Obiekty aktywne - współbieżność - o co chodzi? zalety/zastosowanie

1

Witam

Spotkałem się takim kodem implementującym technikę aktywnych obiektów.
Czy ktoś byłby tak miły i powiedział mi jaki jest w tym sens i do czego to może służyć?
W kodzie widać, że executorem jest pojedynczy wątek. A dlaczego nie kilka? Z jednym wątkiem to kolejne wywołania metod wykonują się sekwencyjnie, dlaczego nie użyć kilku wątków. Tutaj jedynie wątek wywołujący może się czymś innym zająć.

import java.util.concurrent.*;
import java.util.*;

public class ActiveObjectDemo {
 private ExecutorService ex =
  Executors.newSingleThreadExecutor();
 private Random rand = new Random(47);
 // Losowe opóźnienie, dające efekt
 // prowadzenia długotrwałych obliczeń:
 private void pause(int factor) {
  try {
   TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(
    100 + rand.nextInt(factor));
  } catch(InterruptedException e) {
   System.out.println("Przerwanie zadania w sleep()");
  }
 }
 public Future<Integer>
 calculateInt(final int x, final int y) {
  return ex.submit(new Callable<Integer>() {
   public Integer call() {
    System.out.println("zaczynam " + x + " + " + y);
    pause(500);
    return x + y;
   }
  });
 }
 public Future<Float>
 calculateFloat(final float x, final float y) {
  return ex.submit(new Callable<Float>() {
   public Float call() {
    System.out.println("zaczynam " + x + " + " + y);
    pause(2000);
    return x + y;
   }
  });
 }
 public void shutdown() { ex.shutdown(); }
 public static void main(String[] args) {
  ActiveObjectDemo d1 = new ActiveObjectDemo();
  // Blokada wyjątku ConcurrentModificationException:
  List<Future<?>> results =
   new CopyOnWriteArrayList<Future<?>>();
  for(float f = 0.0f; f < 1.0f; f += 0.2f)
   results.add(d1.calculateFloat(f, f));
  for(int i = 0; i < 5; i++)
   results.add(d1.calculateInt(i, i));
  System.out.println("Wykonano wszystkie wywołania asynchroniczne");
  while(results.size() > 0) {
   for(Future<?> f : results)
    if(f.isDone()) {
     try {
      System.out.println(f.get());
     } catch(Exception e) {
      throw new RuntimeException(e);
     }
     results.remove(f);
    }
  }
  d1.shutdown();
 }
} 
0
Kuben napisał(a):

Witam

Spotkałem się takim kodem implementującym technikę aktywnych obiektów.
Czy ktoś byłby tak miły i powiedział mi jaki jest w tym sens i do czego to może służyć?
W kodzie widać, że executorem jest pojedynczy wątek. A dlaczego nie kilka? Z jednym wątkiem to kolejne wywołania metod wykonują się sekwencyjnie, dlaczego nie użyć kilku wątków. Tutaj jedynie wątek wywołujący może się czymś innym zająć.

Klient wywołujący metodę, której wykonanie może długo trwać, tworzy wątek typu Callable. Dla klienta metoda wykonuje się asynchronicznie, wiec po wywołaniu wraca do własnego kodu. Wewnętrzny egzekutor aktywnego obiektu jedynie narzuca, żeby w danej chwili mógł być wykonywany jeden wątek, co może być ważne, gdyby metoda zmieniała stan wewnętrzny obiektu lub obiekt reprezentuje zasób, który w danej chwili może obsłużyć jednego klienta. Jeśli dwóch klientów wywoła tę samą metodę w tym samym czasie, to po prostu metoda dla pierwszego klienta zostanie uruchomiana od razu, a dla drugiego odłożona w czasie, ale obaj klienci do czasu zakończenia wykonania mogą zająć się czymś innym.

0

Jeśli dwóch klientów wywoła tę samą metodę w tym samym czasie, to po prostu metoda dla pierwszego klienta zostanie uruchomiana od razu, a dla drugiego odłożona w czasie, ale obaj klienci do czasu zakończenia wykonania mogą zająć się czymś innym.

Aha czyli synchronizacja bierze się stąd ze w aktywnym obiekcie jest tylko jeden wątek wykonujący jego metodę(singleThreadExecutor), więc nawet jeśli dwa wątki współdzielące ten aktywny obiekt bedą chciały wykonać rownocześnie jego metodę, to z racji dostępności tylko jednego wątku wykonującego wewnatrz aktywnego obiektu, drugie żądanie wywołania metody aktywnego obiektu będzie musiało czekać, tak? Tylko na czym będzie opierać się to oczekiwanie? Ten drugi wątek wywołujący metodę aktywnego obiektu rozpocznie jej wywoływanie a tu się okaże, żę nie ma dostępnego wątka w puli i co się stanie?

1

Od tego jest właśnie egzekutor, który zapamiętuje wątki i uruchamia je kolejno. Więc ten drugi wątek zostanie umieszczony w kolejce i uruchomiony, gdy tylko egzekutor zakończy wykonywanie poprzedniej metody. Egzekutor nie tworzy wątków, on tylko steruje ich życiem, uruchamia i ewentualnie kończy, jednocześnie pilnując aby w tym samym czasie nie działało więcej wątków od liczby puli. Z punktu widzenia klienta uruchamiającego metodę aktywnego obiektu, wygląda to tak jakby wątek został uruchomiony, czyli działa na zasadzie "odpal i zapomnij". Klient nie musi się martwić, czy metoda może zostać uruchomiony teraz czy później, to załatwia już sam aktywny obiekt.

0

Okej dzięki :) Już rozumiem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0