Cześć, uczę się programować w Java i mam pewien problem, stworzyłem sobie klasę Image, która rozszerza JPanel i służy mi do wczytywania obrazów do programu:

package domowka;

import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JPanel;

public class Image extends JPanel{
  private BufferedImage image;

  public Image(String fileName) throws IOException {

    File imageFile = new File("img/"+fileName);
      try {
        image = ImageIO.read(imageFile);
      } catch (IOException e) {
        System.err.println("Blad odczytu obrazka");
        e.printStackTrace();
      }

    Dimension dimension = new Dimension(image.getWidth(), image.getHeight());
    setPreferredSize(dimension);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    g2d.drawImage(image, 0, 0, this);
    //g2d.drawImage(image, 0, 100, 344,400, this);
  }
}

Teraz korzystając z tej klasy wywołuję ją w innej klasie, w której ładuje sobie obrazki z listy w funkcji initComponents(). Dodaję przycisk i słuchacza, poprzez wciśnięcie zmieniam aktualny obrazek do wyświetlenia, ale niestety initComponents mi tego nie wczytuje tzn. jest taki obrazek, który był na samym początku - co robię źle i jak to naprawić

package domowka;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.*;

public class JFrameGameWindow extends JFrame implements ActionListener{

  //JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
  JButton button1 = new JButton("Losuj");
  JLabel text = new Text();
  Randomisation randomCard = new Randomisation(52);
  int accCard = 0;
  JPanel[] images;
  GroupLayout layout;

  public JFrameGameWindow() throws IOException
  {

    super("Domówka");
    //this.setTitle("Domówka");

    //this.setResizable(false);
    this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    this.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("img/DomowkaLogo.png"));

    int widthDisplay = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width;
    int heightDisplay = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height;
    int widthFrame = 360;
    int heightFrame = 640;

    this.setBounds((widthDisplay-widthFrame)/2,(heightDisplay-heightFrame)/2,widthFrame,heightFrame);

    button1.addActionListener(this);

    initComponents();

    pack();
    //Images.setVisible(false);

    this.setVisible(true);

  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    // TODO Auto-generated method stub

    accCard=randomCard.get(); //ustawienie aktualnej karty do wyswietlenia poprzez wywolanie losowania bez powtorzen
    System.out.println(accCard);
  }

  public void initComponents() throws IOException
  {

    button1.setPreferredSize(new Dimension(100,50));
    //panel.add(button1);

    ReadFile listOfCards = new ReadFile("listOfCards.txt");
    images = new Image[listOfCards.content.size()];

    for(int i=0;i<images.length;i++) {
      images[i]=new Image((String)listOfCards.content.get(i));
    }

    layout = new GroupLayout(getContentPane());
    this.getContentPane().setLayout(layout);

    layout.setAutoCreateGaps(true);
    layout.setAutoCreateContainerGaps(true);

    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(
            layout.createParallelGroup()
                .addComponent(text)
                .addComponent(images[accCard],GroupLayout.DEFAULT_SIZE,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,3000)
                .addComponent(button1,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,500)
        )
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(text)
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(images[accCard],GroupLayout.DEFAULT_SIZE,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,3000)
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(button1,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,GroupLayout.DEFAULT_SIZE,3000)

    );
  }

}

Tutaj jest jeszcze główna klasa, w której jest main, chociaż nie wiem czy jest ona komuś potrzebna:

package domowka;
import java.io.*;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws IOException{
    System.out.println("Hello World!");

    new JFrameGameWindow();
  }
}

Będę bardzo wdzięczny za pomoc ;)