Problem z KeyListener

0

Cześć,
mam problem z programem, który wykonuje pewne akcje, gdy inny program jest uruchomiony. Chce, by program po sprawdzeniu czy np. notatnik jest włączony poczekał 5 sekund po czym wykonywał pewną akcję (metodę wciśniętego lewego przycisku myszy). Po czym będzie "nasłuchiwał" czy użytkownik wciśnie klawisz Escape. Gdy to zrobi, przerwie program, puści wciśnięty klawisz. Mam nadzieję, że w miarę to jasno opisałem. Z góry dziękuję za próby zrozumienia tego strasznego kodu.

btnRozpocznij.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

          try {
            if(mc.programWlaczony()) 
            {

              program.setState(Frame.ICONIFIED);             
              TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
              System.out.println("Działa");
              this.AddKeyListener(new KeyAdapter() {

                @Override
                public void keyPressed(KeyEvent e) {
                  keyPressedHandler(e);                  
                }
              });

            }
            else
            {
              System.out.println("Program nie jest włączony");
            }

          } catch (IOException e1) {
            e1.getMessage();
          } catch (InterruptedException e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
          }

      }

private void AddKeyListener(KeyAdapter keyAdapter) {

      }

      private void keyPressedHandler(KeyEvent e)
      {
        if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ESCAPE)
          System.out.println("Wyłączenie programu");
      }
0

Jeżeli action listner jest w action listner to wiedz że coś się dzieje

this.AddKeyListener(new KeyAdapter() {

                @Override
                public void keyPressed(KeyEvent e) {
                  keyPressedHandler(e);                  
                }
              });

to już widać że coś jest nie tak

private void AddKeyListener(KeyAdapter keyAdapter) {

      }

Wywołujesz tą metode ale ona nic nie robi

Jakieś wątki stosujesz? Dlaczego lambdów nie ma ?

0

Program został uproszczony. Chcę by po wciśnięciu przycisku "Rozpocznij" zaczął nasłuchiwać, czy nie został wciśnięty klawisz. Idzie to razem w parze? Jak to można zrobić?

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class Okienko
extends JFrame
implements KeyListener{

  private int szer = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width;
  private int wys = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height;

  public Okienko()
  {
    super("Program");
    setDefaultCloseOperation(3);
    pack();
    setVisible(true);

    setSize(400, 200);
    setResizable(false);
    setLocation(((szer-400)/2), ((wys-200)/2));
    setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

    add(new JButton("Rozpocznij")).addKeyListener(this);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Okienko();
  }

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) { }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_E) System.out.println("E");

  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {  }

}
0
public class Okienko
extends JFrame{

bez implementacji KeyListnera


JButton startButton = new JButton("Rozpocznij");
startButton.addKeyListener(*);
add(startButton);

Jeżeli nie jest to interfejs funkcyjny to używaj klas anonimowych


startButton.addKeyListner( new KeyListener(){

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) { }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_E) System.out.println("E");

  }
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {  }
})

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0