Mam następującą metodę w Javie

public String getCorrectFormatDate(Issue issue){
  Long timespent = issue.getTimeSpent();

  if(timespent>0){
    int hours = (int) (timespent / 3600);
    int remainder = (int) (timespent - hours * 3600);
    int min = remainder / 60;
    String result = hours + "h " + min +"min";
    return result;
  }
  else{
    return "0";
  }

}

Potem w Velocity mam

#foreach ($issue in $issues)
    <tr role="row">
      <td colspan="1" class="confluenceTd"><a href="$action.getBaseURL()/browse/${issue.getKey()}">$issue.getKey()</a></td>
      <td colspan="1" class="confluenceTd">$issue.getSummary()</td>
      <td colspan="1" class="confluenceTd">$action.getCorrectFormatDate($issue)</td>
    #end

Mam problem, bo wszystko mi działa w velocity, te metody.....ale nie działa ta Javowa gdzie przekazuje parametr
$action.getCorrectFormatDate($issue)

co jest nie halo?