Kaskadowy zapis dzieci z kluczem rodzica

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-09 09:07

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

0

Na wstępie uprzedzam że nie jestem dobrze obeznany z Spring i JPA/Hibernate dopiero się wdrażam, więc mój kod może być "brzydki architektonicznie" nie mam opanowanego wzorca budowy aplikacji dla Spring :) . W kontrolerze otrzymuję zmapowany z JSONa obiekt. Który chcę zapisać do bazy. Fragment który chcę zapisać wygląda w ten sposób:

REATE TABLE IF NOT EXISTS `journal_entry` (
 `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `vehicle_journal` bigint(20) NOT NULL,
 `cost` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
 `type` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,
 `name` varchar(25) DEFAULT NULL,
 `fuel_amount_added` float DEFAULT NULL,
 `unit_price` int(11) DEFAULT NULL,
 `fuel_type` tinyint(4) DEFAULT NULL,
 `full_filled` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `fk_journal_entry_type` (`type`),
 KEY `fk_ft` (`fuel_type`),
 CONSTRAINT `fk_ft` FOREIGN KEY (`fuel_type`) REFERENCES `fuel_type` (`id`),
 CONSTRAINT `fk_vehicle_journal` FOREIGN KEY (`vehicle_journal_id`) REFERENCES `vehicle_journal` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vehicle_journal` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `vehicle` bigint(20) NOT NULL,
 `created` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
 `updated` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp(),
 `milage` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
 `description` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `entry_time` timestamp NULL DEFAULT NULL,
 `place` varchar(25) DEFAULT NULL,
 `total_cost` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `fk_vehicle` (`vehicle`),
 CONSTRAINT `fk_vehicle` FOREIGN KEY (`vehicle`) REFERENCES `vehicle` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

A w kodzie wygląda to tak:

@Table
@Entity
public class JournalEntry {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  private Integer cost;

  @ManyToOne(fetch=FetchType.EAGER, optional=false)
  @JoinColumn(name="vehicle_journal", referencedColumnName="id", nullable=false)
  private VehicleJournal vehicleJournal;

  @Size(max=25)
  private String name;

  private Float fuelAmountAdded;

  private Integer unitPrice;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name="fuel_type", referencedColumnName="id")
  private FuelType fuelType;

  @Column(name="full_filled")
  private Boolean fullfiled;
//...

@Table
@Entity
public class VehicleJournal {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name="vehicle", referencedColumnName="id")
  private Vehicle vehicle;

  @DateTimeFormat
  @CreationTimestamp
  private LocalDateTime created;

  @DateTimeFormat
  @UpdateTimestamp
  private LocalDateTime updated;

  private Integer milage;

  @Size(max=255)
  private String description;

  @DateTimeFormat
  private LocalDateTime entryTime;

  @Size(max=25)
  private String place;

  private Integer totalCost;

  @OneToMany(mappedBy="vehicleJournal", cascade= { CascadeType.ALL, CascadeType.PERSIST}, fetch=FetchType.LAZY)
  private Set<JournalEntry> journalEntries = new HashSet<>(0);

//Fragment kontrolera

  @RequestMapping(path = "/create", method = RequestMethod.POST, consumes=MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
  @PreAuthorize("isAuthenticated()")
  public ResponseEntity<?> create(Principal principal, @RequestBody VehicleJournal vehicleJournal) 
      throws JsonProcessingException{
    logger.debug("Adding new journal entry:" + jsonCustomMapper.writeValueAsString(vehicleJournal));

    //TODO:Add validation
    VehicleJournal savedVehicleJournal = vehicleJournalRepo.save(vehicleJournal); //interface VehicleJournalRepo extends CrudRepository<VehicleJournal, Long>

    if(savedVehicleJournal==null) {
      return new ResponseEntity<>(HttpStatus.BAD_REQUEST);
    }else {
      return new ResponseEntity<VehicleJournal>(savedVehicleJournal, HttpStatus.ACCEPTED);
    }
  }

Pobieranie obiektów z bazy nie stanowi problemu, problem występuje tylko podczas zapisu. JPA/Hibernate wyrzuca błąd podczas zapisu obiektu dziecka journalEntry ponieważ pole rodzica vehicleJournal jest wymagane a JPA/Hibernate ma tam wartość null i baza odrzuca zapis. JPA/Hibernate powinien otworzyć transakcję zapisać rodzica następnie pobrać jego id i umieścić u dzieci. Pytanie czy mam sknocone adnotacje i powiązania czy nie mam wyjścia i muszę ręcznie utworzyć transakcję i zapisywać w odpowiedniej kolejności?

edytowany 1x, ostatnio: GarryMoveOut, 2019-05-09 10:15

Pozostało 580 znaków

2019-05-09 11:04

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 14 godzin temu

0

Pokaż logi błędu.

Pozostało 580 znaków

2019-05-09 11:16

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

Log:

2019-05-09 11:08:08.158 DEBUG 5330 --- [nio-8080-exec-3] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : POST "/autobook/api/v1/journal/create", parameters={}
2019-05-09 11:08:08.190 DEBUG 5330 --- [nio-8080-exec-3] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping : Mapped to public org.springframework.http.ResponseEntity<?> ....autobook.api.v1.controller.JournalController.create(java.security.Principal,e....autobook.db.model.VehicleJournal) throws com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException
2019-05-09 11:08:08.648 DEBUG 5330 --- [nio-8080-exec-3] m.m.a.RequestResponseBodyMethodProcessor : Read "application/json;charset=UTF-8" to [[email protected]]
Hibernate: insert into vehicle_journal (created, description, entry_time, milage, place, total_cost, updated, vehicle) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
Hibernate: insert into journal_entry (cost, fuel_amount_added, fuel_type, full_filled, name, unit_price, vehicle_journal) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
2019-05-09 11:08:09.145 WARN 5330 --- [nio-8080-exec-3] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : SQL Error: 1048, SQLState: 23000
2019-05-09 11:08:09.147 ERROR 5330 --- [nio-8080-exec-3] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : (conn=112) Column 'vehicle_journal' cannot be null
2019-05-09 11:08:09.196 DEBUG 5330 --- [nio-8080-exec-3] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Failed to complete request: org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: could not execute statement; SQL [n/a]; constraint [null]; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
2019-05-09 11:08:09.241 ERROR 5330 --- [nio-8080-exec-3] o.s.b.w.servlet.support.ErrorPageFilter : Forwarding to error page from request [/api/v1/journal/create] due to exception [could not execute statement; SQL [n/a]; constraint [null]; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement]

org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: could not execute statement; SQL [n/a]; constraint [null]; nested exception is org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:296) ~[spring-orm-5.1.5.RELEASE.jar:5.1.5.RELEASE]
...
Caused by: org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
at org.hibernate.exception.internal.SQLExceptionTypeDelegate.convert(SQLExceptionTypeDelegate.java:59) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
...
... 113 common frames omitted
Caused by: java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: (conn=112) Column 'vehicle_journal' cannot be null
at org.mariadb.jdbc.internal.util.exceptions.ExceptionMapper.get(ExceptionMapper.java:229) ~[mariadb-java-client-2.3.0.jar:na]
...
... 179 common frames omitted
Caused by: java.sql.SQLException: Column 'vehicle_journal' cannot be null
Query is: insert into journal_entry (cost, fuel_amount_added, fuel_type, full_filled, name, unit_price, vehicle_journal) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?), parameters [7000,40.35,5,0,'Orlen',218,<null>]
java thread: http-nio-8080-exec-3
...
... 184 common frames omitted

Zapomniałem dodać że przy pobieraniu rodzica VehicleJournal miałem błąd Infinite recursion dlatego do gettera w JournalEntry dodałem @JsonIgnore. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ.

    @JsonIgnore
  public VehicleJournal getVehicleJournal() {
    return vehicleJournal;
  }

  public void setVehicleJournal(VehicleJournal vehicleJournal) {
    this.vehicleJournal = vehicleJournal;
  }

A więc znalazłem przyczynę, jednak to stanowiło problem. Usunąłem adnotację @JsonIgnore a dodałem:

public class JournalEntry {

//...

  **@JsonBackReference**
  @ManyToOne(fetch=FetchType.EAGER, optional=false, cascade= {CascadeType.ALL, CascadeType.PERSIST})
  @JoinColumn(name="vehicle_journal", referencedColumnName="id", nullable=false)
  private VehicleJournal vehicleJournal;

//...

public class VehicleJournal {

//...

  **@JsonManagedReference**
  @OneToMany(mappedBy="vehicleJournal", cascade= { CascadeType.ALL, CascadeType.PERSIST}, fetch=FetchType.LAZY)
  private Set<JournalEntry> journalEntries = new HashSet<>(0);

Wyniknął z tego inny problem, a mianowicie journalEntry zapisuje się bez klucza do fuelType.

edytowany 4x, ostatnio: GarryMoveOut, 2019-05-09 12:35

Pozostało 580 znaków

2019-05-09 12:50

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 14 godzin temu

1

Był problem bo @JsonIgnore powoduje że pole w ogóle nie jest mapowane z jsona na obiekt. Spróbuj dodać @Transactional do metody kontrolera.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0