Witam,
mam aplikacje która zawiera dwa activity. W MainActivity użytkownik wpisuje dane w trzy pola EditText (imie, nazwisko, email) a po kliknięciu buttona dodaj, zostaje przeniesiony do SecondActivity w której znajduje się lista dodanych elementów. Problem polega na tym że dodaję za każdym razem 1 element, a chciałbym dodawać ich wiele. Nie mam pomysłu jak to zrobić bez zapisu do pliku. Czy można rozwiązać ten problem bez korzystania z zapisu/odczytu do pliku przy każdym przejściu do drugiego activity ?
Załączam kluczowe części kodu:

MainActivity :

public void dodajDoListy(View view){
    Intent intent = new Intent (MainActivity.this,SecondActivity.class);
    intent.putExtra("imie",imie.getText().toString());
    intent.putExtra("nazwisko", nazwisko.getText().toString());
    intent.putExtra("email", email.getText().toString());
    startActivityForResult(intent,KOD_ZADANIA);

    imie.setText("");
    nazwisko.setText("");
    email.setText("");
  }

SecondActivity :

@Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_second);

    listaWidok = findViewById(R.id.lista_listView);
    listaElementow = new ArrayList<>();
    listaAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1, listaElementow);

    listaWidok.setAdapter(listaAdapter);

    pokazDane();
  }

  public void pokazDane(){

    Intent intent = getIntent();
    listaAdapter.add(intent.getStringExtra("imie")+" " + intent.getStringExtra("nazwisko") +"\n"+ intent.getStringExtra("email") );
  }