Siemano, próbuję zrobić aplikację w javie na androida, która będzie wyświetlać użytkowników na google mapie. Lokalizację innych użytkowników mam zapisanych w bazie firestore w dokumencie z nazwą jako id użytkownika. Chcę by wszyskto działo się w metodzie getUsersBasedOnBounds do której przekazuję obiekt LatLngBounds zawierający współrzędne widocznego obszaru mapy.
Niestety nie mogę się dobrać do pola longtitude w dokumencie. Proszę o pomoc.

  db = FirebaseFirestore.getInstance();
  Query query = db.collection(collection).whereLessThan("longtitude", String.valueOf(bounds.northeast.longitude));
  query.addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
        public void onEvent(@javax.annotation.Nullable QuerySnapshot queryDocumentSnapshots, @javax.annotation.Nullable FirebaseFirestoreException e) {
      if (e != null) {
              Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
              return;
          }
      for (QueryDocumentSnapshot doc : queryDocumentSnapshots) {
        Log.d(TAG, doc.getData().toString());
              Log.d(TAG, doc.getString("longtitude"));
              Log.d(TAG, doc.toString());
      }
    }
  });
return null;
}

Bardzo proszę o pomoc, bez tego nie potrafię jakoś przejść dalej
Mam pole langtitude w firestore, również zapytanie powinno zwrócić dane z określonego przedziału, bo już różnie próbowałem ustawić to zapytanie xd