136)
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.AbstractJpaQuery.execute(AbstractJpaQuery.java:125)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.doInvoke(RepositoryFactorySupport.java:605)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lambda$invoke$3(RepositoryFactorySupport.java:595)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:595)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:59)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:295)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139)
  ... 45 more
Caused by: java.sql.SQLFeatureNotSupportedException
  at org.sqlite.jdbc4.JDBC4ResultSet.unused(JDBC4ResultSet.java:347)
  at org.sqlite.jdbc4.JDBC4ResultSet.getBlob(JDBC4ResultSet.java:390)
  at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyResultSet.getBlob(HikariProxyResultSet.java)
  at org.hibernate.type.descriptor.sql.BlobTypeDescriptor$1.doExtract(BlobTypeDescriptor.java:48)
  at org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicExtractor.extract(BasicExtractor.java:47)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:257)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:253)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:243)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.hydrate(AbstractStandardBasicType.java:329)
  at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.hydrate(AbstractEntityPersister.java:3012)
  at org.hibernate.loader.Loader.loadFromResultSet(Loader.java:1746)
  at org.hibernate.loader.Loader.instanceNotYetLoaded(Loader.java:1672)
  at org.hibernate.loader.Loader.getRow(Loader.java:1561)
  at org.hibernate.loader.Loader.getRowFromResultSet(Loader.java:731)
  at org.hibernate.loader.Loader.processResultSet(Loader.java:990)
  at org.hibernate.loader.Loader.doQuery(Loader.java:948)
  at org.hibernate.loader.Loader.doQueryAndInitializeNonLazyCollections(Loader.java:340)
  at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2689)
  ... 70 more

Pojawia się to w momencie gdy ueruchamiam taka metode z reposutory (uzywam JPARepository)

  void deleteAllByProjectId(Long id);

Natomiast gdy mam ustawione
W klasie Project

  @OneToMany(mappedBy = "project", fetch = FetchType.LAZY, cascade = {CascadeType.REMOVE, CascadeType.PERSIST})
  public List<SimEntity> getSims() {
    return sims;
  }

W klasie sim

  @ManyToOne(optional = false, fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "project_id", nullable = false)
  @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
  public ProjectEntity getProject() {
    return project;
  }

I uruchomie metode deleteAll na Project. To otrzymuje nastepujace bledy :

2020-02-21 18:33:19.227 WARN 24504
      [ead-8] o.h.e.l.i.LoadContexts          : HHH000100: Fail-safe cleanup (collections) : [email protected]ef17<[email protected] wrapping [email protected]>
2020-02-21 18:33:19.227 WARN 24504
      [ead-8] o.h.e.l.i.CollectionLoadContext     : HHH000160: On CollectionLoadContext#cleanup, localLoadingCollectionKeys contained [1] entries
Exception in thread "Thread-8" org.springframework.orm.jpa.JpaSystemException: Could not read entity state from ResultSet : EntityKey[mszbenchmark.hyacinth.benchmark.entity.SimEntity#1]; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not read entity state from ResultSet : EntityKey[mszbenchmark.hyacinth.benchmark.entity.SimEntity#1]
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:351)
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.translateExceptionIfPossible(HibernateJpaDialect.java:253)
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.translateExceptionIfPossible(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:527)
  at org.springframework.dao.support.ChainedPersistenceExceptionTranslator.translateExceptionIfPossible(ChainedPersistenceExceptionTranslator.java:61)
  at org.springframework.dao.support.DataAccessUtils.translateIfNecessary(DataAccessUtils.java:242)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:153)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.CrudMethodMetadataPostProcessor$CrudMethodMetadataPopulatingMethodInterceptor.invoke(CrudMethodMetadataPostProcessor.java:138)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.repository.core.support.SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.invoke(SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.java:61)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212)
  at com.sun.proxy.$Proxy99.deleteAll(Unknown Source)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:343)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:198)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.AbstractTraceInterceptor.invoke(AbstractTraceInterceptor.java:134)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212)
  at com.sun.proxy.$Proxy99.deleteAll(Unknown Source)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.ProjectServiceJpaImpl.deleteAll(ProjectServiceJpaImpl.java:138)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.ProjectServiceJpaImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$93e0a838.invoke(<generated>)
  at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218)
  at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:749)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:295)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:688)
  at mszbenchmark.hyacinth.benchmark.service.impl.ProjectServiceJpaImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$373c7ba2.deleteAll(<generated>)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.lambda$runWarmup$0(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:57)
  at java.util.stream.Streams$RangeIntSpliterator.forEachRemaining(Streams.java:110)
  at java.util.stream.IntPipeline$Head.forEach(IntPipeline.java:559)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.runWarmup(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:51)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1ServiceOutside.performScenario(Scenario1ServiceOutside.java:39)
  at mszbenchmark.benchmark.outside.service.impl.Scenario1BServiceOutsideImpl.runScenario(Scenario1BServiceOutsideImpl.java:44)
  at mszbenchmark.client.service.BenchmarkRunnerImpl.lambda$runScenario1B$1(BenchmarkRunnerImpl.java:84)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not read entity state from ResultSet : EntityKey[mszbenchmark.hyacinth.benchmark.entity.SimEntity#1]
  at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:47)
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:113)
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:99)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.process.internal.EntityReferenceInitializerImpl.loadFromResultSet(EntityReferenceInitializerImpl.java:320)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.process.internal.EntityReferenceInitializerImpl.hydrateEntityState(EntityReferenceInitializerImpl.java:233)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.process.internal.AbstractRowReader.readRow(AbstractRowReader.java:103)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.process.internal.ResultSetProcessorImpl.extractResults(ResultSetProcessorImpl.java:122)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.internal.AbstractLoadPlanBasedLoader.executeLoad(AbstractLoadPlanBasedLoader.java:122)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.internal.AbstractLoadPlanBasedLoader.executeLoad(AbstractLoadPlanBasedLoader.java:86)
  at org.hibernate.loader.collection.plan.AbstractLoadPlanBasedCollectionInitializer.initialize(AbstractLoadPlanBasedCollectionInitializer.java:87)
  at org.hibernate.persister.collection.AbstractCollectionPersister.initialize(AbstractCollectionPersister.java:691)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultInitializeCollectionEventListener.onInitializeCollection(DefaultInitializeCollectionEventListener.java:75)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.initializeCollection(SessionImpl.java:2246)
  at org.hibernate.collection.internal.AbstractPersistentCollection$4.doWork(AbstractPersistentCollection.java:585)
  at org.hibernate.collection.internal.AbstractPersistentCollection.withTemporarySessionIfNeeded(AbstractPersistentCollection.java:263)
  at org.hibernate.collection.internal.AbstractPersistentCollection.initialize(AbstractPersistentCollection.java:581)
  at org.hibernate.collection.internal.AbstractPersistentCollection.read(AbstractPersistentCollection.java:148)
  at org.hibernate.collection.internal.PersistentBag.iterator(PersistentBag.java:303)
  at org.hibernate.type.CollectionType.getElementsIterator(CollectionType.java:251)
  at org.hibernate.type.CollectionType.getElementsIterator(CollectionType.java:241)
  at org.hibernate.engine.spi.CascadingActions.getAllElementsIterator(CascadingActions.java:478)
  at org.hibernate.engine.spi.CascadingActions$1.getCascadableChildrenIterator(CascadingActions.java:66)
  at org.hibernate.engine.internal.Cascade.cascadeCollectionElements(Cascade.java:521)
  at org.hibernate.engine.internal.Cascade.cascadeCollection(Cascade.java:455)
  at org.hibernate.engine.internal.Cascade.cascadeAssociation(Cascade.java:418)
  at org.hibernate.engine.internal.Cascade.cascadeProperty(Cascade.java:216)
  at org.hibernate.engine.internal.Cascade.cascade(Cascade.java:149)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultDeleteEventListener.cascadeBeforeDelete(DefaultDeleteEventListener.java:365)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultDeleteEventListener.deleteEntity(DefaultDeleteEventListener.java:286)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultDeleteEventListener.onDelete(DefaultDeleteEventListener.java:159)
  at org.hibernate.event.internal.DefaultDeleteEventListener.onDelete(DefaultDeleteEventListener.java:72)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.fireDelete(SessionImpl.java:1011)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.delete(SessionImpl.java:947)
  at org.hibernate.internal.SessionImpl.remove(SessionImpl.java:3441)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator$SharedEntityManagerInvocationHandler.invoke(SharedEntityManagerCreator.java:308)
  at com.sun.proxy.$Proxy97.remove(Unknown Source)
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository.delete(SimpleJpaRepository.java:179)
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository.deleteAll(SimpleJpaRepository.java:221)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryComposition$RepositoryFragments.invoke(RepositoryComposition.java:359)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryComposition.invoke(RepositoryComposition.java:200)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$ImplementationMethodExecutionInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:644)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.doInvoke(RepositoryFactorySupport.java:608)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lambda$invoke$3(RepositoryFactorySupport.java:595)
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:595)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:59)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:295)
  at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98)
  at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)
  at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139)
  ... 44 more
Caused by: java.sql.SQLFeatureNotSupportedException
  at org.sqlite.jdbc4.JDBC4ResultSet.unused(JDBC4ResultSet.java:347)
  at org.sqlite.jdbc4.JDBC4ResultSet.getBlob(JDBC4ResultSet.java:390)
  at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyResultSet.getBlob(HikariProxyResultSet.java)
  at org.hibernate.type.descriptor.sql.BlobTypeDescriptor$1.doExtract(BlobTypeDescriptor.java:48)
  at org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicExtractor.extract(BasicExtractor.java:47)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:257)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:253)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.nullSafeGet(AbstractStandardBasicType.java:243)
  at org.hibernate.type.AbstractStandardBasicType.hydrate(AbstractStandardBasicType.java:329)
  at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.hydrate(AbstractEntityPersister.java:3012)
  at org.hibernate.loader.plan.exec.process.internal.EntityReferenceInitializerImpl.loadFromResultSet(EntityReferenceInitializerImpl.java:305)
  ... 100 more

Jak moge temu zaradzic ?

edytowany 1x, ostatnio: Vanilka, 2020-02-21 18:37
Ja osobiście sugeruje wyrzucić JPA z tego projektu i problemy znikną :) A teraz to włącz logowanie SQLa i zobacz co ci ten biedny hibernate wyprodukowal. - Shalom 2020-02-21 19:18
i Springa, i Springa. Same zyski, wystarczy mniejszy monitor itd ... - AnyKtokolwiek 2020-02-21 19:43
Nah, Spring is life :P Za dużo zysków żeby się pozbywać. Ale z JPA żadnego zysku nie ma. - Shalom 2020-02-21 20:40
@Shalom to co zamiast jpa? - Vanilka 2020-02-21 20:42
np. Spring JDBC Template, JOOQ, cokolwiek co daje ci faktyczna kontrole nad tym co robisz. - Shalom 2020-02-21 21:25
JDBI - lekkie i wolne oprogramowanie. Aktywni springowcy zapominają co na rynku piszczy, np że jest wiele rozwiazań aż do półautomatycznego wykonania repozytorium - bez springa - AnyKtokolwiek 2020-02-21 21:28

Pozostało 580 znaków

2020-02-21 20:48

Rejestracja: 3 miesiące temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

Lokalizacja: Warszawa

Wygląda na to, że korzystasz z typu BLOB, aby trzymać jakieś dane binarne, a sterownik JDBC do SQLite średnio sobie z tym radzi.
Możesz udostępnić Twoją encję? Prawdopodobnie da się to jakoś ominąć :)

Tak faktycznie używam bloba. Ok jak wrócę do domu sproboje go usunąć bo do tego programu nie jest on niezbędny. Bardziej obawiałam się że problem jest z referencjami. - Vanilka 2020-02-21 20:56
@Airwar rewelka to bylo wlasnie to :) Dzieki - Vanilka 2020-02-21 22:50

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0