Problem z wczytaniem danych do dwuwymiarowej tablicy obiektów.

0

Witam. Mam problem. Wiem że odczyt danych z pliku działa w 100% poprawnie. Nie wiem dlaczego w momencie przypisania do obiektu cell[i][j] to przypisanie nie następuje i w rezultacie mam pustą tablicę cell[9][9]

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package sudokugame;

import java.io.IOException;

/**
 *
 * @author micha
 */
public class SudokuGame {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Grid grid = new Grid();
    grid.readGrid("G:/plik.txt");
    grid.printGrid();
    System.out.println();
    Solver game_solve = new Solver();
    game_solve.solve();
    
    //grid.printGrid();
  }
  
}

public class Grid { 
  static Cell[][] cell = new Cell[9][9];
  public static void readGrid(String nazwa) throws FileNotFoundException
  {
    File file = new File (nazwa);
    int number;
    Scanner sc = new Scanner(file);
    while (sc.hasNext())
    {
      //read sudoku from text file into 9x9 array
      for (int i = 0; i < 9; i ++)
      {
        for (int j = 0; j < 9; j++)
        {
          cell[i][j] = new Cell();
          number = sc.nextInt();
          cell[i][j].value = number;
          System.out.print(cell[i][j].value);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void printGrid()
  {
    for (int i = 0; i < 9; i ++)
    {
      for (int j = 0; j < 9; j++)
      {
        //output the array
        System.out.print(cell[i][j].value);
      }
      //add new line at the end of each row
      System.out.println();
    }
  }
     
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package sudokugame;

/**
 *
 * @author micha
 */
public class Cell {
  int value;
  boolean isEmpty(){
    if(value==0)
      return true;
    else
      return false;
  };
  int getCellValue(){
    return value;
  }
}

8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 6 0 0 0 0 0
0 7 0 0 9 0 2 0 0
0 5 0 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 4 5 7 0 0
0 0 0 1 0 0 0 3 0
0 0 1 0 0 0 0 6 8
0 0 8 5 0 0 0 1 0
0 9 0 0 0 0 4 0 0

Wczytywany plik.

2

Nie ważne dałem rade.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1