Notatnik odswiezanie

0

Mam problem, mam licznik znakow w notatniku lecz chcialbym zeby on pokazywal na biezaco liczbe znakow a nie dopiero gdy klikne button obok niego i sprawdze jak zrobic by odswiezalo ten licznik co jakis czas? licznik jest w case 42

package notat;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import static java.awt.Color.black;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JPopupMenu;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JRadioButtonMenuItem;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.KeyStroke;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;
import javax.swing.border.Border;

public class Notatnik extends JFrame implements ActionListener {

  private JTextArea textArea;
  private JCheckBox zawijanie, pogrubienie, kursywa;
  private String tekstKop, czcionka = "Arial";
  private JTextField poleTekst, wskazuje;

  public Notatnik() {

    super();
    setTitle("Notatnik");

    Toolkit zestaw = Toolkit.getDefaultToolkit();
    Dimension rozmiarEkranu = zestaw.getScreenSize();

    int szerEkranu = rozmiarEkranu.width;
    int wysEkranu = rozmiarEkranu.height;

    setBounds(szerEkranu / 4, wysEkranu / 4, szerEkranu / 2, wysEkranu / 2);
    setResizable(false);

    setJMenuBar(doJMenuBar());
    setLayout(new BorderLayout());

    add(doTextArea(), BorderLayout.CENTER);
    add(doButtons(), BorderLayout.SOUTH);
    add((licznik()), BorderLayout.NORTH);
    textArea.setComponentPopupMenu(popup());

  }

  public JScrollPane doTextArea() {
    textArea = new JTextArea();
    JScrollPane sp = new JScrollPane(textArea, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    return sp;

  }

  public JPopupMenu popup() {
    JPopupMenu menuPopup = new JPopupMenu();

    JMenuItem kopiuj = new JMenuItem("kopiuj");
    kopiuj.addActionListener(this);
    kopiuj.setActionCommand("91");

    JMenuItem wklej = new JMenuItem("wklej");
    wklej.addActionListener(this);
    wklej.setActionCommand("92");

    JMenuItem metal = new JMenuItem("metal look-and-feel");
    metal.addActionListener(this);
    metal.setActionCommand("93");

    JMenuItem windows = new JMenuItem("windows look-and-feel");
    windows.addActionListener(this);
    windows.setActionCommand("94");

    JMenuItem motif = new JMenuItem("motif look-and-feel");
    motif.addActionListener(this);
    motif.setActionCommand("95");

    JMenuItem nimbus = new JMenuItem("nimbus look-and-feel");
    nimbus.addActionListener(this);
    nimbus.setActionCommand("96");

    menuPopup.add(kopiuj);
    menuPopup.add(wklej);
    menuPopup.addSeparator();
    menuPopup.add(metal);
    menuPopup.add(windows);
    menuPopup.add(motif);
    menuPopup.add(nimbus);

    return menuPopup;
  }

 public JPanel licznik() {
    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));

    JButton sprawdz = new JButton("Sprawdz");
    sprawdz.addActionListener(this);
    sprawdz.setActionCommand("42");

    JLabel etykieta = new JLabel("Liczba znakow:");

    wskazuje = new JTextField(5);
    wskazuje.setEditable(false);
    wskazuje.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);

    panel.add(etykieta);
    panel.add(wskazuje);
    panel.add(sprawdz);

    return panel;
  }

  public JPanel doButtons() {
    JPanel panelPrzyciski = new JPanel(new GridLayout(1, 4));
    JPanel panelLewy = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JPanel panelSrodek = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JPanel panelSrodek2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JPanel panelPrawy = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));

    panelPrzyciski.add(panelLewy);
    panelPrzyciski.add(panelSrodek);
    panelPrzyciski.add(panelSrodek2);
    panelPrzyciski.add(panelPrawy);

    JButton data = new JButton("data");
    data.addActionListener(this);
    data.setActionCommand("51");

    JButton tytul = new JButton("tytul");
    tytul.addActionListener(this);
    tytul.setActionCommand("52");

    JButton podpis = new JButton("podpis");
    podpis.addActionListener(this);
    podpis.setActionCommand("53");

    panelLewy.add(data);
    panelLewy.add(tytul);
    panelLewy.add(podpis);

    Border ramkaCiagla = BorderFactory.createLineBorder(black);
    Border tytulCiagla = BorderFactory.createTitledBorder(ramkaCiagla, "Wstawki");
    panelLewy.setBorder(tytulCiagla);

    Border ramkaCiagla1 = BorderFactory.createLineBorder(black);
    Border tytulCiagla1 = BorderFactory.createTitledBorder(ramkaCiagla1, "Kolory czcionek");
    panelSrodek.setBorder(tytulCiagla1);

    String[] czKolory = {"czerwona", "zielona", "niebieska", "czarna", "pomaranczowy"};
    JLabel etyKolory = new JLabel("Kolory: ");
    JComboBox kolorList = new JComboBox(czKolory);
    kolorList.setSelectedIndex(3);
    kolorList.addActionListener(this);
    kolorList.setActionCommand("60");
    panelSrodek.add(etyKolory);
    panelSrodek.add(kolorList);

    Border ramkaCiagla2 = BorderFactory.createLineBorder(black);
    Border tytulCiagla2 = BorderFactory.createTitledBorder(ramkaCiagla2, "Wyszukiwawnie");
    panelSrodek2.setBorder(tytulCiagla2);

    poleTekst = new JTextField(10);

    panelSrodek2.add(poleTekst);

    JButton szukaj = new JButton("szukaj");
    szukaj.addActionListener(this);
    szukaj.setActionCommand("70");
    panelSrodek2.add(szukaj);

    Border ramkaCiagla3 = BorderFactory.createLineBorder(black);
    Border tytulCiagla3 = BorderFactory.createTitledBorder(ramkaCiagla3, "Kolory tła");
    panelPrawy.setBorder(tytulCiagla3);

    JRadioButton bi = new JRadioButton("bialy", true);
    bi.addActionListener(this);
    bi.setActionCommand("81");

    JRadioButton zo = new JRadioButton("zolty");
    zo.addActionListener(this);
    zo.setActionCommand("82");

    JRadioButton zi = new JRadioButton("zielony");
    zi.addActionListener(this);
    zi.setActionCommand("83");

    ButtonGroup bg1 = new ButtonGroup();

    bg1.add(bi);
    bg1.add(zo);
    bg1.add(zi);

    panelPrawy.add(bi);
    panelPrawy.add(zo);
    panelPrawy.add(zi);

    return panelPrzyciski;
  }

  public JMenuBar doJMenuBar() {

    JMenuBar pasekMenu = new JMenuBar();

    JMenu mPlik = new JMenu("Plik");
    mPlik.setMnemonic('P');

    JMenuItem otworz = new JMenuItem("Otworz");
    otworz.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl O"));
    otworz.addActionListener(this);
    otworz.setActionCommand("11");

    JMenuItem zapisz = new JMenuItem("Zapisz");
    zapisz.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl Z"));
    zapisz.addActionListener(this);
    zapisz.setActionCommand("12");

    JMenuItem zakoncz = new JMenuItem("Zakoncz");
    zakoncz.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl K"));
    zakoncz.addActionListener(this);
    zakoncz.setActionCommand("13");

    mPlik.add(otworz);
    mPlik.add(zapisz);
    mPlik.addSeparator();
    mPlik.add(zakoncz);

    JMenu mEdycja = new JMenu("Edycja");
    mEdycja.setMnemonic('E');

    JRadioButtonMenuItem serif = new JRadioButtonMenuItem("Czcionka Serif");
    serif.addActionListener(this);
    serif.setActionCommand("21");

    JRadioButtonMenuItem arial = new JRadioButtonMenuItem("Czcionka Arial", true);
    arial.addActionListener(this);
    arial.setActionCommand("22");

    JRadioButtonMenuItem forte = new JRadioButtonMenuItem("Czcionka Forte");
    forte.addActionListener(this);
    forte.setActionCommand("23");

    JRadioButtonMenuItem georgia = new JRadioButtonMenuItem("Czcionka Georgia");
    georgia.addActionListener(this);
    georgia.setActionCommand("24");

    ButtonGroup czcionki = new ButtonGroup();
    czcionki.add(arial);
    czcionki.add(serif);
    czcionki.add(forte);
    czcionki.add(georgia);

    JRadioButtonMenuItem pomniejszC = new JRadioButtonMenuItem("Pomnijesz czcionke");
    pomniejszC.addActionListener(this);
    pomniejszC.setActionCommand("25");

    JRadioButtonMenuItem normalC = new JRadioButtonMenuItem("Normalna Czcionka", true);
    normalC.addActionListener(this);
    normalC.setActionCommand("26");

    JRadioButtonMenuItem powiekszC = new JRadioButtonMenuItem("Powieksz Czcionke");
    powiekszC.addActionListener(this);
    powiekszC.setActionCommand("27");

    JMenuItem wyczysc = new JMenuItem("Wyczysc");
    wyczysc.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl D"));
    wyczysc.addActionListener(this);
    wyczysc.setActionCommand("28");

    mEdycja.add(serif);
    mEdycja.add(arial);
    mEdycja.add(forte);
    mEdycja.add(georgia);
    mEdycja.addSeparator();
    mEdycja.add(pomniejszC);
    mEdycja.add(normalC);
    mEdycja.add(powiekszC);
    mEdycja.addSeparator();
    mEdycja.add(wyczysc);

    ButtonGroup bg = new ButtonGroup();

    bg.add(powiekszC);
    bg.add(pomniejszC);
    bg.add(normalC);

    JMenu format = new JMenu("Format");
    format.setMnemonic('f');

    zawijanie = new JCheckBox("Zawijanie");
    zawijanie.addActionListener(this);
    zawijanie.setActionCommand("31");

    pogrubienie = new JCheckBox("Pogrubienie");
    pogrubienie.addActionListener(this);
    pogrubienie.setActionCommand("32");

    kursywa = new JCheckBox("Kursywa");
    kursywa.addActionListener(this);
    kursywa.setActionCommand("33");

    format.add(zawijanie);
    format.add(pogrubienie);
    format.add(kursywa);

    JMenu mPomoc = new JMenu("Pomoc");
    mPomoc.setMnemonic('o');

    JMenuItem oAutorze = new JMenuItem("O Autorze");
    oAutorze.addActionListener(this);
    oAutorze.setActionCommand("41");

    mPomoc.add(oAutorze);

    pasekMenu.add(mPlik);
    pasekMenu.add(mEdycja);
    pasekMenu.add(format);
    pasekMenu.add(mPomoc);

    return pasekMenu;

  }

  public static void main(String[] args) {
    Notatnik nt = new Notatnik();
    nt.setVisible(true);
    nt.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    switch (Integer.parseInt(e.getActionCommand())) {
      case 11: {

        JFileChooser pliki = new JFileChooser(".");
        if (JFileChooser.APPROVE_OPTION == pliki.showOpenDialog(this)) {
          try {
            File f = pliki.getSelectedFile();
            setTitle(f.getAbsolutePath() + " Notatnik");
            BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(f));
            String temp = "";
            while (br.ready()) {
              temp += br.readLine() + "\n";
            }
            textArea.setText(temp);
          } catch (IOException ex) {
            System.out.println("Brak pliku");
          }
        }
        break;
      }
      case 12: {
        JFileChooser pliki = new JFileChooser(".");
        if (JFileChooser.APPROVE_OPTION == pliki.showSaveDialog(this)) {
          try {
            File f = pliki.getSelectedFile();
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(f));
            bw.write(textArea.getText());
            bw.flush();
            bw.close();
          } catch (IOException ee) {
            System.out.println("Problemy z zapisem");
          }
        }
        break;
      }
      case 13: {
        System.exit(0);
        break;
      }
      case 21: {
        czcionka = "Serif";
        Font f = new Font(czcionka, textArea.getFont().getStyle(), textArea.getFont().getSize());
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 22: {
        czcionka = "Arial";
        Font f = new Font(czcionka, textArea.getFont().getStyle(), textArea.getFont().getSize());
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 23: {
        czcionka = "Forte";
        Font f = new Font(czcionka, textArea.getFont().getStyle(), textArea.getFont().getSize());
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 24: {
        czcionka = "Georgia";
        Font f = new Font(czcionka, textArea.getFont().getStyle(), textArea.getFont().getSize());
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 25: {
        Font f = new Font(czcionka, Font.PLAIN, 10);
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 26: {
        Font f = new Font(czcionka, Font.PLAIN, 12);
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 27: {
        Font f = new Font(czcionka, Font.PLAIN, 22);
        textArea.setFont(f);
        break;
      }
      case 28: {

        textArea.setText("");
        break;
      }
      case 31: {
        if (zawijanie.isSelected()) {
          textArea.setLineWrap(true);
          textArea.setWrapStyleWord(true);
        } else {
          textArea.setLineWrap(false);
        }
        break;
      }
      case 32: {
        if (pogrubienie.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font);
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.BOLD));
        } else if (kursywa.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font);
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.ITALIC));
        } else if (kursywa.isSelected() && pogrubienie.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font);
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.ITALIC + Font.BOLD));
        } else {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.PLAIN));
        }
        break;
      }
      case 33: {
        if (kursywa.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.ITALIC));
        } else if (pogrubienie.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font);
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.BOLD));
        } else if (kursywa.isSelected() && pogrubienie.isSelected()) {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font);
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.ITALIC + Font.BOLD));
        } else {
          Font font = textArea.getFont();
          textArea.setFont(font.deriveFont(Font.PLAIN));
        }
        break;
      }
      case 41: {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Mateusz Jabłoński");
        break;
      }
      case 42: {
           String tekst = textArea.getText();

         tekst = tekst.replaceAll(" ", "").replaceAll("\n", "").replaceAll("\t", "");
         wskazuje.setText(Integer.toString(tekst.length()));
        break;
      }
      case 51: {
        LocalDateTime localTime1 = LocalDateTime.now();
        String data = localTime1.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.FULL));
        textArea.setText(data + "\n" + textArea.getText());
        break;
      }
      case 52: {
        textArea.setText("Szanowny Panie \n\n" + textArea.getText());
        break;
      }
      case 53: {
        textArea.setText(textArea.getText() + "\n\n Z poważaniem");
        break;
      }
      case 60: {
        JComboBox komboBox = (JComboBox) (e.getSource());
        switch (komboBox.getSelectedIndex()) {
          case 0: {
            textArea.setForeground(Color.RED);
            break;
          }
          case 1: {
            textArea.setForeground(Color.GREEN);
            break;
          }
          case 2: {
            textArea.setForeground(Color.BLUE);
            break;
          }
          case 3: {
            textArea.setForeground(Color.BLACK);
            break;
          }
          case 4: {
            textArea.setForeground(Color.orange);
            break;
          }
        }
        break;
      }
      case 70: {
        String tekst = textArea.getText().toLowerCase();
        String szukany = poleTekst.getText();
        String wystapienia = "";
        int index;
        int startIndex = 0;
        while ((index = tekst.indexOf(szukany, startIndex)) != -1) {
          startIndex = index + szukany.length();

          wystapienia = wystapienia + " " + index;
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Znaleziona frazę na pozycjach:" + wystapienia);
        break;
      }
      case 81: {
        textArea.setBackground(Color.WHITE);
        break;
      }
      case 82: {
        textArea.setBackground(Color.YELLOW);
        break;
      }
      case 83: {
        textArea.setBackground(Color.GREEN);
        break;
      }
      case 91: {
        tekstKop = textArea.getSelectedText();
        break;
      }
      case 92: {
        textArea.insert(tekstKop, textArea.getCaretPosition());
        break;
      }
      case 93: {
        try {
          UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel");
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
        break;
      }
      case 94: {
        try {
          UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
        break;
      }
      case 95: {
        try {
          UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel");
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
        break;
      }
      case 96: {
        try {
          UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (UnsupportedLookAndFeelException ex) {
          Logger.getLogger(Notatnik.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SwingUtilities.updateComponentTreeUI(this);
        break;
      }

    }

  }
}
0

Pierwsza rzecz. Podziel sobie ten program na kilka klas, osobno frame i osobno ActionListsnery, bo czytanie tego sprawia problem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0