Moduł powiększania zdjęcia moduł

0

Stworzyłem niewielki prosty moduł gdzie można wczytać zdjęcie powiększyć oraz będzie jeszcze opcja zapisu. Problem na obecnym etapie tworzenia jest
tylko w tym iż z wielkim trudem powiększa fotkę przesuwając kontrolkę JSlider. Nie wiem czy to jest kwestia obiektu zwanego ,,img" czy też obiektu ,,ico".

Gdyby komus nie chciało sie rozpakować rar załaczam kod :

package practise_use_slider;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JSlider;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import javax.swing.event.ChangeEvent;

public class ResizeSelectedPhoto extends JFrame {

private JPanel contentPane;
BufferedImage img = null;
ImageIcon ico;
JLabel image;
int width, height, imageH2,imageW2;
public JSlider slider;

/**
 * Launch the application.
 */
public void openSource()
{
  JFileChooser choose = new JFileChooser();
  int result = choose.showOpenDialog(null);
  if(result == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
    File f = choose.getSelectedFile();
    try{

      img = ImageIO.read(f);
      width = img.getWidth();
      height = img.getHeight();
      /*
      if(width >= 500){
        JFrame window2 = new JFrame();
        JPanel p2 = new JPanel();
        window2.getContentPane().add(p2);
        window2.setVisible(true);
        window2.setDefaultCloseOperation(window2.EXIT_ON_CLOSE);
        window2.setSize(300, 100);
        JLabel command = new JLabel("Zdjecie jest zbyt duze wybierz inne");
        p2.add(command);
      }else{*/

      int a = img.getWidth() - image.getWidth() / 2;
      imageW2 = img.getWidth() - a;

      int b = img.getHeight() - image.getHeight() / 2;
      imageH2 = img.getHeight() - b;
      ico = new ImageIcon(img.getScaledInstance(200,150,Image.SCALE_DEFAULT));

      image.setIcon(ico);

    }catch(IOException ea){
      ea.printStackTrace();
    }
  }
}

public void changeImageMeasure()
{
  slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {

      JSlider slider = (JSlider)e.getSource();
      ImageIcon ico2 = new ImageIcon(img.getScaledInstance(ico.getIconWidth()+slider.getValue(), ico.getIconHeight()+slider.getValue(), Image.SCALE_DEFAULT));
      System.out.println(ico.getIconWidth()+slider.getValue()+ "" + ico.getIconHeight()+slider.getValue());
      image.setIcon(ico2);
    }
  });

}

public static void main(String[] args) {
  EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
      try {
        ResizeSelectedPhoto frame = new ResizeSelectedPhoto();
        frame.setVisible(true);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  });
}

/**
 * Create the frame.
 */
public ResizeSelectedPhoto() {
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  setBounds(100, 100, 544, 382);
  contentPane = new JPanel();
  contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
  contentPane.setLayout(new BorderLayout(0, 0));
  setContentPane(contentPane);

  JPanel panel = new JPanel();
  contentPane.add(panel, BorderLayout.CENTER);
  panel.setLayout(null);

  image = new JLabel("",JLabel.CENTER);
  image.setOpaque(true);
  image.setBounds(10, 11, 480, 220);
  panel.add(image);

  JButton btnNewButton = new JButton("Open Browser");
  btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

      openSource();
    }
  });
  btnNewButton.setBounds(204, 242, 107, 23);
  panel.add(btnNewButton);

  slider = new JSlider();
  slider.setMaximum(50);
  slider.setMajorTickSpacing(10);
  slider.setMinorTickSpacing(5);
  slider.setPaintLabels(true);
  slider.setPaintTicks(true);
  slider.setValue(0);
  slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {

      slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
        public void stateChanged(ChangeEvent e) {

          changeImageMeasure();
        }
      });
    }
  });
  slider.setBounds(45, 276, 394, 47);
  panel.add(slider);
}

}

0

Podejrzewam, że problemem jest wielokrotna zmiana rozmiaru. Slider generuje wiele zdarzeń podczas przesuwania i każde jest obsługiwanie poprzez wykonanie operacji na obrazie. A powinno być to zrobione tylko dla pozycji slidera po zatrzymaniu. Zdaje się, że jest tam taka metoda, która pozwala w listenerze sprawdzić, czy użytkownik zakończył przesuwanie.
Dodaj jakiś log do stateChanged albo do changeImageMeasure i zobacz ile razy się wypisuje, bo powinien tylko raz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0