Wyświetlanie losowego wyniku w polu tekstowym

0

Witam :)

Jestem zupełnie początkujący jeżeli chodzi o programowanie. Od kilku tygodniu uczę się Javy (mój prierszwy kontakt z programowaniem), więc proszę o w miarę łopatologiczne wyjaśnienie problemu ;)

Chciałbym napisać prosty program który symuluje rzut dwoma kośćmi sześciennymi, z tym, że zamiast wyniku liczbowego ma wyświetlać krótki opis. Po prostu każdej ściance kości jest przypisana konkretna czynność - jest mi to potrzebne do gry karcianej do której zaginęły mi oryginalne kostki.

Poniżej zamieszczam kod, który stworzyłem. Na chwilę obecną działa to tak, że w polach tekstowych zamiast opisu wyświetlane są liczby. Natomiast same opisy są wyświetlane tylko w konsoli.

package _grafika;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class Kostka extends JFrame implements ActionListener
{

  private JLabel lKosc1, lKosc2;
  private JTextField tfKosc1, tfKosc2;
  private JButton bRzut, bWyjscie;

  public Kostka()
  {
    setSize(340, 220);
    setTitle("Race for the Galaxy: Gathering Storm");
    setLayout(null);

    lKosc1 = new JLabel("Kość 1:");
    lKosc1.setBounds(20, 40, 80, 20);
    add(lKosc1);

    lKosc2 = new JLabel("Kość 2:");
    lKosc2.setBounds(20, 80, 80, 20);
    add(lKosc2);

    tfKosc1 = new JTextField();
    tfKosc1.setBounds(100, 40, 180, 20);
    tfKosc1.setEditable(false);
    add(tfKosc1);

    tfKosc2 = new JTextField();
    tfKosc2.setBounds(100, 80, 180, 20);
    tfKosc2.setEditable(false);
    add(tfKosc2);

    bRzut = new JButton("Rzut");
    bRzut.setBounds(20, 120, 120, 20);
    add(bRzut);
    bRzut.addActionListener(this);

    bWyjscie = new JButton("Wyjście");
    bWyjscie.setBounds(160, 120, 120, 20);
    add(bWyjscie);
    bWyjscie.addActionListener(this);

  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    Object zrodlo = e.getSource();
    if (zrodlo == bWyjscie)
    {
      dispose();
    }

    else if (zrodlo == bRzut)
    {
      Double rzut1 = new Double(Math.round(Math.random() * 5 + 1));
      Double wynik1 = rzut1;
      if (wynik1 == 1)
      {
        System.out.println("Kopia");
      } else if (wynik1 == 2)
      {
        System.out.println("Konsumpcja x2");
      } else if (wynik1 == 3)
      {
        System.out.println("Akcja");
      } else if (wynik1 == 4)
      {
        System.out.println("Sprzedaż");
      } else if (wynik1 == 5)
      {
        System.out.println("Produkcja");
      } else if (wynik1 == 6)
      {
        System.out.println("Kopia");
      }

      Double rzut2 = new Double(Math.round(Math.random() * 5 + 1));
      Double wynik2 = rzut2;
      if (wynik2 == 1)
      {
        System.out.println("Kopia");
      } else if (wynik2 == 2)
      {
        System.out.println("Osadnictwo");
      } else if (wynik2 == 3)
      {
        System.out.println("Rozwój");
      } else if (wynik2 == 4)
      {
        System.out.println("Poszukiwanie");
      } else if (wynik2 == 5)
      {
        System.out.println("Kopia");
      } else if (wynik2 == 6)
      {
        System.out.println("Rozwój");
      }

      tfKosc1.setText(String.valueOf(wynik1));
      tfKosc2.setText(String.valueOf(wynik2));

    }

  }

  public static void main(String[] args)
  {
    Kostka aplikacja = new Kostka();
    aplikacja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    aplikacja.setVisible(true);

  }

}

I tu pytanie - jak zrobić, żeby w polach tekstowych były wyświetlana opisy? Zakładam, że błąd tkwi w tych linijkach:

tfKosc1.setText(String.valueOf(wynik1));
tfKosc2.setText(String.valueOf(wynik2));
1

Drugą tablicę opcji napisz sobie sam.

...
  private JLabel lKosc1, lKosc2;
  private JTextField tfKosc1, tfKosc2;
  private JButton bRzut, bWyjscie;
  private String[] options = {"Kopia", "Konsumpcja x2", "Akcja", "Sprzedaż", "Produkcja", "Kopia"};
  private Random random = new Random();
...
  bRzut = new JButton("Rzut");
  bRzut.setBounds(20, 120, 120, 20);
  add(bRzut);
  bRzut.addActionListener(e -> draw());

  bWyjscie = new JButton("Wyjście");
  bWyjscie.setBounds(160, 120, 120, 20);
  add(bWyjscie);
  bWyjscie.addActionListener(e -> dispose());
...
  private void draw()
  {
    int wynik = random.nextInt(options.length);
    tfKosc1.setText(options[wynik]); 
    wynik = random.nextInt(options.length);
    tfKosc2.setText(options[wynik]); 
  }
1

Dobrze zakładasz, jako tekst w kontrolce ustawiasz wartość liczbową zamiast tekstu. Możesz sobie np. utworzyć zmienną typu tekstowego i w ifie przypisywać wartość do niej i później wyświetlać w graficznym inerfejsie.


string result = "";
.
.
.
else if (wynik2 == 6)
{
  result = "Rozwój";
  System.out.println(result );
}

tfKosc1.setText(String.valueOf(result ));
0

Dziękuję Panowie - zakładam, że płeć męska ;) za szybką odpowiedź.
bogdans - teraz działa jak należy
Progress - niestety efekt dalej był taki sam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0