Witam, mam problem z końcówką kodu. Polecenie brzmi:
Użytkownik wprowadza macierz nx2. Każdy wiersz tej macierzy reprezentuje domknięty przedział liczbowy. Program zwraca macierz, która zawiera maksymalnie połączone przedziały.

Np.
0 5
10 3
20 15
16 19
25 25

Wynik:
0 10
15 20
25 25

Kod:

package project;

import java.util.Scanner;

public class project {

  public static void main(String[] args) {
    int n;
    int m=2;
    System.out.println("Podaj liczbę wierszy macierzy: ");
    Scanner odczyt1 = new Scanner(System.in);
    n = odczyt1.nextInt();
    if (n<=0){
      System.out.println("Błędne dane!");
    }
    else {
      System.out.println("Wymiar macierzy: "+ n+"x"+m);
      }

    int[][] macierz = new int[n][m];
    System.out.println("Podaj elementy tej macierzy: ");
    Scanner odczyt2 = new Scanner(System.in);

    for (int i=0;i<n;i++) {
      for (int j=0;j<m;j++) {
        macierz[i][j] = odczyt2.nextInt();
    }
      }
    System.out.println("Podana macierz: ");
    for (int i=0;i<n;i++) {
      for (int j=0;j<m;j++) {
        System.out.print(macierz[i][j] + " ");
      }
      System.out.println(" ");
    }

    System.out.println(" ");
    System.out.println("Ustawianie przedziałów od najmniejszej liczby do największej: ");
    for (int i=0;i<n;i++){
        if (macierz[i][0]<macierz[i][1]){
          System.out.print(macierz[i][0] + " " + macierz[i][1]);
          System.out.println(" ");
        }
        else{
          System.out.print(macierz[i][1] + " " + macierz[i][0]);
          System.out.println(" ");
        }
      }
    System.out.println(" ");

    System.out.println("Sprawdzenie zawierania się przedziałów: ");

    for (int i=0;i<n;i++){
        if (macierz[i][0]<macierz[i+1][0]){
          if (macierz[i][1]>=macierz[i+1][0]&&macierz[i][1]<=macierz[i+1][1]){
            System.out.print(macierz[i][0]+" "+macierz[i+1][1]);}
          else if (macierz[i][1]>macierz[i+1][0]&&macierz[i][1]>macierz[i+1][1]){
            System.out.print(macierz[i][0]+" "+macierz[i][1]);}
        }
        else if( macierz[i][0]>macierz[i+1][0]&&macierz[i][0]>macierz[i+1][1]){
          System.out.println(" ");}

        else if (macierz[i][0]>macierz[i+1][0]&&macierz[i][0]==macierz[i+1][1]){
          System.out.print(macierz[i+1][0]+" "+macierz[i][1]);}
        }

  }

    }

Po uruchomieniu programu pojawia się taki błąd:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
at projekt8.projekt8.main(projekt8.java:55)

Rozumiem, że program nie może odwołać się do takiego indeksu, ponieważ liczba wierszy macierzy przez wypisywanie tych połączonych przedziałów się zmniejsza. Pytanie, co zrobić, żeby program mi zwrócił macierz z maksymalnymi przedziałami?