Mam do napisania program, w którym DataFrame max() – zwraca maksymalną wartość z poszczególnych kolumn w grupie, za wyjatkiem tych względem których grupowaliśmy. I już się w tym trochę gubię, bo mam początek tej metody, ale nie wiem, jak to dalej ruszyć. Macie może jakieś wskazówki?

public class Groups implements Groupby{
  LinkedList<DataFrame> grouped;
  String[] ids;
  int len[];

DataFrame max(){
DataFrame df = new DataFrame(grouped.get(0).colNames, grouped.get(0).dTypes);
    for(DataFrame d : grouped){
      for(String s : d.colNames){
        boolean added = false;
        for(int i=0; i<this.ids.length; i++){
          if(s == ids[i]) {

          }
        }
      }

    }
}

Klasa DataFrame zaczyna się tak:

public class DataFrame {

  private Map<String, ArrayList<Value>> myDatabase;
  protected Map<String, Value> colType;
  protected String [] colNames;
  protected Value [] dTypes;