Hibernate validator nie działa

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-09 17:14

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Witam, problem jest w tym gdyż używam Spring MVC + Hibernate validator do walidacji formularzy, tylko nie działa. BindingResult zawszę zwraca false, niezależnie od tego czy dane zostaną wprowadzone poprawnie czy też nie. Nie wiem w czym jest problem. Proszę o rzucenie okiem na kod i wskazanie gdzie robię błąd. Dopiero uczę się Spring'a.

Klasa Customer

package com.mzuchnik;

import javax.validation.constraints.NotBlank;
import javax.validation.constraints.Size;

public class Customer {

  @NotBlank
  private String firstName;

  @Size(min = 1, message = "is required")
  private String lastName;

  public Customer() {
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
}

Klasa CustomerController

package com.mzuchnik;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import javax.validation.Valid;

@Controller
@RequestMapping("/customer")
public class CustomerController {

  @RequestMapping(value = "/showForm")
  public String showForm(Model model)
  {
    Customer customer = new Customer();
    model.addAttribute("customer", customer);
    return "customer-form";
  }

  @RequestMapping(value = "/processForm")
  public String processForm(
      @Valid @ModelAttribute("customer") Customer customer,
      BindingResult theBindingResult)
  {
    if(theBindingResult.hasErrors()) { // <--- zawsze zwraca false :c
      return "customer-form";
    }else {
      return "customer-confirm";
    }
  }

}

customer-form.jsp

<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <title>Customer Form</title>
  <style>
    .error{ color:red }
  </style>
</head>
<body>

<form:form action="processForm" modelAttribute="customer">

  Podaj imię: <form:input path="firstName" />
  <form:errors path="firstName" cssClass="error"/>
  <br>
  Podaj nazwisko <form:input path="lastName" />
  <form:errors path="lastName" cssClass="error"/>
  <br>
  <input type="submit" value="Akceptuj"/>
</form:form>

</body>
</html>

customer-confirm.jsp

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <title>Customer Confirm</title>
</head>
<body>
Twoję imię i nazwisko to: ${customer.firstName} ${customer.lastName}

</body>
</html>

Plik konfiguracyjny web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
     version="4.0">
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
  </context-param>
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
  <servlet>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>

</web-app>

dispatcher-servlet.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

  <!-- <mvc:annotation-driven />-->

  <context:component-scan base-package="com.mzuchnik"/>
  <context:annotation-config />

  <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
    <property name="suffix" value=".jsp" />
  </bean>

</beans>

applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
</beans>
edytowany 2x, ostatnio: sele11, 2019-07-09 17:28

Pozostało 580 znaków

2019-07-09 17:54

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 6 godzin temu

Lokalizacja: PL

0

Ja rozwiązuję to tak, że robię sobie pole private Validator validator w serwisie, a w metodzie odpowiadającej za dodanie czegoś do bazy wrzucam taki kod:

Set<ConstraintViolation<YourObject>> validationErrors = validator.validate(yourObject);
if(!validationErrors.isEmpty()){
    jakiś kod w przypadku niespełnienia warunków walidacji
}
dalej jazda z kodem w przypadku pomyślnej walidacji

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0