Producer-Consumer programowanie wielowątkowe - program nie może się zakończyć.

Odpowiedz Nowy wątek
2019-01-19 15:55
0

Cześć

Próbuje zaimplementować prostą relacje gdzie Producer tworzy wartość int a Consumer je pobiera i wszystko ma działać współbieżnie.
Program niby wykonuje się poprawnie natomiast nie wiem jak go zakończyć. Gdy producer wyprodukuje już wszystkie wartość i kończy swoją metode run() consumer nadal oczekuje na nowe wartości. Ktoś byłby miły pomóc to poprawnie zaimplementować i ew. wskazać jakie błędy popęłniłem?

class Buffor {

  private int[] buff;
  private int readIdx = 0;
  private int writeIdx = 0;
  private int totalCap = 0;

  { 
   buff = new int[5];
   Arrays.fill(buff,-1);
  }

  public void push(int val) {
    try {
      synchronized(this) {
        while(totalCap == buff.length) {
          System.out.println("przepelnienie - czekanie");
          this.wait();
        }

        buff[writeIdx % buff.length] = val;
        writeIdx++;
        totalCap++;
        this.notify();
      }
    }
    catch(InterruptedException e) {
      System.out.println("przerwanie [push]: " + e);
    }
  }

   public int pop() {
    try {
      synchronized(this) {    //proba pozyskania blokady monitora obiektu
        while(totalCap == 0) {
          System.out.println("pusto - czekanie");
          this.wait();
        }

        int val = buff[readIdx % buff.length];
        buff[readIdx % buff.length] = -1;
        readIdx++;
        totalCap--;
        this.notify();
        return val;
      }
    }
    catch(InterruptedException e) {
      System.out.println("przerwanie [push]: " + e);
    }
    return -666;
  }

  public synchronized void show() {
    System.out.println(Arrays.toString(buff));
  }
}

class Producer implements Runnable {
  int[] products;
  private Buffor buff;
  private final int numOfProd = 10;
  private int produceCounter = 0;
  public Producer(Buffor buff) {
    this.buff = buff;
    SecureRandom rand = new SecureRandom();
    products = (int[])IntStream.iterate(0, x->x+1).limit(numOfProd).toArray();

    System.out.println("products: " + Arrays.toString(products));
  }

  @Override public void run() {
    for(int i=0; i<numOfProd; ++i) {
      buff.push(products[i]);
      produceCounter++;
      buff.show();
    }
    System.out.println("Koniec producer!!!!!!!");
  }

}

class Consumer implements Runnable {
   private Buffor buff;
   public Consumer(Buffor buff) {
     this.buff = buff;
   }

   @Override public void run() {
     while(!Thread.interrupted()) {
      int val = buff.pop();
      System.out.println("consume val:" + val);
      buff.show();
     }
   }
}

public class ProducentConsumentNotifyWait {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    Buffor buff = new Buffor();
    Producer prod = new Producer(buff);
    Consumer con = new Consumer(buff);

    ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(2);

    Future<?> f1 = exec.submit(prod);
    Future<?> f2 = exec.submit(con);

    if(f1.isDone()) {
     System.out.println("Robota zrobiona");
     f2.cancel(true);
    }

  }

}
edytowany 2x, ostatnio: WojtekPoczatkujacy, 2019-01-19 15:57

Pozostało 580 znaków

2019-01-19 18:42
0

Tak na szybko to myślę, że

f1.isDone()

w twoim ifie będzie false, bo to nie czeka, aż task się zrobi, tylko w danym momencie zwraca false/true w zależności czy task się już wykonał czy nie.

Może jakbyś zamiast

if(f1.isDone()) {
     System.out.println("Robota zrobiona");
     f2.cancel(true);
    }

dał

f1.get();
System.out.println("Robota zrobiona");
f2.cancel(true);

?

Pozostało 580 znaków

2019-01-19 19:12
cs
1

Zrób pop i push synchronizowane, będzie przejrzyściej., lepiej też nie przechwytywać wyjątków w tych metodach tylko zgłaszać wątkom wywołującym obie metody. Zakończenie działania konsumenta robi się różnie, możesz wstawiać jakąś specjalną wartość lub ciąg wartości np. 0 jako sygnał zakończenia działania. Możesz też dodać metody do bufora, które służą do przekazywania informacji między producentem i konsumentem np.:

class Buffor {

 private int[] buff;
 private int readIdx = 0;
 private int writeIdx = 0;
 private int totalCap = 0;
 private boolean stop= false;

 {
  buff = new int[5];
  Arrays.fill(buff,-1);
 }

 synchronized public void push(int val) throws InterruptedException {
    while(totalCap == buff.length) {
     System.out.println("przepelnienie - czekanie");
     this.wait();
    }

    buff[writeIdx % buff.length] = val;
    writeIdx++;
    totalCap++;
    this.notify();
  }

 synchronized public int pop() throws InterruptedException {
    while(totalCap == 0) {
     System.out.println("pusto - czekanie");
     this.wait();
    }

    int val = buff[readIdx % buff.length];
    buff[readIdx % buff.length] = -1;
    readIdx++;
    totalCap--;
    this.notify();
    return val;
 }

 synchronized public void stop(){
  stop = true;
 }

 synchronized public boolean shouldStop(){
  return stop && totalCap == 1;
 }

 public synchronized void show() {
  System.out.println(Arrays.toString(buff));
 }
}

Producent po zakończeniu wywołuje na buforze stop() a konsument przed pobranie testuje :

if (buff.shouldStop()) {
  Thread.currentThread().interrupt();
}

Wtedy w main wystarczy:

Buffor buff = new Buffor();
  Producer prod = new Producer(buff);
  Consumer con = new Consumer(buff);

  ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(2);

  exec.submit(prod);
  exec.submit(con);
  exec.shutdown();

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0