JAVA, maven, hibernate wyszukiwanie w bazie danych SQL

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-10 18:32
0

Cześć, stworzyłem aplikacje przy użyciu Mavena i łączę się z bazą danych MySQL. Wszystko, wydaje się, że działa poprawnie, tylko przy wyszukiwaniu danych z bazy i ich wyświetlaniu w konsoli jest problem z kluczami obcymi - mianowicie nie wyświetla się zawartość danej komórki tylko nazwa pakietu i jakiś zlepek znaków.
Pytanie brzmi jak zrobić żeby w tym miejscu wyświetlało rzeczywistą zawartość komórki.

KOD:

Uzytkownik.java

package pakiet.domain;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;

@Entity

public class Uzytkownik {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private long id;
  private String User;
  private String Password;
  @OneToOne
  private Adres adres;
  @OneToOne(mappedBy = "uzytkownik")
  private Wypozyczone_ksiazki wypozyczone_ksiazki;

  public long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getUser() {
    return User;
  }

  public void setUser(String user) {
    User = user;
  }

  public String getPassword() {
    return Password;
  }

  public Wypozyczone_ksiazki getWypozyczone_ksiazki() {
    return wypozyczone_ksiazki;
  }

  public void setWypozyczone_ksiazki(Wypozyczone_ksiazki wypozyczone_ksiazki) {
    this.wypozyczone_ksiazki = wypozyczone_ksiazki;
  }

  public void setPassword(String password) {
    Password = password;
  }

  public Adres getAdres() {
    return adres;
  }

  public void setAdres(Adres adres) {
    this.adres = adres;
  }

}

Wypozyczone_ksiazki.java

package pakiet.domain;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;

@Entity

public class Wypozyczone_ksiazki {

  @Id
  @GeneratedValue
  private long id;
  private String Data_od;
  private String Data_do;
  @OneToOne
  private Uzytkownik uzytkownik;

  public long getId() {
    return id;
  }
  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
  public String getData_od() {
    return Data_od;
  }
  public void setData_od(String data_od) {
    Data_od = data_od;
  }
  public String getData_do() {
    return Data_do;
  }
  public void setData_do(String data_do) {
    Data_do = data_do;
  }
  public Uzytkownik getUzytkownik() {
    return uzytkownik;
  }
  public void setUzytkownik(Uzytkownik uzytkownik) {
    this.uzytkownik = uzytkownik;
  }

}

Adres.java

package pakiet.domain;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.GenerationType;
@Entity

public class Adres {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private long id;
  private String Ulica;
  private String Numerdomu;
  private String Miasto;
  private String KodPocztowy;
  @OneToOne(mappedBy = "adres")
  private Uzytkownik uzytkownik;

  public long getId() {
    return id;
  }
  public void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
  public String getUlica() {
    return Ulica;
  }
  public void setULica(String ulica) {
    Ulica = ulica;
  }
  public String getNumerdomu() {
    return Numerdomu;
  }
  public void setNumerdomu(String numerdomu) {
    Numerdomu = numerdomu;
  }
  public String getMiasto() {
    return Miasto;
  }
  public void setMiasto(String miasto) {
    Miasto = miasto;
  }
  public String getKodPocztowy() {
    return KodPocztowy;
  }
  public void setKodPocztowy(String kodPocztowy) {
    KodPocztowy = kodPocztowy;
  }

}

Klasa do wyszukiwania:

package pakiet;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import pakiet.domain.Uzytkownik;

public class FindAndModify {

  public static void main(String[] args) {
    EntityManagerFactory entityManagerFactory = Persistence.createEntityManagerFactory("myDatabase");
    EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();

    entityManager.getTransaction().begin();

    Uzytkownik uzytkownik = entityManager.find(Uzytkownik.class, 1L);
    System.out.println(""+uzytkownik.getUser());
    System.out.println(""+uzytkownik.getAdres());
    System.out.println(""+uzytkownik.getWypozyczone_ksiazki());

    entityManager.getTransaction().commit() ;

    entityManager.close();
    entityManagerFactory.close();

  }

}

Po uruchomieniu klasy FindAndModify konsola wyświetla dane:

Jan
[email protected]
[email protected]

a moja baza zawiera takie dane:

Uzytkownik:

 # id, Password, User, adres_id
'1',    'afshhs', 'Jan',    '1' 

Adres:

# id, KodPocztowy, Miasto, Numerdomu, Ulica
'1', '57-100',      'Wroclaw', '10',      'Warszawska'

Wypozyczone_ksiazki:

# id, Data_do, Data_od, uzytkownik_id
'1',   '15 maja', '15 czerwca', '1'

Chodzi o to, żeby po wpisaniu komendy z pliku FindAndModify

    Uzytkownik uzytkownik = entityManager.find(Uzytkownik.class, 1L);
    System.out.println(""+uzytkownik.getUser());
    System.out.println(""+uzytkownik.getAdres());
    System.out.println(""+uzytkownik.getWypozyczone_ksiazki());

Konsola wyświetliła:
Jan
(konkretny adres, id adresu lub np. nazwę miasta - jak to ustawić?)
(jw. konkretną informację z tabeli wypozyczone_ksiazki lub calą informację z tej kolumny)

Dziękuję z góry za wszelką pomoc

Pozostało 580 znaków

2019-06-11 18:48
0

Mam taki kod:

    TypedQuery<Uzytkownik> query = entityManager.createQuery("select e from Uzytkownik e where e.User= 'Adam' ", Uzytkownik.class);
    List<Uzytkownik> uzytkownicy = query.getResultList();
    for (Uzytkownik uzytkownik : uzytkownicy)
    {
    System.out.println(uzytkownik.getUser());
    System.out.println(uzytkownik.getAdres());
    }

pojawia się taki błąd:
the type list is not generic it cannot be parameterized with arguments <uzytkownik>

co jest źle?

Pokaż importy w danej klasie - kixe52 2019-06-11 22:58

Pozostało 580 znaków

2019-06-11 23:05
0
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.persistence.TypedQuery;

import antlr.collections.List;
import pakiet.domain.Uzytkownik;

Pozostało 580 znaków

2019-06-11 23:07

Zmień to

mancher napisał(a):
import antlr.collections.List;

na

import java.util.List
edytowany 1x, ostatnio: kixe52, 2019-06-11 23:07
Dziękuję :) - mancher 2019-06-11 23:09

Pozostało 580 znaków

2019-06-12 19:00
0

A jak wykonać zapytanie Query w JPQL aby wyszukiwało dane z dwóch tabel?

Pozostało 580 znaków

2019-06-12 19:01
0

PRO TIP: wszystko co potrzebujesz zrobiono przez Tobą tysiące razy, spora część tego jest udokumentowana w internecie. Wpisz JPQL query join :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0