Mam klase kalkuratorTempa i chciałbym teraz wyniki z metody ileKilometrow() zamiast w konsoli wyświetlić w TableView. Potrafię wyświetlić dane z konstrukora z klas typu Person poprzez dodanie do listy gdzie wyświetlane są pola ale jak to zrobić z tej metody. Proszę o wskazówki.

public class KalkulatorTempa {

  private double dystansKm;
  private int spodziewanyCzasG;
  private int spodziewanyCzasM;
  private int spodziewanyCzasS;

  KalkulatorTempa(double dystansKm){
    this.dystansKm = dystansKm;
  }

  KalkulatorTempa(double dystansKm, int spodziewanyCzasG, int spodziewanyCzasM, int spodziewanyCzasS){
    this.dystansKm = dystansKm;
    this.spodziewanyCzasG = spodziewanyCzasG;
    this.spodziewanyCzasM = spodziewanyCzasM;
    this.spodziewanyCzasS = spodziewanyCzasS;
  }

  public double getDystansKm() {
    return dystansKm;
  }

  public int getSpodziewanyCzasG() {
    return spodziewanyCzasG;
  }

  public int getSpodziewanyCzasM() {
    return spodziewanyCzasM;
  }

  public int getSpodziewanyCzasS() {
    return spodziewanyCzasS;
  }

  public double tempoBiegu(){
    int spodziewanyCzasWSekundach = getSpodziewanyCzasG()*3600+getSpodziewanyCzasM()*60+getSpodziewanyCzasS();
    double tempoNaKm = spodziewanyCzasWSekundach / getDystansKm();
    return tempoNaKm;
  }
  public void ileKilometrow(){
    KalkulatorTempa kalk = new KalkulatorTempa(dystansKm, spodziewanyCzasG,spodziewanyCzasM,spodziewanyCzasS);

    double t =kalk.tempoBiegu();

     for (int i=1; i<=getDystansKm(); i++){

       double wynik = t*i;
       double h = (int)wynik/3600;
       //double m = (int)wynik/60;
       double m = ((int)wynik%3600)/60;
       double s = wynik%60;

      System.out.println("Tempo na "+ i+" km to: "+(int)h+":"+(int)Math.round(m)+":"+(int)Math.round(s));

       }
    }

  }
  public String toString(){
    if(getDystansKm()==21.097){return "21.097 km Polmaraton";}
    else if(getDystansKm()==42.195){return "42.195 km Maraton";}
    else
    return (int)getDystansKm()+" km";
  }

}