Hej, Posiadam następującą struktuję danych

public ListMultimap<String, List<Samples>> myQueries;

Niestety, przy próbie wyświetlenia jej w Velocity, przekazanym przez #set dane wyświetlają się, jednak nie można na nich wykonywać operacji. Na jaką inną listę mogę rzutować tą z Guavy, aby móc np zrobić foreach w foreach w Velocity? Dziękuję