Cześć ostatnio postanowiłem dla wprawy napisać grę snake i ogólnie wszystko działa tylko natknąłem się na dwie kwestie, które nie wiem jak rozwiązać. Mianowicie pierwsza sprawa to w momencie gdy wąż posiada 2 człony i zje jabłko, obraz jest na nowo rysowany począwszy od tych dwóch członów. Dzieje się tak zawsze nawet gdy ma on długość powiedzmy 10 elementów w momencie zjedzenia kolejnego jabłka pojawiają się 2 człony i po chwili kolejne, aż do 11. Czy ktoś mógłby powiedzieć co poprawić w kodzie aby to nie występowało i cała długość węża była widoczna cały czas?
Druga sprawa to obsługa klawiatury otóż gdy np. wąż porusza się w prawą stronę i szybko wcisnę strzałkę do góry oraz w lewo wykrywa gra się kończy bo wykrywa kolizję głowy z członem. Co powinienem poprawić aby wprowadzić jakieś opóźnienie przy wykrywaniu kolejnej akcji klawisza albo żeby dopiero po zmianie kierunku poruszania na ekranie była wykrywana kolizja. Poniżej zamieszczam kod.
Klasa z całą logiką gry.


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.Rectangle;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.Timer;
import static snakev4.Snakev4.managerOkien;

public class Gra extends JPanel implements ActionListener {

  public static final int DLUGOSCX = 560;
  public static final int DLUGOSCY = 460;
  public static final int SZEROKOSC_CALEGO_OKNA = 640;
  public static final int WYSOKOSC_CALEGO_OKNA = 650;
  public static final int MARGINES_LEWY = 40;
  public static final int MARGINES_GORNY_TYTUL = 10;
  public static final int MARGINES_GORNY_POLEGRY = 100;
  private static final int SZEROKOSC_PRZYCISKU = 70;
  private static final int WYSOKOSC_PRZYCISKU = 30;
  private static int szerokosc_obrazka_glowy;
  private static int wysokosc_obrazka_glowy;

  private static int szer_jablka;
  private static int wys_jablka;

  private Image nazwa;
  private Image glowa;
  private Image czlon;
  private Image jablko;

  public static Timer zegar;
  private int szybkoscporuszania = 150;

  public static boolean lewo = false;
  public static boolean prawo = false;
  public static boolean gora = false;
  public static boolean dol = false;

  public static int pozycja_x_weza = DLUGOSCX / 2 + MARGINES_LEWY;
  public static int pozycja_y_weza = ((DLUGOSCY / 2) + MARGINES_GORNY_POLEGRY) - 10;

  public int polozenie_x_jablka;
  public int polozenie_y_jablka;

  private int liczba_czlonow = 1;
  public static ArrayList<Integer> wspolrzedneX_czlonow = new ArrayList<>();
  public static ArrayList<Integer> wspolrzedneY_czlonow = new ArrayList<>();
  private JButton pause, start, zamknij, wroc, restart;
  private JPanel panelNaPrzyciski;

  public Gra() {
    zegar = new Timer(szybkoscporuszania, this);

    przygotuj_plansze();
    tworzPrzyciski();
    add(panelNaPrzyciski);

  }

  private void tworzPrzyciski() {

    panelNaPrzyciski = new JPanel();
    pause = new JButton();

    pause.setFocusable(false);
    pause.setText("Pauza");
    pause.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
    pause.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_PRZYCISKU, WYSOKOSC_PRZYCISKU));
    pause.addActionListener(this);

    start = new JButton();

    start.setFocusable(false);
    start.setText("Wznów");
    start.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
    start.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_PRZYCISKU, WYSOKOSC_PRZYCISKU));
    start.addActionListener(this);

    zamknij = new JButton("Zamknij");
    zamknij.setFocusable(false);
    zamknij.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_PRZYCISKU, WYSOKOSC_PRZYCISKU));
    zamknij.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
    zamknij.addActionListener(this);

    wroc = new JButton("Wróć");
    wroc.setFocusable(false);
    wroc.setText("Wróć");
    wroc.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
    wroc.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_PRZYCISKU, WYSOKOSC_PRZYCISKU));
    wroc.addActionListener(this);

    restart = new JButton("Restart");
    restart.setFocusable(false);
    restart.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
    restart.setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_PRZYCISKU, WYSOKOSC_PRZYCISKU));
    restart.addActionListener(this);

    panelNaPrzyciski.add(restart);
    panelNaPrzyciski.add(zamknij);
    panelNaPrzyciski.add(pause);
    panelNaPrzyciski.add(start);
    panelNaPrzyciski.add(wroc);
    panelNaPrzyciski.setVisible(true);
    panelNaPrzyciski.setBounds(50, (MARGINES_GORNY_POLEGRY + DLUGOSCY), 500, 40);

  }

  private void przygotuj_plansze() {
    addKeyListener(new Klawisze());
    zaladuj_grafiki();
    setFocusable(true);
    setDoubleBuffered(true);

    setPreferredSize(new Dimension(SZEROKOSC_CALEGO_OKNA, WYSOKOSC_CALEGO_OKNA));
    setLayout(null);
    przygotuj_gre();

  }

  private void przygotuj_gre() {
    losuj_pozycje_jablka();
    wspolrzedneX_czlonow.add(0, pozycja_x_weza);
    wspolrzedneY_czlonow.add(0, pozycja_y_weza);

  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);

    rysuj_plansze_gry(g);
    if (sprawdzCzyDotknalesKrawedzi() || sprawdzKolizjeZCzlonem()) {
      koniecGry(g);
      zegar.stop();
    }
    rysuj_weza(g);

    rysuj_jablko(g);

  }

  private void rysuj_plansze_gry(Graphics g) {

    g.setColor(Color.WHITE);
    g.drawRect(MARGINES_LEWY, MARGINES_GORNY_TYTUL, 550, 60);//utworzenie prostokata w ktorym znajduje sie logo gry

    g.setColor(Color.white);//rysowanie prostokata w ktorym bedzie toczyla sie gra
    g.drawRect(MARGINES_LEWY, MARGINES_GORNY_POLEGRY, DLUGOSCX, DLUGOSCY);

    g.setColor(Color.BLACK); //wypelnienie kolorem czarnym pola gry
    g.fillRect(MARGINES_LEWY, MARGINES_GORNY_POLEGRY, DLUGOSCX, DLUGOSCY);

    g.drawImage(nazwa, MARGINES_LEWY, 10, 550, 60, this);//rysuje nazwe gry 

  }

  private void rysuj_weza(Graphics g) {

    if (sprawdzCzyDotknalesKrawedzi() == false) {
      for (int i = 0; i < liczba_czlonow; i++) {
        if (i == 0) {
          g.drawImage(glowa, wspolrzedneX_czlonow.get(i), wspolrzedneY_czlonow.get(i), this);
        } else {
          g.drawImage(czlon, wspolrzedneX_czlonow.get(i), wspolrzedneY_czlonow.get(i), this);

        }
      }

    }

  }

  private void rysuj_jablko(Graphics g) {
    g.drawImage(jablko, polozenie_x_jablka, polozenie_y_jablka, this);

  }

  private void losuj_pozycje_jablka() {
    boolean czyPozycjaCzlonu = false;
    int x = (int) (Math.random() * 1000);
    int y = (int) (Math.random() * 1000);

    if ((x > MARGINES_LEWY && x < MARGINES_LEWY + DLUGOSCX)
        && (y > MARGINES_GORNY_POLEGRY && y < MARGINES_GORNY_POLEGRY + DLUGOSCY)
        && (x != pozycja_x_weza && y != pozycja_y_weza)
        && (x % szerokosc_obrazka_glowy == 0 && y % wysokosc_obrazka_glowy == 0) && czyPozycjaCzlonu == false) {
      polozenie_x_jablka = x;
      polozenie_y_jablka = y;
    } else {
      losuj_pozycje_jablka();
    }

  }

  private void zjedzenie_jablka() {
    if (sprawdzCzyZjadlesJablko()) {
      liczba_czlonow += 1;

      for (int i = 1; i < liczba_czlonow; i++) {

        wspolrzedneX_czlonow.add(i, wspolrzedneX_czlonow.set(i - 1, wspolrzedneX_czlonow.get(i - 1)));
        wspolrzedneY_czlonow.add(i, wspolrzedneY_czlonow.set(i - 1, wspolrzedneY_czlonow.get(i - 1)));
      }
      if (lewo) {
        wspolrzedneX_czlonow.set(0, wspolrzedneX_czlonow.get(0) - szerokosc_obrazka_glowy);
      }
      if (prawo) {
        wspolrzedneX_czlonow.set(0, wspolrzedneX_czlonow.get(0) + szerokosc_obrazka_glowy);
      }
      if (dol) {
        wspolrzedneY_czlonow.set(0, wspolrzedneY_czlonow.get(0) + wysokosc_obrazka_glowy);
      }
      if (gora) {
        wspolrzedneY_czlonow.set(0, wspolrzedneY_czlonow.get(0) - wysokosc_obrazka_glowy);
      }

      losuj_pozycje_jablka();
    }

  }

  private boolean sprawdzCzyZjadlesJablko() {

    Rectangle wazPolozenie1 = new Rectangle(wspolrzedneX_czlonow.get(0), wspolrzedneY_czlonow.get(0), szerokosc_obrazka_glowy, wysokosc_obrazka_glowy);

    Rectangle jablkoPolozenie1 = new Rectangle(polozenie_x_jablka, polozenie_y_jablka, szer_jablka, wys_jablka);
    if (jablkoPolozenie1.intersects(wazPolozenie1)) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }

  }

  private boolean sprawdzKolizjeZCzlonem() {
    Rectangle glowa = new Rectangle(wspolrzedneX_czlonow.get(0), wspolrzedneY_czlonow.get(0), szerokosc_obrazka_glowy, wysokosc_obrazka_glowy);

    for (int i = 1; i < liczba_czlonow; i++) {
      Rectangle czlon = new Rectangle(wspolrzedneX_czlonow.get(i), wspolrzedneY_czlonow.get(i), szerokosc_obrazka_glowy, wysokosc_obrazka_glowy);
      if (czlon.intersects(glowa)) {
        return true;
      }

    }
    return false;
  }

  private void koniecGry(Graphics g) {
    String wiadomosc = "Koniec Gry. Przegrales";

    g.setColor(Color.red);
    g.drawString(wiadomosc, 300, 300);

  }

  private boolean sprawdzCzyDotknalesKrawedzi() {

    if (wspolrzedneX_czlonow.get(0) > (DLUGOSCX + MARGINES_LEWY - szerokosc_obrazka_glowy)//sprawdzenie krawedzi prawej pola gry
        || wspolrzedneX_czlonow.get(0) < (MARGINES_LEWY)//sprawdzenie krawedzi lewej pola gry
        || wspolrzedneY_czlonow.get(0) < MARGINES_GORNY_POLEGRY//sprawdzenie krawedzi gornej pola gry
        || wspolrzedneY_czlonow.get(0) > MARGINES_GORNY_POLEGRY + DLUGOSCY - wysokosc_obrazka_glowy) {//sprawdzenie krawedzi dolnej pola gry
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  private void zaladuj_grafiki() {
    ImageIcon nazwapomoc = new ImageIcon("E:\\moje programy\\do snake\\tytul.jpg");
    nazwa = nazwapomoc.getImage();
    ImageIcon pomocznicza = new ImageIcon("E:\\moje programy\\do snake\\czlon2.jpg");
    czlon = pomocznicza.getImage();
    ImageIcon nazwapomoc2 = new ImageIcon("E:\\moje programy\\do snake\\glowa2.jpg");
    glowa = nazwapomoc2.getImage();
    ImageIcon nazwapomoc3 = new ImageIcon("E:\\moje programy\\do snake\\jablko2.jpg");
    jablko = nazwapomoc3.getImage();
    szerokosc_obrazka_glowy = (glowa.getWidth(this));
    wysokosc_obrazka_glowy = (glowa.getHeight(this));
    szer_jablka = (jablko.getWidth(this));
    wys_jablka = (jablko.getHeight(this));
  }

  private void ruch() {

    for (int i = liczba_czlonow - 1; i > 0; i--) {

      wspolrzedneX_czlonow.set(i, wspolrzedneX_czlonow.get(i - 1));
      wspolrzedneY_czlonow.set(i, wspolrzedneY_czlonow.get(i - 1));

    }

    if (prawo && wspolrzedneX_czlonow.get(0) < (DLUGOSCX + MARGINES_LEWY)) {

      wspolrzedneX_czlonow.set(0, (wspolrzedneX_czlonow.get(0) + szerokosc_obrazka_glowy));
    }
    if (lewo && wspolrzedneX_czlonow.get(0) > MARGINES_LEWY - szerokosc_obrazka_glowy) {

      wspolrzedneX_czlonow.set(0, (wspolrzedneX_czlonow.get(0) - szerokosc_obrazka_glowy));
    }
    if (gora && wspolrzedneY_czlonow.get(0) > MARGINES_GORNY_POLEGRY - wysokosc_obrazka_glowy) {

      wspolrzedneY_czlonow.set(0, (wspolrzedneY_czlonow.get(0) - wysokosc_obrazka_glowy));
    }
    if (dol && wspolrzedneY_czlonow.get(0) < DLUGOSCY + MARGINES_GORNY_POLEGRY) {

      wspolrzedneY_czlonow.set(0, (wspolrzedneY_czlonow.get(0) + wysokosc_obrazka_glowy));
    }

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object przycisk = e.getSource();
    if (przycisk == pause) {
      Gra.zegar.stop();
    }
    if (przycisk == wroc) {
      managerOkien.show(Snakev4.oknoMieszczaceInne, "powitanie");
      zegar.stop();

    }
    if (przycisk == zamknij) {
      System.exit(0);
    }
    if (przycisk == start) {
      Gra.zegar.start();
    }
    if (przycisk == restart) {
      przygotuj_gre();
      zegar.start();
      lewo = false;
      prawo = false;
      dol = false;
      gora = false;
      liczba_czlonow = 1;
    }

    ruch();
    zjedzenie_jablka();

    repaint();

  }

}

Klasa zawierająca wykrywanie zdarzeń klawiatury


import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

public class Klawisze extends KeyAdapter{

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e)
  {

   if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_RIGHT&&!Gra.lewo)
  {

    Gra.prawo=true;
    Gra.dol=false;
     Gra.gora=false;

  }
  if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_LEFT&&!Gra.prawo)
  {
    Gra.lewo=true;
    Gra.dol=false;
    Gra.gora=false;
  }
  if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_UP&&!Gra.dol)
  {

    Gra.gora=true;
    Gra.prawo=false;
    Gra.lewo=false;

  }
  if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_DOWN&&!Gra.gora)
  {
   Gra.dol=true;
   Gra.prawo=false;
   Gra.lewo=false;

  }

  }

}