Wykonanie czynności w aplikacji zależne od zczytanego kodu kreskowego

0

Cześć Wszystkim!
Chce zrobić, aby program wykonywał jakieś czynności, zależnie od zeskanowanego kodu kreskowego (np. otwierał jakieś okno). Do PC skaner jest podłaczony poprzez USB i emuluje on klawiaturę. Po wielu poszukiwaniach, zrobiłem takie coś, że po zeskanowaniu kodu "open" wypisjue mi w konsoli "opening...". Tylko że działa to poprzez pole tekstowe, a chciałbym aby to nasłuchiwało poza nim, w całym programie najlepiej. Czy jest coś takiego możliwego do zrobienia? Jakieś pomysły? Podpowiedzi? Ten kod poniżej jest tylko stworzony do pokazania jak to działa.
Kod:

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.*;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.*;

public class App {
  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setLayout(new GridLayout(2, false));

    Text textField = new Text(shell, SWT.MULTI | SWT.WRAP | SWT.V_SCROLL | SWT.BORDER);

    GridData gridData1 = new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, false, false);
    gridData1.widthHint = 150;
    gridData1.heightHint = 75;

    textField.setLayoutData(gridData1);    ModifyListener listener = new ModifyListener() {
      @Override
      public void modifyText(ModifyEvent modifyEvent) {

        if (textField.getText().equalsIgnoreCase("open")) {
          System.out.println("opening...");
          textField.setText("");
        } else if (textField.getText().equalsIgnoreCase("close")) {
          System.out.println("closing...");
          textField.setText("");
        }

      }
    };

    textField.addModifyListener(listener);


    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }
    display.dispose();
  }
}

Wzorowałem sie na :
[]https://stackoverflow.com/questions/6734393/getting-input-from-barcode-scanner-internally-without-textbox
[]https://stackoverflow.com/questions/12198432/handle-barcode-scan-in-java/22084579#22084579
itp.

Prosze nie patrzeć na to że jest to w SWT zrobione ;)

0

w jaki sposób zrobić żeby zeskanowany kod wpisało mi do stringa? co wpisać w myFrame.setBarCode(); ?
choć podejrzewam, że nie w ten sposób to powinno być, tylko w jakiejś petli, tak?

package main;

import java.awt.*;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

public class MyFrame extends Frame {

  private String barCode;

  public String getBarCode () {
    return barCode;
  }

  public void setBarCode (String barCode){
    this.barCode = barCode;
  }
  public static void main(String[] args) {
    MyFrame myFrame = new MyFrame();

    myFrame.setVisible(true);
    myFrame.setSize(200, 300);
    myFrame.setTitle("My Frame");
    myFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });

    myFrame.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyReleased(KeyEvent e) {
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
          myFrame.setBarCode();
          System.out.println("Code: " + myFrame.getBarCode());
          myFrame.setBarCode(new String());

        } else {

        }
      }
    });
  }
}
0

ponieżej przedstawiam rozwiazanie, które działa poprawnie, moze sie kiedys komuś przyda, zreszta jest to też na stackoverflow.

BarcoderReader:

import java.awt.*;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList;

public class BarcodeReader {

  private static final long THRESHOLD = 100;
  private static final int MIN_BARCODE_LENGTH = 3;

  public interface BarcodeListener {

    void onBarcodeRead(String barcode);
  }

  private final StringBuffer barcode = new StringBuffer();
  private final List<BarcodeListener> listeners = new CopyOnWriteArrayList<BarcodeListener>();
  private long lastEventTimeStamp = 0L;

  public BarcodeReader() {

    KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().addKeyEventDispatcher(new KeyEventDispatcher() {
      @Override
      public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent e) {
        if (e.getID() != KeyEvent.KEY_RELEASED) {
          return false;
        }

        if (e.getWhen() - lastEventTimeStamp > THRESHOLD) {
          barcode.delete(0, barcode.length());
        }

        lastEventTimeStamp = e.getWhen();

        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
          if (barcode.length() >= MIN_BARCODE_LENGTH) {
            fireBarcode(barcode.toString());
          }
          barcode.delete(0, barcode.length());
        } else {
          barcode.append(e.getKeyChar());
        }
        return false;
      }
    });

  }

  protected void fireBarcode(String barcode) {
    for (BarcodeListener listener : listeners) {
      listener.onBarcodeRead(barcode);
    }
  }

  public void addBarcodeListener(BarcodeListener listener) {
    listeners.add(listener);
  }

  public void removeBarcodeListener(BarcodeListener listener) {
    listeners.remove(listener);
  }

}

przykład MyFrame:

import java.awt.*;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

public class MyFrame extends Frame {


  public static void main(String[] args) {
    MyFrame myFrame = new MyFrame();

    myFrame.setVisible(true);
    myFrame.setSize(200, 300);
    myFrame.setTitle("My Frame");

    myFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });

    String open = "open";
    String close = "close";

    BarcodeReader reader = new BarcodeReader();

    reader.addBarcodeListener(new BarcodeReader.BarcodeListener(){

      @Override
      public void onBarcodeRead(String barcode) {
        System.out.println(barcode);

        if (barcode.equalsIgnoreCase(open)) {
          System.out.println("opening...");
        }
        if (barcode.equalsIgnoreCase(close)) {
          System.out.println("closing...");
        }

      }
    });

  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1