ArrayList i CCombo

0

Witam, mam problem z ArrayList i umieszczeniem danych z niej w CCombo.
Liste utworzyłem tak:

ArrayList<String> lista= new ArrayList<String>();	
String[] arr1 = lista.toArray(new String[lista.size()]);

//dodanie elementów
public void testadd(){
	lista.add("ab");
	lista.add("cd");
}

do CCombo przypisuje elementy tak:

ccombo.setItems(arr1);

niestety nie wyświetla mi nic w tym CCombo, w czym może tkwić problem?

0

Nie wiem jak Ci się to kompiluje, albo jakiej Javy Używasz, ale w dokumentacji ósemki nie ma metody setItems(E item). Możesz za to przekazać tablicę w konstruktorze.
Zobacz na te linki:
Odpowiedź Stackoverflow ;
Tutorial .

0

ogólnie działa tylko pierwszy sposób z tych trzech, ale nie do końca, ponieważ program jest stworzony na podstawie SWT i używa się tam CCombo, jest napisany w niższej Javie niż 8

 1. put data to the String[] Array
`String[] items = {"test1", "test2", "test3"};
 JComboBox combo = new JComboBox(items);`
 1. put data to the Vector 1D Vector
Vector<String> v1 = new Vector<String>();
 v1.add("item1");
 v1.add("item2");
 v1.add("item3");
 JComboBox combo = new JComboBox(v1);
 1. put data to the ComboBoxModel
DefaultComboBoxModel model = new DefaultComboBoxModel();
 model.add("item1");
 model.add("item2");
 model.add("item3");
 JComboBox combo = new JComboBox();
 combo.setModel(model);

jeśli zrobie to jak w sposobie 1, to mam bład że brak konstruktora:
"The constructor CCombo(String[]) is undefined"
tylko jak taki konstruktor napisac w CCombo.class ?

może wyjaśnie co chcę zrobić, chcę aby w CCombo wyswietlała sie lista zależnie od wyboru radio buttona oraz najlepiej by było aby te listy były w bazie SQL, żeby można było je edytować.
Ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązać? Dopiero zaczynam z Java:)

0

albo jeszcze miałem inne rozwiazanie tego, w Swingu stworzyłem 5 comboboxów i ustawiłem je na tej samej pozycji, wszystkie dałem setVisible(false), a potem za pomocą radio buttona wyświetłałem ten który chciałem. Tylko że w SWT nie mam pojęcia jak zrobić przy GridLayout żeby w tym samym miejscu utworzyło mi 5 combo, żeby nie przestawiać innych elementów w widoku

0

mam jeszcze inny pomysł rozwiązania tego, mianowicie combo pobierało by dane z pliku xml lub txt. Czy takie rozwiazanie było by możliwe przy CCombo z SWT?

0

jak z poniższej metody

public class X {	
		public void main(String[] args) {
			File f = new File("C:/SalesPartner/myfile.txt");
	    try{
	      ArrayList<String> lines = get_arraylist_from_file(f);
	      for(int x = 0; x < lines.size(); x++){
	        System.out.println(lines.get(x));
	      }
	    }
	    catch(Exception e){
	      e.printStackTrace();
	    }
	  //  System.out.println("done");

	  }
	  public ArrayList<String> get_arraylist_from_file(File f) 
	    throws FileNotFoundException {
	    Scanner s;
	    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
	    s = new Scanner(f);
	    while (s.hasNextLine()) {
	      list.add(s.nextLine());
	    }
	    
	    s.close();
	    return list;
	  
		}
	}

mogę wyciągnąć dane żeby w innej metodzie mogłem użyć kodu:

ccombo.setItems(items);

czy pomoże mi ktoś znaleźć rozwiązanie?

jesli mam utworzone tak:

String[]arr1 = {"test1", "test2"};

to polecenie setItems(arr1) działa dobrze i wyświetla mi w CCombo

problem polega na tym że musze miec stringa arr1 edytowalnego, nie moge na stałe przypisać jak powyżej

lub z tej metody jak moge pobrać "arr7" ?

public class Program {

		public void main(String[] args) throws IOException {
			ArrayList<String> arr7 = new ArrayList<String>();
			BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(
					"C:/SalesPartner/myfile.txt"));

	    while (true) {
	      String line = reader.readLine();
	      if (line == null) {
	        break;
	      }
	     //  System.out.println(line);
	     arr7.add(line);
	    }

	    reader.close();
		}
		
	}
0

Mam taki program w Swingu:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.DefaultComboBoxModel;

public class JComboArray extends javax.swing.JFrame {

  //CONSTRUCTOR
  public JComboArray() {
    initComponents();
  }
  String[]arr1;
  public class Program {
  	
  		public void main(String[] args) throws IOException {
  			ArrayList<String> arr7 = new ArrayList<String>();
  			BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(
  					"C:/SalesPartner/myfile.txt"));

  	    // Loop over lines in the file and print them.
  	    while (true) {
  	      String line = reader.readLine();
  	      if (line == null) {
  	        break;
  	      }
  	      arr7.add(line);
  	      System.out.println(line);
  	      
  	    }

  	    // Close the BufferedReader.
  	    reader.close();
  	   //  System.out.println(arr7);
  	    arr1 = arr7.toArray(new String[arr7.size()]);
  	   // System.out.println(arr1);
  	   //  for(String value:arr1) {
  	   //  	System.out.println(value);
  	   //  }
  		}

  	}
  
  //BIND DATA
  private void populate()
  {
   // String[] spacecrafts={"Casini","Juno","Apollo 15","Kepler","New Horizon","Galileo","Enterprise","James Web","Voyager","Spitzer"};
    DefaultComboBoxModel dm=new DefaultComboBoxModel(arr1);
    jComboBox1.setModel(dm);
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  //THIS GENERATED BY NETBEANS
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox();
    populateBtn = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4" }));

    populateBtn.setText("Populate");
    populateBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        populateBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(181, 181, 181)
            .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 206, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(236, 236, 236)
            .addComponent(populateBtn)))
        .addContainerGap(195, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(86, 86, 86)
        .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(56, 56, 56)
        .addComponent(populateBtn)
        .addContainerGap(154, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  //POPULATE BTN CLICKED
  private void populateBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    populate();

  }                      

  //MAIN METHODS
  public static void main(String args[]) {

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new JComboArray().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JComboBox jComboBox1;
  private javax.swing.JButton populateBtn;
  // End of variables declaration          
}

Domyślnie po naciśnięciu na przycisk Populate zmienia on zawartość ComboBox'a. Tylko że w moim przypadku z ArrayList to nie działa i wyrzuca w Consoli takie błędy:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at javax.swing.DefaultComboBoxModel.<init>(Unknown Source)
at JComboArray.populate(JComboArray.java:49)
at JComboArray.populateBtnActionPerformed(JComboArray.java:101)
at JComboArray.access$0(JComboArray.java:100)
at JComboArray$1.actionPerformed(JComboArray.java:68)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)

proszę o pomoc jak to naprawić żeby ładowało te dane z ArrayList do tego Combobox'a. Utknąłem na tym i nie wiem co zrobić.

0

Dzień dobry, prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu. W poniższym programie String[] arr ma wartość null, czyżby clasa Buff w ogóle nie była wykonywana? Jak mogę to rozwiązać? Wiem że to banalne pytania, ale nie mam doświadczenia w Javie. Kod programu:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Combo;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class Program2 {
	
	BufferedReader br;
static	String[] arr;
	String line;
	ArrayList<String> list;
//	private static final String[] ITEMS = { "A", "B", "C", "D" };
	public void Buff()throws FileNotFoundException, IOException{
	 br = new BufferedReader(new FileReader("C:/SalesPartner/myfile.txt")); //$NON-NLS-1$
		 
		list = new ArrayList<String>(); {
			while((line = br.readLine()) != null) {
			   list.add(line);
			}
			br.close();
			
		arr = list.toArray(new String[list.size()]); 
		}
		
	}
	 public static void main(String[] args) {

	  Display display = new Display();
	  Shell shell = new Shell(display);
	  shell.setLayout(new FillLayout());	  // Create a "simple" Combo
	  Combo simple = new Combo(shell, SWT.DROP_DOWN);
	 // simple.setItems(ITEMS);
	  simple.setItems(arr);


	  
	  shell.open();
	  while (!shell.isDisposed()) {
	   if (!display.readAndDispatch()) {
	    display.sleep();
	   }
	  }
	  display.dispose();
}
}

Taki bład w consoli:

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Argument cannot be null
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4514)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4448)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4419)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.error(Widget.java:482)
at org.eclipse.swt.widgets.Combo.setItems(Combo.java:2128)
at Program2.main(Program2.java:44)

po trudnych bojach w końcu rozwiązanie działa:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Combo;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;


public class Program {
 static String[] arr1;
 
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		ArrayList<String> arr7 = new ArrayList<String>();
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(
				"C:/SalesPartner/myfile.txt"));

    // Loop over lines in the file and print them.
    while (true) {
      String line = reader.readLine();
      if (line == null) {
        break;
      }
      arr7.add(line);
     //  System.out.println(line);
      
    }

   // Close the BufferedReader.
    reader.close();
   //  System.out.println(arr7);
    arr1 = arr7.toArray(new String[arr7.size()]);
   //  System.out.println(arr1);
   //  for(String value:arr1) {
   //  	System.out.println(value);	
   //  }
    createCom();
	}

	private static void createCom() {
		Display display = new Display();
	  Shell shell = new Shell(display);
	  shell.setLayout(new FillLayout());

	  // Create a "simple" Combo
	  Combo simple = new Combo(shell, SWT.DROP_DOWN);
	  simple.setItems(arr1);
	   
	  shell.open();
	  while (!shell.isDisposed()) {
	   if (!display.readAndDispatch()) {
	    display.sleep();
	   }
	  }
	  display.dispose();
	 }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1