W jaki sposób można rysowad grafikę na powierzchni okna? Proszę wymienid obiekty i
metody.