Prośba o pomoc w wytłumaczeniu treści zadania.

0

Chce zrobić zadanie z Java, ale nie do końca je rozumiem czy mógł bym kogoś prosić o dokładniejsze wytłumaczenie treści.

Projekt z pracownikami:

1.Stworzyć 3 klasy z pracownikami - programista, tester, sprzataczka

2.Stworzyć ich klasę nadrzędną - pracownik
3.Dodać im odpowiednie pola typu “Imię” “Nazwisko” “Wiek” “Pensja” oraz nadpisać metodę toString aby zwracała nazwiko.

4.Stworzyć klasę “Zadanie” która będzie przechowywała pole String z treścią zadania,
5.Dodać w klasie Pracownik pole które może przechowywać jego aktualne zadanie

6.W klasie Main stwórz statyczną metodę o nazwie “przydzielZadanie”,która przyjmie obiekt typu Pracownik oraz String z treścią zadania.
Metoda ma stworzyć nowe zadanie z wprowadzoną treścią oraz przydzielić je pracownikowi
W klasie Main stworzyć 10 pracowników, dodać
ich do tablicy
7.Na stępnie zrobić metodę “wyszukajPracownikaPoPensji” która przyjmie tablice pracowników oraz wartosc int,
8.Sprawdzi pensje pracowników z tablicy i zwroci nowa tablice tylko z pracownikami ktorzy zarabiaja od 0 do podanej liczby.

9.Stworz klasę Firma, która będzie miała 3 pola. Tablicę Programistów, tablicę sprzątaczek oraz tablicę testerów.Zapełnij te 3 tablice kilkoma obiektami odpowiedniego typu.
10.Następnie w klasie Main stwórz metodę wyszukajPracownikowPoImieniu ktora przyjmie obiekt typu Firma oraz
String z imieniem a następnie zwróci nową tablicę z pracownikami o podanym imieniu.

11.(dodatkowe) przerobić klasę firma aby przechowywała 1 pole z tablicą wielowymiarową i dostosować odpowiednio metodę do pracy na tablicy wielowymiwarowej

4.Stworzyć klasę “Zadanie” która będzie przechowywała pole String z treścią zadania,
5.Dodać w klasie Pracownik pole które może przechowywać jego aktualne zadanie

jak w Kalsie Pracownik ma się nazywać pole skoro juz jedna nazwa zadanie ,bo już taka jest
6.W klasie Main stwórz statyczną metodę o nazwie “przydzielZadanie”,która przyjmie obiekt typu Pracownik oraz String z treścią zadania.

1

Nie rozumiem w czym problem. Nazwy muszą być unikalne tylko w tej samej przestrzeni nazw (np. wewnątrz jednej klasy, metody, itd). Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie by mieć pole o tej samej nazwie w dwóch klasach. Podobnie nie ma problemu żeby pole nazywało się tak samo jak klasa (tylko że z małej litery — taka jest konwencja)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1