JavaFX błąd initialize() Null

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-14 14:30

Rejestracja: 9 miesięcy temu

Ostatnio: 5 miesięcy temu

0

Cześć,

Już od piątku nad tym siedzę i nie mogę sobie poradzić, przejrzałem chyba cały internet i rozumiem w czym jest problem. Jednakże nie rozumiem czemu on wystąpił u mnie w kodzie.
Wydaje mi się, że wszystko jest pobierane prawidłowo i wartości te nie wynoszą null.

Wyskakują mi takie informacje:

Exception in Application start method
java.lang.reflect.InvocationTargetException
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplicationWithArgs(LauncherImpl.java:464)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication(LauncherImpl.java:363)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
  at java.base/sun.launcher.LauncherHelper$FXHelper.main(LauncherHelper.java:1051)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Exception in Application start method
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:900)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$2(LauncherImpl.java:195)
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
Caused by: javafx.fxml.LoadException: 
/D:/Project%20JAVA/mp3player/target/classes/fxml/mainPane.fxml

  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.constructLoadException(FXMLLoader.java:2625)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2595)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2466)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3237)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3194)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3163)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3136)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3113)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.load(FXMLLoader.java:3106)
  at mp3player/pl.java.mp3player.main.Main.start(Main.java:18)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$9(LauncherImpl.java:846)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$12(PlatformImpl.java:455)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$10(PlatformImpl.java:428)
  at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$11(PlatformImpl.java:427)
  at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run$$$capture(InvokeLaterDispatcher.java:96)
  at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java)
  at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
  at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$runLoop$3(WinApplication.java:174)
  ... 1 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
  at com.sun.javafx.reflect.Trampoline.invoke(MethodUtil.java:76)
  at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown Source)
  at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
  at javafx.base/com.sun.javafx.reflect.MethodUtil.invoke(MethodUtil.java:273)
  at javafx.fxml/com.sun.javafx.fxml.MethodHelper.invoke(MethodHelper.java:83)
  at javafx.fxml/javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2591)
  ... 18 more
Caused by: java.lang.NullPointerException
  at mp3player/pl.java.mp3player.controller.MainController.createPlayer(MainController.java:38)
  at mp3player/pl.java.mp3player.controller.MainController.initialize(MainController.java:31)
  ... 29 more
Exception running application pl.java.mp3player.main.Main
package pl.java.mp3player.controller;

import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.stage.FileChooser;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Duration;
import org.farng.mp3.MP3File;
import org.farng.mp3.TagException;
import pl.java.mp3player.mp3.Mp3Parser;
import pl.java.mp3player.mp3.Mp3Song;
import pl.java.mp3player.player.Mp3Player;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class MainController {
  @FXML
  private ContentPaneController contentPaneController;
  @FXML
  private ControlPaneController controlPaneController;
  @FXML
  private MenuPaneController menuPaneController;

  private Mp3Player player;

  public void initialize() {
    createPlayer();
    configureTableClick();
    configureButtons();
    configureMenu();
  }

  private void createPlayer() {
    ObservableList<Mp3Song> items = contentPaneController.getContentTable().getItems();
    player = new Mp3Player(items);
  }

  private void configureTableClick() {
    TableView<Mp3Song> contentTable = contentPaneController.getContentTable();
    contentTable.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, event -> {
      if (event.getClickCount() == 2) {
        int selectedIndex = contentTable.getSelectionModel().getSelectedIndex();
        playSelectedSong(selectedIndex);
      }
    });
  }

  private void playSelectedSong(int selectedIndex) {
    player.loadSong(selectedIndex);
    configureProgressBar();
    configureVolume();
    controlPaneController.getPlayButton().setSelected(true);
  }

  private void configureProgressBar() {
    Slider progressSlider = controlPaneController.getProgressSlider();
    //ustawienie długości suwaka postępu
    player.getMediaPlayer().setOnReady(() -> progressSlider.setMax(player.getLoadedSongLength()));
    //zmiana czasu w odtwarzaczu automatycznie będzie aktualizowała suwak
    player.getMediaPlayer().currentTimeProperty().addListener((arg, oldVal, newVal) ->
        progressSlider.setValue(newVal.toSeconds()));
    //przesunięcie suwaka spowoduje przewinięcie piosenki do wskazanego miejsca
    progressSlider.valueProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
      if(progressSlider.isValueChanging()) {
        player.getMediaPlayer().seek(Duration.seconds(newValue.doubleValue()));
      }

    });
  }

  private void configureVolume() {
    Slider volumeSlider = controlPaneController.getVolumeSlider();
    volumeSlider.valueProperty().unbind();
    volumeSlider.setMax(1.0);
    volumeSlider.valueProperty().bindBidirectional(player.getMediaPlayer().volumeProperty());
  }

  private void configureButtons() {
    TableView<Mp3Song> contentTable = contentPaneController.getContentTable();
    ToggleButton playButton = controlPaneController.getPlayButton();
    Button prevButton = controlPaneController.getPreviousButton();
    Button nextButton = controlPaneController.getNextButton();

    playButton.setOnAction(event -> {
      if (playButton.isSelected()) {
        player.play();
      } else {
        player.stop();
      }
    });

    nextButton.setOnAction(event -> {
      contentTable.getSelectionModel().select(contentTable.getSelectionModel().getSelectedIndex() + 1);
      playSelectedSong(contentTable.getSelectionModel().getSelectedIndex());
    });

    prevButton.setOnAction(event -> {
      contentTable.getSelectionModel().select(contentTable.getSelectionModel().getSelectedIndex() - 1);
      playSelectedSong(contentTable.getSelectionModel().getSelectedIndex());
    });
  }

  private void configureMenu(){
    MenuItem openFile = menuPaneController.getFileMenuItem();
    MenuItem openDirectory = menuPaneController.getDirMenuItem();

    openFile.setOnAction(event -> {
      FileChooser fc = new FileChooser();
      fc.getExtensionFilters().add(new FileChooser.ExtensionFilter("Mp3",".mp3"));
      File file = fc.showOpenDialog(new Stage());
      try{
        contentPaneController.getContentTable().getItems().add(Mp3Parser.createMp3Song(file));
      }catch (Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    });
  }

}

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import org.farng.mp3.MP3File;
import org.farng.mp3.TagException;
import pl.java.mp3player.mp3.Mp3Song;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class ContentPaneController {

  private static final String TITLE_COLUMN = "Tytuł";
  private static final String AUTHOR_COLUMN = "Autor";
  private static final String ALBUM_COLUMN = "Album";

  @FXML
  private TableView<Mp3Song> contentTable;

  public TableView<Mp3Song> getContentTable() {
    return contentTable;
  }

  public void initialize() {
    configureTableColumns();
  }

  private void configureTableColumns() {
    TableColumn<Mp3Song, String> titleColumn = new TableColumn<>(TITLE_COLUMN);
    titleColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("title"));

    TableColumn<Mp3Song, String> authorColumn = new TableColumn<>(AUTHOR_COLUMN);
    authorColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("author"));

    TableColumn<Mp3Song, String> albumColumn = new TableColumn<>(ALBUM_COLUMN);
    albumColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("album"));

    contentTable.getColumns().add(titleColumn);
    contentTable.getColumns().add(authorColumn);
    contentTable.getColumns().add(albumColumn);
  }
}
wydaje Ci się, czy zapuściłeś debugger lub jakieś asercje i masz 100% pewność, że nulli nie ma? - superdurszlak 2019-08-14 14:37
@superdurszlak: po przepuszczeniu przez debuger wiem że @FXML private ContentPaneController contentPaneController; jest nullem. - jakubkrej 2019-08-14 15:14

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 15:20

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 godzina temu

Lokalizacja: Kraków

0
jakubkrej napisał(a):

Cześć,

Już od piątku nad tym siedzę i nie mogę sobie poradzić, przejrzałem chyba cały internet i rozumiem w czym jest problem. Jednakże nie rozumiem czemu on wystąpił u mnie w kodzie.
Wydaje mi się, że wszystko jest pobierane prawidłowo i wartości te nie wynoszą null.

Natrafiłeś w trakcie poszukiwań na ten fragment dokumentacji? Możliwe że po wywaleniu JavaFX z corowej Javy do OpenJFX coś się mogło zmienić, ale jeśli masz zagnieżdżone kontrolery musisz mieć odpowiednio zdefiniowane pliki FXML z importami.


Nie znam się, ale się wypowiem
edytowany 1x, ostatnio: superdurszlak, 2019-08-14 15:20

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 19:33

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Lublin

1

Wydaje mi się że nad tą metodą: public void initialize() brakuje adnotacji @FXML

mi się wydaję że powinna być ona dodatkowo prywatna, no i z @FXML oczywiście - Xezolpl 2019-08-15 20:03

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0