Chciałbym złapać tę wiadomość

2018-11-26 00:44:53.175 WARN 14548 --- [nio-8080-exec-2] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : SQL Error: 1644, SQLState: 45000
2018-11-26 00:44:53.176 ERROR 14548 --- [nio-8080-exec-2] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper : Za duzo zwierzat

i przesłać to do widoku

myślałem żeby złapać to za pomocą @ControllerAdvice

@ControllerAdvice
public class GlobalDefaultExceptionHandler {
  public static final String DEFAULT_ERROR_VIEW = "databaseError";

  @ExceptionHandler(value = Exception.class)
  public ModelAndView
  defaultErrorHandler(HttpServletRequest req, Exception e) throws Exception {
    // If the exception is annotated with @ResponseStatus rethrow it and let
    // the framework handle it - like the OrderNotFoundException example
    // at the start of this post.
    // AnnotationUtils is a Spring Framework utility class.
    if (AnnotationUtils.findAnnotation
      (e.getClass(), ResponseStatus.class) != null)
      throw e;

    // Otherwise setup and send the user to a default error-view.
    ModelAndView mav = new ModelAndView();

    mav.addObject("exception", e);
    mav.addObject("url", req.getRequestURL());
    mav.setViewName(DEFAULT_ERROR_VIEW);
    return mav;
  }
} 

I nie wiem jak to zrobić ponieważ z Exception e dostaje

could not execute statement; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not execute statement

I nie jest to tym co chce przesłać
Próbowałem zamienić Exception.class na SQLException.class ale błąd z bazy danych nie został złapany przez ControllerAdvice

full stacktrace:

2018-11-26 15:53:13.945 WARN 5744 --- [nio-8080-exec-7] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : SQL Error: 1644, SQLState: 45000
2018-11-26 15:53:13.945 ERROR 5744 --- [nio-8080-exec-7] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper  : Too much animals
2018-11-26 15:53:13.959 ERROR 5744 --- [nio-8080-exec-7] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]  : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is org.springframework.orm.jpa.JpaSystemException: could not execute statement; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not execute statement] with root cause

java.sql.SQLException: Za duzo zwierzat
 at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:129) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:97) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:975) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeUpdateInternal(ClientPreparedStatement.java:1114) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeUpdateInternal(ClientPreparedStatement.java:1062) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeLargeUpdate(ClientPreparedStatement.java:1383) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeUpdate(ClientPreparedStatement.java:1047) ~[mysql-connector-java-8.0.12.jar:8.0.12]
 at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyPreparedStatement.executeUpdate(ProxyPreparedStatement.java:61) ~[HikariCP-3.2.0.jar:na]
 at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyPreparedStatement.executeUpdate(HikariProxyPreparedStatement.java) ~[HikariCP-3.2.0.jar:na]
 at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:175) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.dialect.identity.GetGeneratedKeysDelegate.executeAndExtract(GetGeneratedKeysDelegate.java:57) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.id.insert.AbstractReturningDelegate.performInsert(AbstractReturningDelegate.java:42) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3072) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3663) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.action.internal.EntityIdentityInsertAction.execute(EntityIdentityInsertAction.java:81) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.execute(ActionQueue.java:645) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addResolvedEntityInsertAction(ActionQueue.java:282) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addInsertAction(ActionQueue.java:263) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addAction(ActionQueue.java:317) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.addInsertAction(AbstractSaveEventListener.java:359) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSaveOrReplicate(AbstractSaveEventListener.java:292) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSave(AbstractSaveEventListener.java:200) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.saveWithGeneratedId(AbstractSaveEventListener.java:131) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.entityIsTransient(DefaultPersistEventListener.java:192) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.onPersist(DefaultPersistEventListener.java:135) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.event.internal.DefaultPersistEventListener.onPersist(DefaultPersistEventListener.java:62) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.internal.SessionImpl.firePersist(SessionImpl.java:800) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at org.hibernate.internal.SessionImpl.persist(SessionImpl.java:785) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_181]
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_181]
 at org.springframework.orm.jpa.ExtendedEntityManagerCreator$ExtendedEntityManagerInvocationHandler.invoke(ExtendedEntityManagerCreator.java:350) ~[spring-orm-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at com.sun.proxy.$Proxy116.persist(Unknown Source) ~[na:na]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_181]
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_181]
 at org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator$SharedEntityManagerInvocationHandler.invoke(SharedEntityManagerCreator.java:308) ~[spring-orm-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at com.sun.proxy.$Proxy116.persist(Unknown Source) ~[na:na]
 at org.springframework.data.jpa.repository.support.SimpleJpaRepository.save(SimpleJpaRepository.java:489) ~[spring-data-jpa-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_181]
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_181]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryComposition$RepositoryFragments.invoke(RepositoryComposition.java:359) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryComposition.invoke(RepositoryComposition.java:200) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$ImplementationMethodExecutionInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:644) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.doInvoke(RepositoryFactorySupport.java:608) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.lambda$invoke$3(RepositoryFactorySupport.java:595) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.RepositoryFactorySupport$QueryExecutorMethodInterceptor.invoke(RepositoryFactorySupport.java:595) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.projection.DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.invoke(DefaultMethodInvokingMethodInterceptor.java:59) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:294) ~[spring-tx-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98) ~[spring-tx-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslationInterceptor.invoke(PersistenceExceptionTranslationInterceptor.java:139) ~[spring-tx-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.jpa.repository.support.CrudMethodMetadataPostProcessor$CrudMethodMetadataPopulatingMethodInterceptor.invoke(CrudMethodMetadataPostProcessor.java:135) ~[spring-data-jpa-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:93) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.data.repository.core.support.SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.invoke(SurroundingTransactionDetectorMethodInterceptor.java:61) ~[spring-data-commons-2.1.2.RELEASE.jar:2.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:212) ~[spring-aop-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at com.sun.proxy.$Proxy125.save(Unknown Source) ~[na:na]
 at org.springframework.samples.petclinic.controller.PetController.processCreationForm(PetController.java:88) ~[classes/:na]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_181]
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_181]
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_181]
 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:215) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:142) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:895) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:800) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1038) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:942) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:998) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:901) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:660) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:875) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-embed-websocket-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:63) ~[spring-webmvc-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.boot.actuate.web.trace.servlet.HttpTraceFilter.doFilterInternal(HttpTraceFilter.java:90) ~[spring-boot-actuator-2.1.0.BUILD-20181030.063958-621.jar:2.1.0.BUILD-SNAPSHOT]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:92) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:93) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:154) ~[spring-boot-actuator-2.1.0.BUILD-20181030.063958-621.jar:2.1.0.BUILD-SNAPSHOT]
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:122) ~[spring-boot-actuator-2.1.0.BUILD-20181030.063958-621.jar:2.1.0.BUILD-SNAPSHOT]
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:107) ~[spring-boot-actuator-2.1.0.BUILD-20181030.063958-621.jar:2.1.0.BUILD-SNAPSHOT]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:200) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.2.RELEASE.jar:5.1.2.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) ~[tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:490) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:408) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:770) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1415) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_181]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_181]
 at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-9.0.12.jar:9.0.12]
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_181]

trigger mysql dzięki któremu jest rzucany wyjątek

delimiter $$
 create trigger petadd_trigger before insert on pets
 for each row
   begin
   DECLARE ilosc_zwierzat int;

   SELECT COUNT(*) INTO ilosc_zwierzat FROM pets p WHERE p.owner_id=new.owner_id;

   if (ilosc_zwierzat>0)
   then 
   signal sqlstate '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Za duzo zwierzat';     

   end if;
end;$$