org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Spring security, JWT

Odpowiedz Nowy wątek
2019-11-05 15:01

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0

Cześć dostaje taki bład i nie wiem za bardzo dlaczego ?

org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController' defined in file [/Users/piotr/Documents/Repositiry/voitity-api/target/classes/com/test/voitity/controller/UserController.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userRepository': Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: Failed to create query for method public abstract com.test.voitity.model.UserModel com.test.voitity.repository.UserRepository.findByUser(java.lang.String)! No property user found for type UserModel!
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:769) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:218) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1341) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1187) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:515) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:320) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:318) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:845) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:877) ~[spring-context-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:549) ~[spring-context-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:141) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refre
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {

  private UserRepository applicationUserRepository;
  private BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder;

  public UserController(UserRepository applicationUserRepository,
             BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder) {
    this.applicationUserRepository = applicationUserRepository;
    this.bCryptPasswordEncoder = bCryptPasswordEncoder;
  }

  @PostMapping("/sign-up")
  public void signUp(@RequestBody UserModel user) {
    user.setPassword(bCryptPasswordEncoder.encode(user.getPassword()));
    applicationUserRepository.save(user);
  }
}

@SpringBootApplication
public class VoitityApplication {

@Bean
public BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder(){
  return new BCryptPasswordEncoder();
}

public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(VoitityApplication.class, args);
}

}

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  private UserDetailsServiceImp userDetailsService;
  private BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder;

  public SecurityConfig(UserDetailsServiceImp userDetailsService, BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder) {
    this.userDetailsService = userDetailsService;
    this.bCryptPasswordEncoder = bCryptPasswordEncoder;
  }

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    http.cors().and().csrf().disable().authorizeRequests()
        .antMatchers(HttpMethod.POST, SIGN_UP_URL).permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
        .and()
        .addFilter(new JWTAuthenticationFilter(authenticationManager()))
        .addFilter(new JWTAuthorizationFilter(authenticationManager()))
        .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);
  }

  @Override
  public void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(bCryptPasswordEncoder);
  }

  @Bean
  CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
    final UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
    source.registerCorsConfiguration("/**", new CorsConfiguration().applyPermitDefaultValues());
    return source;
  }
}
Hej! Twój post prawdopodobnie zawiera niesformatowany kod. Użyj znaczników ``` aby oznaczyć, co jest kodem, będzie łatwiej czytać. (jestem botem, ta akcja została wykonana automatycznie, prawdopodobieństwo 0.99976194) - Tasmanian Devil 2019-11-05 15:28

Pozostało 580 znaków

2019-11-05 15:17

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Silesia

0

W innej klasie masz błąd Error creating bean with name 'userRepository'


tak wiem, ale sądzę ze będzie ten sam bład - Lucekzz 2019-11-05 16:59

Pozostało 580 znaków

2019-11-05 15:50

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 22 minuty temu

0

Masz błąd com.test.voitity.repository.UserRepository.findByUser(java.lang.String)! No property user found for type UserModel!. Jakbyś wkleił cały stack trace to by było widać.

Pozostało 580 znaków

2019-11-05 16:59

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

0
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController' defined in file [/Users/piotr/Documents/Repositiry/voitity-api/target/classes/com/test/voitity/controller/UserController.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userRepository': Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: Failed to create query for method public abstract com.test.voitity.model.UserModel com.test.voitity.repository.UserRepository.findByUser(java.lang.String)! No property user found for type UserModel!
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:769) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:218) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1341) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1187) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:555) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:515) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:320) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:318) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:845) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:877) ~[spring-context-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:549) ~[spring-context-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:141) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:743) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:390) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:312) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1214) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1203) ~[spring-boot-2.1.7.RELEASE.jar:2.1.7.RELEASE]
  at com.test.voitity.VoitityApplication.main(VoitityApplication.java:17) ~[classes/:na]
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userRepository': Invocation of init method failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: Failed to create query for method public abstract com.test.voitity.model.UserModel com.test.voitity.repository.UserRepository.findByUser(java.lang.String)! No property user found for type UserModel!
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1778) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:593) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:515) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:320) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:222) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:318) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:277) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1251) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1171) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:857) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:760) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  ... 19 common frames omitted
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Failed to create query for method public abstract com.test.voitity.model.UserModel com.test.voitity.repository.UserRepository.findByUser(java.lang.String)! No property user found for type UserModel!
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.PartTreeJpaQuery.<init>(PartTreeJpaQuery.java:84) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.JpaQueryLookupStrategy$CreateQueryLookupStrategy.resolveQuery(JpaQueryLookupStrategy.java:106) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.JpaQueryLookupStrategy$CreateIfNotFoundQueryLookupStrategy.resolveQuery(JpaQueryLookupStrategy.java:211) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.JpaQueryLookupStrategy$AbstractQueryLookupStrategy.resolveQuery(JpaQueryLookupStrategy.java:79) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lookupQuery(RepositoryFactorySupport.java:566) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lambda$mapMethodsToQuery$1(RepositoryFactorySupport.java:559) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195) ~[na:na]
  at java.base/java.util.Iterator.forEachRemaining(Iterator.java:133) ~[na:na]
  at java.base/java.util.Collections$UnmodifiableCollection$1.forEachRemaining(Collections.java:1052) ~[na:na]
  at java.base/java.util.Spliterators$IteratorSpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:1801) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:578) ~[na:na]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.mapMethodsToQuery(RepositoryFactorySupport.java:561) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lambda$new$0(RepositoryFactorySupport.java:551) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at java.base/java.util.Optional.map(Optional.java:265) ~[na:na]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.<init>(RepositoryFactorySupport.java:551) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport.getRepository(RepositoryFactorySupport.java:324) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactoryBeanSupport.lambda$afterPropertiesSet$5(RepositoryFactoryBeanSupport.java:297) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.util.Lazy.getNullable(Lazy.java:211) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.util.Lazy.get(Lazy.java:94) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactoryBeanSupport.afterPropertiesSet(RepositoryFactoryBeanSupport.java:300) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.jpa.repository.support.JpaRepositoryFactoryBean.afterPropertiesSet(JpaRepositoryFactoryBean.java:121) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1837) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1774) ~[spring-beans-5.1.9.RELEASE.jar:5.1.9.RELEASE]
  ... 30 common frames omitted
Caused by: org.springframework.data.mapping.PropertyReferenceException: No property user found for type UserModel!
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.<init>(PropertyPath.java:94) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.create(PropertyPath.java:382) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.create(PropertyPath.java:358) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.lambda$from$0(PropertyPath.java:311) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentMap.computeIfAbsent(ConcurrentMap.java:330) ~[na:na]
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.from(PropertyPath.java:293) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.mapping.PropertyPath.from(PropertyPath.java:276) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.Part.<init>(Part.java:81) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.PartTree$OrPart.lambda$new$0(PartTree.java:250) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177) ~[na:na]
  at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:578) ~[na:na]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.PartTree$OrPart.<init>(PartTree.java:251) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.PartTree$Predicate.lambda$new$0(PartTree.java:380) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177) ~[na:na]
  at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234) ~[na:na]
  at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:578) ~[na:na]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.PartTree$Predicate.<init>(PartTree.java:381) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.repository.query.parser.PartTree.<init>(PartTree.java:96) ~[spring-data-commons-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  at org.springframework.data.jpa.repository.query.PartTreeJpaQuery.<init>(PartTreeJpaQuery.java:78) ~[spring-data-jpa-2.1.10.RELEASE.jar:2.1.10.RELEASE]
  ... 56 common frames omitted

Pozostało 580 znaków

2019-11-05 18:32

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

Błąd wynika z tego, że Spring nie potrafi wygenerować implementacji Twojego interfejsu UserRepository bo nazwa metody findByUser implikuje, że w klasie UserModel powinno być pole typu String o nazwie user.
Nie dołączyłeś źródeł ani jednej ani drugie klasy więc ciężko powiedzieć jak to naprawić bo nie wiadomo co chciałeś uzyskać. Jeżeli to query miało szukać usera po nazwie to powinieneś mieć w klasie UserModel jakieś pole typu String o nazwie name. Wtedy sygnatura metody w repozytorium powinna być:
UserModel findByName(String name);

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0