Spring + Hiberante

0

Cześć, jestem początkujący użytkownikiem springa i hibernate'a i proszę o poradę, gdyż nie mogę znaleźć rozwiązania.
Najpierw przedstawię kod, a potem pytanie.

HibernateConfig.java

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "com.test.config" })
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfig {

 @Autowired
 private Environment environment;

 @Bean
 public SessionFactory sessionFactory() {
  LocalSessionFactoryBuilder builder =
    new LocalSessionFactoryBuilder(dataSource());
  builder.scanPackages("com.test.business")
    .addProperties(hibernateProperties());

  return builder.buildSessionFactory();
 }

 private Properties hibernateProperties() {
  Properties properties = new Properties();
  properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
  properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
  properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
  return properties;
 }

 @Bean
 public DataSource dataSource() {
  DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
  dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
  dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
  dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
  dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
  return dataSource;
 }

 @Bean
 public HibernateTransactionManager txManager() {
  return new HibernateTransactionManager(sessionFactory());
 }

 @Bean
 public HibernateTemplate hibernateTemplate() {
  return new HibernateTemplate(sessionFactory());
 }

}

Person.java

@Entity
@Table(name = "person")
public class Person {

 @Id
 @Column(name = "id")
 private int id;
 @Column(name = "name")
 private String name;

 public int getId() {
  return id;
 }

 public void setId(int id) {
  this.id = id;
 }

 public String getName() {
  return name;
 }

 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
}

PersonDao.java

@Repository
public class PersonDao {

 @Autowired
 private HibernateTemplate hibernateTemplate;

 public void savePerson(){
  Person person = new Person();
  person.setId(2);
  person.setName("NazwaTest");
  hibernateTemplate.save(person);
 }

}

PersonService.java

@Service
@Transactional
public class PersonService {

 private PersonDao personDao = new PersonDao();

 public void addNewPerson(){
  personDao.savePerson();
 }
}

PersonController.java

 @GetMapping(value="/")
 @ResponseBody
 public String printWelcome() {
  PersonService personService = new PersonService();
  personService.addNewPerson();
  return "home";
 }

Kod generalnie bardzo prosty, bo na razie uczę się właśnie schematów i działania.
Problem w tym, że gdy uruchomię aplikację i wejdę na stronę wyrzuca mi błąd java.lang.NullPointerException: null
Generalnie dotoczy to pliku PersonDao.java oraz linii hibernateTemplate.save(person);
Wyczytałem, że to chyba błąd z niewłaściwie zadeklarowanymi beanami i autowire, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Czy ktoś mógłby dać jakąś wskazówkę?

1

Jak już zdajesz się na Springa, to nie twórz beanów poprzez new, tylko autowiruj. Czyli zamiast

private PersonDao personDao = new PersonDao();

będzie

@Autowired
PersonDao personDao

A już w ogóle najlepiej jakbyś wstrzykiwał te zależności poprzez konstruktor, czyli

@Autowired
public PersonService(PersonDao personDao) {
  this.personDao = personDao;
}

A jak korzystasz ze Springa wyższego lub równego 4.3, to możesz nawet pominąć adnotację i będzie ostatecznie:

public PersonService(PersonDao personDao) {
  this.personDao = personDao;
}

analogicznie później dla serwisu.

1

Dobrze wyczytałeś. Zamiast new PersonDao(); dodaj adnotację @Autowired. Tak samo w kontrolerze do serwisu. Po to masz Springa, a raczej jego kontener IoC (nie wiem poczytaj o IoC, dependency injection, bo nie zrozumiałeś chyba czegoś), żebyś nie tworzył obiektów. Inaczej oddajesz Springowi kontrole nad tworzeniem obiektów to są podstawy zobacz sobie Artur Owczarek na yt.

0

Okej, dokonałem pewnych modyfikacji. Wygląda to teraz tak:

PersonDao.java

@Repository
public class PersonDao implements IPersonDao {

 @Autowired
 private HibernateTemplate hibernateTemplate;

 public PersonDao(){}

 public void savePerson(){
  Person person = new Person();
  person.setId(2);
  person.setName("NazwaTest");
  hibernateTemplate.save(person);
 }

}

PersonService.java

@Service
public class PersonService{

 @Autowired
 PersonDao personDao;

 public PersonService(){}

 public void addNewPerson(){
  personDao.savePerson();
 }
}

PersonController.java


@Controller
public class PersonController {

 @Autowired
 PersonService personService;

 @GetMapping(value="/")
 @ResponseBody
 public String printWelcome() {
  personService.addNewPerson();
  return "home";
 }
}

Niestety, teraz program nie chce się uruchomić. Problem jest z plikiem PersonService.java a konkretnie:

 @Autowired
 PersonDao personDao;

Gdyż nie może dokonać autowire, bo taki bean nie może zostać odnaleziony, ale przez adnotację @Repository i konstruktor bezparametrowy powinno zadziałać.

Co może być nie tak?

Dodatkowo załączam Initializer, który może ma jakiś błąd, dlatego jest problem.
MyWebInitializer.java

public class MyWebInitializer extends
  AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

 @Override
 protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
  return new Class[] { SpringRootConfig.class };
 }

 @Override
 protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
  return new Class[] { SpringWebConfig.class };
 }

 @Override
 protected String[] getServletMappings() {
  return new String[] { "/" };
 }

}

SpringWebConfig.java

@EnableWebMvc //<mvc:annotation-driven />
@Configuration
@ComponentScan({ "com.test.controller" })
public class SpringWebConfig implements WebMvcConfigurer {

 @Override
 public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
  registry.addResourceHandler("/resources/**")
    .addResourceLocations("/resources/");
 }

 @Bean
 public InternalResourceViewResolver viewResolver() {
  InternalResourceViewResolver viewResolver
    = new InternalResourceViewResolver();
  viewResolver.setViewClass(JstlView.class);
  viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/views/jsp/");
  viewResolver.setSuffix(".jsp");
  return viewResolver;
 }

}

SpringRootConfig.java

@Configuration
@ComponentScan({ "com.test.service" })
public class SpringRootConfig {

}

HibertnateConfig.java

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "com.test.config" })
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfig {

 @Autowired
 private Environment environment;

 @Bean
 public SessionFactory sessionFactory() {
  LocalSessionFactoryBuilder builder =
    new LocalSessionFactoryBuilder(dataSource());
  builder.scanPackages("com.test.business")
    .addProperties(hibernateProperties());

  return builder.buildSessionFactory();
 }

 private Properties hibernateProperties() {
  Properties properties = new Properties();
  properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
  properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
  properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
  return properties;
 }

 @Bean
 public DataSource dataSource() {
  DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
  dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
  dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
  dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
  dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
  return dataSource;
 }

 @Bean
 public HibernateTransactionManager txManager() {
  return new HibernateTransactionManager(sessionFactory());
 }

 @Bean
 public HibernateTemplate hibernateTemplate() {
  return new HibernateTemplate(sessionFactory());
 }
}
0

@Warmix: Masz ustawione component scan w package (po pl pakiet? już mi nazwy uciekają) gdzie jest PersonDao.java? Ten HibernateTemplate skąd wziąłeś? To nie jest czasem przestarzałe? Poczytaj o SessionFactory w dokumentacji Springa.

Korzystasz z mavena czy gradla?

EDIT: https://stackoverflow.com/a/43801315

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0